Den norske regering fører en – utryddelseskrig mot rovdyrene

En gang var 4000-5000 bjørne i Skandinavien.

3000 af dem befandt sig i Norge.

I dag har vi 125 bjørne i Norge.

Det er 70 hanner og 55 hunner.

.

Af Nina Konst

Jeg synes dette tal vidner om den tid vi leve i. En gang var der altså 3000 bjørne i dette landet.

Det var selvsagt før udryddelseskrigen mod rovdyrene startet.

Bjørnen blev som de andre store rovdyr i vore natur næsten udryddet.

I 1973 blev den fredet og kom på listen over arter som er stærkt truet i Norge.

.

.

Til trods for fredningen har vi altså i dag bare 125 bjørne. Og der bliver stadig færre bjørne i dette landet.

I 2014 var antallet 136 og i 2009 var antallet 165.

Det må jeg sige det er en trist udvikling og det er et svar på, at politikken som føres er riv ravende ruskende gal.

Stortinget har fastsat et bestandsmål på 13 årlige kuld med bjørneunger i Norge. I fjord blev der kun født syv ungekuld, hvilket er langt under bestandsmålet.

Alligevel har vi et “Miljø”direktorat som har besluttet, at Hedmark skal have ansvar for sin egen bjørneforvaltning. Grunden skal være fordi at Hedmark har man opnået bestandsmålet med 3 ungekuld i regionen.

Og hvem skal overtage ansvaret? Jo, Rovvildtnævnet.

.

.

Akkurat når man næsten ikke tror det kan blive værre i rovdyrpolitikken, så er det lige akkurat det som sker. Gang på gang. Det går fra alvorligt til katastrofe.

Vi er altså under bestandsmålet nationalt, men på grund av at Hedmark har opnået deres mål, skal forvaltningen overføres lokalt, så den på ny kan ødelægges?

Forstå det som kan, for jeg forstår det ikke.

Er det virkelig nogen som tror, at den mest rovdyr-fjendtlige region og et inhabilt Rovvildtnævn kommer til at have en forsvarlig forvaltning?!?

Finnes der en sjæl i dette landet som tror, at det IKKE bliver bjørnejagt i Hedmark? Bliver der i det hele taget nogen bjørneunger i Hedmark næste år?

Vi snakker om en svært sårbar bestand. Med politikken som føres, så skulle man næsten tro at vore politikere går ind for at udradere det vilde dyreliv.

.

Det gjør meg forbanna. Det gjør meg trist langt inn i sjelen.

.

Udryddelsen af dyrearter er en af de største udfordringer verden står overfor.

Forvaltningen i Norge står til bundkarakter.

Bjørneungerne når knapt at blive født, før bestanden skal reduceres igen. Og det til trods for at bestandsmål IKKE er nået og antallet bjørne er på vej NED…!

Alligevel sætter man “bukken til å passe havresekken”.

Vi burde vel heller få på en national helhedsforvaltning, som basere sig på fagfolks vurderinger og forskning, når det gælder forvaltningen af rovdyrbestandene?

For bjørnen i Norge.

Og alle de andre sårbare dyrearter.

Bare en tanke altså…

Kilde: gronnskalle.blogspot.dk

.

Norge: Forslaget om at forlænget ulvejagt er stoppet af miljøminister Ola Elvestuen (V)

.