Den hvide mand ser ned på alle, der ikke er hvide…!

søren espersen 2

.

Søren Espersen fra Dansk “Socialnationalistiske” Folkeparti har sat gang i debatten om den hvide mands syn på nationaliteter, som ikke er hvide.

Han undskylder ikke hans brug af ordet “neger” om den afrikanske befolkning. Men forklarer det med det kaldte man afrikanerne, da han var barn. Hvilket er en kendsgerning.

.

.

Som barn forstod man ikke, at der kunne ligge nedvurderende, racistiske underbetoninger i begrebet. Det er først når man blive ældre man bliver klar over, at den hvide mand ser sig selv som overmennesket, og de “fejlfarvede” som undermennesker. Som den hvide mand til nød kunne bruge som slaver.

.

racisme

.

Hvorfor der ikke er grund til at bruge begrebet “neger”, eller som Jeppe Kofod det ligeså nedvurderende “nigger”, når man som voksen ved bedre.

Men desuagtet, at næstformand i Dansk Socialnationalistiske Folkeparti, Søren Espersen, i mellemtiden af alder er blevet ældre, og derfor er helt klar over det nedvurderende i begrebet “neger”, fastholder han at bruge det.

Det er formentlig årsagen til Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne angriber det dobbeltmoralske i Søren Espersens bortforklaringer.

.

Blandet flere kritiserer også kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (V) Jeppe Kofods oversættelse på Twitter.

– Jeg synes ikke, at det er så godt, at Jeppe Kofod har påstået, at Søren Espersen har sagt “nigger”, hvis Espersen faktisk ikke har sagt det. Det korrekte at sige er, at Obama er sort.

– Man skal altid passe på med ikke at gøre de politiske modstandere værre, end de er. Det kan godt være, at Søren Espersen ikke skal bruge ordet “neger”, når nu amerikanerne ikke selv bruger det, men at påstå, at han har sagt “nigger” er temmelig skarpt, siger Bertel Haarder.

Hverken Anette Stæhr eller Bertel Haarder vil forholde sig til, om Jeppe Kofod skal trække sit tweet tilbage.

Kilde: dr.dk/nyheder

.

.

Men det ændrer ikke ved, at den hvide mand ser sig selv som overmennesket, og de “fejlfarvede” som undermennesker.

Den hvide mand er racist, også når han smiler!

.

racisme

Hadprædikant Martin Henriksen:

Der er for mange muslimer i Danmark

.

Imamer skal fremover kunne straffes, hvis de med deres udtalelser undergraver dansk lovgivning. Det mener et flertal i Folketinget bestående af de borgerlige partier og Socialdemokraterne. Ifølge Dansk Folkeparti er imamerne dog kun en del af et større problem – nemlig antallet af muslimer i Danmark.

– Problemet er, at der er for mange i Danmark med muslimsk baggrund. Det er derfor, vi har disse diskussioner, konflikter, frustrationer og spændinger og diskussionen i Folketinget om religionsfrihedens grænser, lyder det nu i Debatten på DR2 fra Martin Henriksen, integrations- og udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

Færre muslimer, mindre islam

Han mener derfor, at det ville være gavnligt med færre muslimer i Danmark.

– Det vil utvivlsomt hjælpe. Det er derfor, vi har parallelsamfund, ghettoer, og at vi kan afdække de ting, der foregår i moskeerne den dag i dag, siger Henriksen, der mener, at løsningen ligger lige for.

– At begrænse den del af indvandringen, som er årsagen til problemerne. Og hvis nogen er kommet herop og har fået flygtningestatus, så skal man også kigge på at inddrage deres opholdstilladelse, så de kan vende tilbage igen på et tidspunkt. Flygtninge skal jo være her midlertidigt, siger Martin Henriksen og fortsætter.

– Vi bliver nødt til at forstå problemet for at løse det. Problemet er, at islam spiller en stor rolle i Danmark og har potentiale til at spille en endnu større rolle. Det er, hvis ikke det største, så et af de største samfundsproblemer, vi har i landet. På lange stræk mener jeg, at de værdier, der er i islam, er uforenelige med de værdier, vi har i det danske samfund.

.

islam Grimhøj moskeen

.

Hans udtalelser faldt under udsendelsen: Debatten, 19. maj 2016

.

clement kjersgaard

.

Clemens starter Debatten med en vild overdrivelse, at man har samlet de skarpeste debattører…. Det er så iøjnefaldende forkert.

.

Det er derimod overvejende de mindst begavede og mest fordomsfulde af slagsen.

Johan Henrik Marcus greve Knuth – Udlændinge- og Integrationsordfører for Venstre

Postbud, chauffør, pædagogmedhjælper, Martin Henriksen, Dansk Socialnationalistisk Folkeparti

Tidligere medarbejder i Føtex, Trine Bramsen, Socialdemokraterne

Katrine Winkel Holm, kristen teolog, Trykkefrihedsselskabet

Mens enkelte mere klart tænkende: Jens Rohde (R), Pernille Skipper (EL), Kashif Ahmed (Nationalpartiet) og Rasmus Brygger (tidligere formand for AL-ungdom), der fortvivlet prøver at gøre de enfoldige den pointe klar, at det er den efterhånden meget udbredte enfoldighed i samfundet, som er blevet en dansk værdi.

Overskriften på aftens debat var: Hvem truer danske værdier

Debatten kan i en periode ses her:

Det fremgår af Debatten, at det i virkeligheden slet ikke er de påståede “hadprædikanter”, som muslimernes imamer nu omtales som, der er det egentlige sigte med angrebet på de muslimske værdier.

Men den stigende islamiseringen af Danmark.

.

Robert Spencer zionist

Hvorfor trækker svensk minister sig, når israelerne godt ved de praktiserer Hitler-typisk adfærd?

.

You may also like...