Demokratiet skaber et stadig mere psykisk sygt samfund

To miljøministre – to curlingbørn.

Demokratiet kan lyde meget positivt overfladisk betragtet.

Men går man under overfladen, og ser på det som er virkeligheden, så er billedet langt fra positivt.

Det er tværtimod meget skræmmende.

For demokratiet er i den grad samfundsnedbrydende.

For at forstå dette kræves langt hen af vejen blot almindelig logisk tænkning.

.

Der er snart folketingsvalg, hvor befolkningen for langt størstedelen stemmer på de politikere, der lover vælgerne mere i løn, mere velfærd, mere forbrug, mere af alting.

Derfor findes der ingen partier med en politik, der er tilgodeseende de kommende generationer. Det vil sige vælgernes børn, børnebørn, eller for den sags skyld børnebørnenes børnebørn.

Et sådan parti findes ikke, da et sådant parti ikke vil få stemmer nok for en meget langsigtet politik, der tager højde for der kommer mennesker efter os i mange generationer fremover.

Politiken bliver derfor kortsigtet, og har kun fokus på de nulevende og deres stigende behov.

Dette accelererende behov er så årsagen til mennesket udrydder naturen og nedbryder klimaet.

.

natur leopard unger

.

Det er af samme grund umuligt at beskytte naturværdierne i et demokrati!

Når et system tillader menneskene at få opfyldt deres kortsigtede behov, bliver systemet over få generationer, og det i en stadig mere opskruende spiral, opdyrkende en accelererende forventning om, at alle ønsker bliver indfriet. Derved kommer al politik til at handle om dette ene… at være det parti, der bedst opfylder vælgernes stadig stigende behov.

Et barn, der vokser op i et hjem, hvor dets ønsker og behov altid forsøges indfriet, bliver et narcissistisk barn. Da det netop er denne “Det du ønske skal du få” politik, som demokratiet i stor stil opdyrker hos befolkningen. Da bliver samfundet i logisk konsekvens narcissistisk personlighedsforstyrret.

Det samme bliver politikerne!

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse ligger helt oppe på skalaen af særdeles alvorlige psykiske afvigelser. Faktisk ligger den narcissistiske personlighedsforstyrrelse lige under den karakterafvigende personlighedsforstyrrelse.

I daglig tale kaldet for psykopati!

Vi har derfor i dag et i overvejende grad narcissistisk samfund. Når generationerne omkring de 55-60 år er døde og borte, vil samfundsnormaliteten være gennemført narcissistisk personlighedsforstyrret. Men den konsekvens, at der nu sker en accelererende stigning af mennesker med en karakterafvigende personlighedsforstyrrelse.

.

Rusland Sergei Lavrov

.

Psykopatien vil da blive mange gange mere synlig, end den er i dag…!

Men da hele samfundet på grund af den sociale arv bliver psykopatisk, da vil ingen ser det som noget unaturligt. Derimod vil et naturligt mennesket blive set som noget meget unaturligt.

.

På den måde har psykologien vendt naturligheden på hovedet, så det mest syge bliver det mest normale.

..

Psykoanalyse er at fortolke adfærd.

Der er ikke noget nyt i det. For det gør vi alle sammen ubevidst. Det er en nedarvet evne fra primaterne, som mennesket er beslægtet med.

Men forudsætningen for analysen sker præcist er psykisk normalitet.

Det betyder, at uanset hvor meget et menneske forsøger at give sig ud for at være noget andet, end dét, det er, så vil mennesket ubevidst altid røbe, hvem det reelt er. For den ubevidste handling sker jo netop før bevidstheden når at fange situationen. Som man så kan fortryde bagefter under dækker af mere eller mindre vellykkede bortforklaringer.

Det ubevidste er reagerende spontant i alle mulige situationer, for til sammen at danne en psykisk profil af pågældende.

Den narcissistiske personlighed har stort behov for at få fokus hele tiden, og er ligeledes kendetegnet ved en dårlig situationsfornemmelse.

.

Narcissister er skuespiller, der evigt forsøger af dække over de er følelseskolde mennesker. Narcissismen rummer nemlig ikke empati. Og er derfor heller ikke rummende nogen oprigtig forældreevne.

Mi­chelle Obama gennemskuer derfor omgående spillet mellem Helle Thoning-Schmidt og hendes narcissistiske mand. Ikke fordi der er nogen kærlighed. Men fordi hun selv er narcissistisk skadet, og derfor se det som et narcissistisk tab.  Det får naturligvis omgående konsekvenser på hjemmefronten. Men ikke udad til, hvor hun stadig kan få opfyldt sine narcissistiske fokuseringsbehov, som amerikanernes første dame.

.

Børnene vokser op som en del af det narcissistiske skuespille, som den kærlige familie, hvor børnene forventes at opfylde deres roller til forældrenes tilfredshed.

.

Psykologien afstedkommer at individet vælger sit spejlbillede

Forældrene er herefter det spejl, der former børnenes naturlighed.

Men andre ord: Den sociale arv

Derfor opformeres narcissismen i samfundet.

.

De fraværende forældre behøver ikke befinde sig i en anden by, for at være fraværende. De evner fint at være fraværende i samme stue med børnene. Der så bliver som forældrene, når de bliver forældre.

For de kender ikke til andet!

.

Vanen tro holdt statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) nytårstale den 1. januar 2015.

.

.

“God aften. En torsdag i december sad jeg på gulvet i en stue i Valby. Jeg havde Holger på seks måneder på skødet. Jeg var på besøg i mødregruppen. Og er der noget mere livsbekræftende end at blive hevet i næsen af en nysgerrig baby? Børn er dejlige. De er det vigtigste, vi har. Hvis vi bliver spurgt om, hvad der betyder mest for os i livet, så vil de fleste svare: Vores børn. Det vil jeg i hvert fald. Men børn er ikke kun vigtige for deres forældre og bedsteforældre. De er vores fælles fremtid.
Derfor skal vores børn og unge lære mere. De har fået flere timer i skolen. Og de skal have endnu bedre undervisning på erhvervsuddannelser og gymnasier. Nu er tiden kommet til de helt små. Det er de tidlige år, der former Holger og andre små børn. De skal have en barndom med tryghed og nærvær. Med glæde og leg. Vi har valgt at sætte penge af til lidt flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Men vi er ikke færdige. Vi skal have bedre daginstitutioner og dagpleje, end vi har i dag. Børnene skal trives, lære og udvikle sig. Vi skal investere i vores fremtid.  Det kan vi gøre, fordi det går bedre i Danmark.”
.
Og så tilbage til virkelighedens og fremtidens verden!
 
Dukkebørnene
 
Eller curlingbørnene, som de også kaldes. Eller narcissisterne, som man nu ser de unge kalde sig selv.
 
Under alle omstændigheder børn, der er vokset op under helt unaturlige forhold i et samfund, der helt forudsigeligt vil vælte af samme grund.
 
For Danmarks fremtid bliver byggende på netop disse iøjnefaldende urealistiske, infantile dukke-mennesker.
 
Hvorfor det reelt er statsministeren, der tager lille Holger på 6 måneder ved næsen, og ikke omvendt.
 .
For det er ganske umuligt at skabe naturlige børn i narcissistisk samfund!
.
.

»Du skal næsten være perfekt som pige«

 .
.