Den norske regering: Vi skal have ulv i Norge….!

Naturen skal være der, og vi må være der… på de betingelser!

.

Dato: 15.06.2018

Norge har et selvstændig ansvar for at tage vare på den Skandinaviske ulvebestand, og det betyder vi skal tage vare på ulvebestanden indenfor Norges grænser.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum er den yngste lederen av Senterpartiet noensinne.

Det er derfor ikke rigtigt, når Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i Østlendingen siger, at vi ikke er forpligtet til at bevare ulven i Norge.

Udtalelsen kommer i forbindelse med et interview med klima-og miljøminister Ola Elvestuen i samme avis. Han siger, at Statsrådet i “Norge ikke (er) forpligtet til at have en levedygtig ulvebestand indenfor landets grænser “.

Østlendingen har imidlertid ikke taget en væsentlig præcisering med i det interview, som blev givet.

Her siger Elvestuen, at  “vi skal bidrage til varetagelsen af den Sør-skandinaviske ulvebestand, og kan ikke iværksætte tiltag, som truer bestandens overlevelse.”

– Vi skal have ulv i Norge. Det er vi forpligtet til efter Bern-konventionen og naturmangfoldloven. I Jeløya-erklæringen er vi også enige om regeringen skal sikre en levedygtig bestande af de fem store rovvildtarter jærv, ulv, Bjørn, los og kongeørn.

Ulven i Norge (VIDEO) udgør en del af den Skandinaviske bestand. Norge har både et selvstændigt ansvar og et fælles ansvar sammen med Sverige om at tage vare på denne bestanden, siger Elvestuen.

Dette følger også af Stortingsmeldingen ulv i norsk natur, hvor der blandt andet står:

“Er bestanden delt mellem ét eller flere land, har det enkelt land et ansvar for at medvirke til bestanden bevares. Der er ikke adgang til at basere eksistensen af en bestand på, at nabolandet opfylder sine forpligtelser, uden selv at følge det op indenfor sine egne grænser.”

Kilde: regjeringen.no

.

Vi som ønsker ulven, og andre rovdyr, velkommen i den norske naturen

.

Om borgmestrenes kamp mod vores fauna

.

Helga Riekeles fra foreningen “Våre rovdyr”

Rovdyr-debatten omfatter også 67 borgmestre i Trøndelag og Hedmark og nu 12 fra Østfold, der ser frem til møde med Norges statsminister, Erna Solberg, for at bede om fortsat støtte til at skyde rovdyr, så snart de er mistænkt for at true fårene på græsning.

Fødevaresikkerheden er deres bekymring, verdens voksende befolkning har brug for mad, husdyr på græs er en sikker fødekilde.

Hvert år i Norge bliver 2.400.000 får sat på græs. Får og lam gå som levende agn uden beskyttelse, for rovdyr dræber dyr som deres mad, som vi gør.

I 2017 blev (0.75% eller) 18.126 får og lam formodet dræbt af rovdyr, og op mod 46.300.000 blev udbetalt i erstatning.

Samme år forsvandt 120.000 får og lam på græs, ofre for ulykker og sygdom. 5% naturligt spild uden rovdyr angreb… ynkelige husdyrhold.

Vi andre er nødt til at betale en forsikring på forhånd til beskyttelse mod eventuelle ulykker, for at få erstatning!

.

.

Her er pelsar frå Molde sin farm frå 2014 same året som prisnedgangen slo inn

Tusindvis af tons får og lammekød befinder sig på fryselager, omkring halvdelen af rævene og minkene i burene, vil blive til pels for rige mennesker.

Bæredygtig fødevareproduktion…!

Den industrielle kødproduktion tegner sig for omkring 20% af klimaskaderne. Tusinder af kvadrat-kilometer skove er hugget ned for dyrkning af soja og opdræt af græssende kreaturer. Får står tæt samlet indendørs i otte måneder om året og gumler soja og kraftfoder. Op mod 90% af alle de frøkerner, vi dyrker, gå til mad til dyr, der skal aflives for at blive vores mad.

Der går omkring 17 kg. korn og 20.000 liter vand til ét kg. oksekød.

Bæredygtig fødevareproduktion?

Albert Einstein erklærede; Skulle folk have nogen fremtid på vores klode, så må ernæringen være 100% plante-baseret! I vores naboland er 10% vegetarer… den norske befolkning følger den retning.

Fåreavlere synes ikke at reducere antallet af får.

Pengene til rovdyr-sikre hegn eller gjeting må fåreavlere i andre lande tage sig af. Velbeslåede skovejere er ivrige med uophørligt at kræve, at ulven skal væk… de er i vejen for deres rekreative jagthobby.

Borgmestre vil have vores statsminister til at velsigne ønsker om at “tage ud” = skyde flere ulve, hvis de truer husdyr på græs.

.

Vi kæmper aktivt for ulven

.

Klovdyrbestanden i Norge er mere end ti-fordoblet, selv efter rovdyr blev skudt væk for vel hundrede år siden.

600.000.000 det har kostet i de seneste år for skader på skove og trafikulykker med elg. Hvor er de rovdyr? Hvor er det nok af ulven? Borgmestrene har i deres vendetta en kritisk bi-klang!

Bekymring for fødevaresikkerheden blegner i modviljen mod et rovdyr. En marginal del af befolkningens økonomiske interesser trues med rovdyr, som ulve i vores landskab. Internationale forpligtelser, forskeres anbefalinger om femdobling antallet af ulve bliver ignoreret, i forhold til de 70%, der ønsker en levedygtige bestand af ulve.

Vores fauna er ubalanceret på grund af det store fravær af rovdyr…. mens de kommercielle landbrugsinteresser strejfer rundt i baggrunden med deres reguleringer af vores fauna.

Kilde: moss-avis.no

.

Jeg tror de færreste vet at det ligger mye hardt arbeid bak en god sauebesetning

Norge: Ulven er “fjendebilledet”, som bønderne bruger mod regeringen

.