Den “grønne” regering er ikke mindre hyklerisk manipulerende

Politikerne tager sig god tid med den såkaldte “grønne omstilling”

.

Internt notat afslører: Sådan ville regeringen plante nyhed i medierne

Regeringen står bag budskabet, men i Udlændinge- og Integrationsministeriets pressekontorer var det nøje planlagt, hvordan den politiske udmelding først skulle sætte dagsorden i medierne i forbindelse med grundlovsdag 5. juni.

Det fremgår af et internt arbejdsdokument med titlen “Forslag til lanceringsplan”, der blev sendt til TV2 ved en fejl tidligere på måneden.

Altså en nøje planlagt koreografering af, hvilke medier der skal fortælle hvilke dele af regeringens politik og hvornår.

.

Verden er ikke værd at overtage.

 

Årsagen er klodens truende miljø- og klimaproblemer. De udgør en arv, som hverken nuværende eller kommende generationer kan forholde sig frit til.

.

Dette nye trusselsbillede bliver beskrevet i bogen Angsten for Opdragelse, der udkommer på dansk den 23. oktober. Bogen er skrevet af de to norske forfattere Per Bjørn Foros og Arne Vetlesen, der godt nok påpeger, at skiftende bekymringer er en relativt konstant faktor på tværs af historien og generationernes fornyelse. Ikke desto mindre har noget ændret sig; nemlig at kommende generationer får vanskeligt ved at udskifte deres bekymringer lige så frit som tidligere generationer.

For miljø- og klimaproblemer udgør ganske enkelt en historisk bekymring af langt alvorligere omfang end hidtil set. Alvorligere end hvad? Jo, for eksempel alvorligere end Den Kolde Krig mellem USA og Sovjet. Denne krig blev efter forhandling afbrudt. Relativt hurtigt og med umiddelbare resultater.

Men sagen er, at miljø- og klimaproblemer ikke hører hurtigt op. Vi kan ikke bare slukke for kontakten og afbryde de verdensomspændende problemer. Eller som vi hørte det udtrykt fra FN’s generalsekretær, Ban-Ki-moon, under FN’s Klimatopmøde:

»Der er ingen tid at spilde. Hvis vi ikke skrider til handling nu, kommer vi til at betale dyrt i fremtiden.

Der er ikke nogen plan B, for vi har ikke nogen planet B

.

Også de, som har levet skjult i regnskovene, og levet i overensstemmelse med naturens bæreevne siden de første mennesker, har mistet deres naturlighed.

For den “hvide mand” lader intet i fred…!

.

Massive tab af dyrearter fortsætter ufortrødent

.

I 2011 blev hovedparten af verdens lande enige om, at det massive tab af dyre- og plantearter, som foregår verden over, skulle stoppes inden 2020.

Nyt studie viser, at det ikke kan lade sig gøre.

.

Klodens dyre- og plantearter har været i kraftig tilbagegang i flere årtier. I 2002 kunne politikerne ikke se passivt til længere.

Hovedparten af verdens lande satte sig derfor som mål, at den nedadgående udvikling for planetens biodiversitet skulle vendes inden 2010. Men det gjorde den ikke.

Malaysisk Tiger

Selvom udviklingen blev vendt få steder på kloden, fortsatte arternes overordnede tilbagegang i samme tempo.

Derfor opdaterede verdens lande målsætningerne i 2011. Det gjorde de med den strategiske plan for biodiversitet, som går under navnet ‘Aichi Biodiversity Targets‘. Planen indeholder 20 mål, som skal opfyldes inden 2020.

Nu har et verdensomspændende forskerhold undersøgt, om det er sandsynligt, at Aichi-målene bliver opfyldt, skriver Videnskab.dk.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: information.dk – Kilde: nyheder.tv2.dk