.

Prime Minister Tony Abbott, demokratisk valgt og rendyrket psykopat