Deadline med Martin Henriksen: Vi er ikke et anti-muslimsk parti. Vi kan bare ikke lide muslimer

Martin Henriksen DF

To nye ekstreme parti forsøger at komme i Folketinget med deres meget anti-muslimske holdninger.

Det presser Dansk Folkeparti endnu længere mod højre.

.

Deadline

Vært: Niels Krause-Kjær

Se udsendelsen her – Der er tidsbegræset tilgængelig

 

Vært: Dansk Folkeparti har brugt sommeren på at tage yderligere et par skridt til højre i udlændingepolitikken. Forslagene fra partiet er kommet i en lind strøm, og omhandler alt fra asylstop, yderligere grænsestop, selvbestaltede velfærdsgoder og inddragelse af værdier ned til 3000 kroner, udgangsforbud fra asylcentrene, inddragelse af opholdstilladelser, lukning for al muslimsk indvandring de næste 4-6 år samt mulig frihedsberøvelse af mulige syrienkrigere.

 

Martin Henriksen (DF) i tv-indslag:

Hvis det er sådan man vurdere, der er en risiko for de tager ned og kæmper for Islamisk Stat, og man kan stoppe de dem, så skal man stop dem. For ellers risikere man de tager ned og modtager terror-træning og kommer tilbage og fortager terror-angreb. Så det kan godt være de hader Danmark, fordi vi ikke lader dem komme afsted, men de hader os i forvejen, og hvis de kommer derned, så bliver de rigtig dygtige til at begår terror, og derfor kan man ligeså godt siger, så hellere forholde os til nogen, der er nogle amatør. Men vores budskab er, de skal slet ikke skal have lov til at gå frit omkring. Så bør de være frihedsberøvet, hvis vi ikke kan udvise dem.

 

Vært: Og nu sidder du her, Martin Henriksen. Og det var dig vi lige så før, og du er så én af dem, kan man sige, da du er ordfører, men én af dem i Dansk Folkeparti, der i den her sommer er kommet med en række udspil og kommentar til udlændingedebatten.

Jeg vil godt begynde, og så kan du kommentere på det. Først et citat du er kommet med her i forsommeren, i forbindelse med nogle af disse her stramninger, hvor du siger, det er en udtryk for en bevidst strategi om, at vi nu har fået trukket de andre partier så langt til højre, så vi kan tage de næste skridt.

Hvad mener du med det?

 

Martin Henriksen (DF): Jeg mener faktisk, at mange af de ting vi har sagt inden for den seneste tid, flugter fint med den politik, som vi har haft gennem lang tid. Men min pointe er sådan set på udlændingeområdet, der har vi sådan set indenfor det seneste år, siden folketingsvalget, fået vedtaget omkring 40 stramninger af asyl- og udlændingepolitikken. Nogle ting, som er blevet vedtaget, som hvis Dansk Folkeparti havde lanceret dem for 2 år siden, så tror jeg de fleste partier var løbet skrigende ud af døren. Men fordi de andre partier har rykket sig, så giver det rum for vi kan indføre endnu flere stramninger.

 

Vært: Så I sagde det ikke så højt for 2 år siden, fordi I vidste, at så ville folk løbe skrigende ud af døren. Men nu kan I sige det… Det er vel næsten, det du siger, ikke?

 

Martin Henriksen (DF): Altså, hehe… Sådan kan man selvfølgelig godt forstå det, men reelt er mange af de ting, vi har sagt i løbet af sommeren, har vi jo også sagt for flere år tilbage. Man kan måske sige, vi nu lægger vi måske lidt mere pres på, fordi vi kan se de andre partier har rykket sig, og det vil vi selvfølgelig gerne benytte os af.

 

Vært: Hvor du så siger, at nu har vi trukket de andre partier så langt, så nu kan vi tage de næste skridt. Så er det naturlige spørgsmål selvfølgelig… Er det her så udtryk for, at det her var det sidste skridt?

Eller sidde I nu og holder lidt igen nu, fordi I venter på en stemning om 2 år, så I kan sige, hvad I virkelig mener?

 

Martin Henriksen (DF): Altså…. Vi har en skuffe fuld med forslag til hvordan man kan stramme udlændingepolitikken, og vi har slet ikke lanceret dem alle sammen endnu. De kommer drypvis hen ad vejen. Nogle kommer også i forbindelse med forhandlinger. Men altså, vi har ikke umiddelbart mere i forhold til det, du udleverede her, der strammer mere op. Fordi du kan sige, hvis vi ønsker at lave et asylstop, hvis vi får det gennemført, hvis vi ønsker at få inddraget opholdstilladelserne for folk der har været i Danmark. Vi har sagt, i første omgang op til 10 år for eksempel, dem der har flygtningestatus, familiesammenført til flygtningen, det er jo svære at stramme mere op, så det næste skridt skulle jo gerne være at få noget af det gennemført.

 

Vært: Her nævnede du ganske kort, her i oplægget, én af de ting, du kom med her i sommer, var forslag med at asylansøgere ikke måtte forlade lejren.

Citat: ”Vi bør give politiet mulighed for at lave udgangsforbud på asylcentre, så man har bedre mulighed for at holde øje med hvem der kommer og går.”

Hvordan skal sådan noget rent praktisk kunne administreres?

 

Martin Henriksen (DF): Det kan jo være, hvis for eksempel, der er et asylcenter, dem er der jo et par stykker rundt om i Danmark, hvor der måske er nogle naboer, der har opdaget, at der været en masse indbrud, eller folk der har trasket rundt i deres haver, det får vi med jævne mellemrum henvendelse om i Dansk Folkeparti, eller politiet gør det. Det kan være der er en by, hvor der har været nogle kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb af forskellige karakter, og så kan politiet på baggrund af det vurdere, at der i en periode laves et udgangsforbud fra et asylcenter. Og så må man ikke forlade dette asylcenter med mindre, man har fået udtrykkelig lov til det.

 

Vært: Det er så politiet, politidirektøren, eller hvem det nu er der skal træffe den beslutning. Men skal der en dommer ind over, eller er der på nogen måde nogen retssikkerhed forbundet med det?

 

Martin Henriksen (DF): Det har vi ikke forstillet os, vi har forestillet os, det er noget politiet skal træffe en afgørelse på baggrund af en vurdering af, om der er behov for lidt mere styr på situationen. Hvis der for eksempel er en kriminalitetsbølge, det kan også være. Man skal huske på udlændingestyrelsen og alle mulige andre, der er jo også PET, de får jo indberetninger, for eksempel, hvis der er et asylcenter, hvor der er mange, der for eksempel viser sig at have sympati for Islamisk stat. Sådan noget kan jo også danne baggrund for, nu skal der lige være styr på situationen i en periode.

 

Vært: Hvis der så bor 2 eller 300 mennesker i sådan et asylcenter, så er det dem alle sammen i givet fald, der skal lukkes inde?

 

Martin Henriksen (DF): Ja, og så er det, hvis det så er man ønsker at komme ud, hvis man har et ærinde, så må man pænt bede om lov.  Det er selvfølgelig et vidtgående skridt, men hvis man kigger på, hvad der forgår i vores samfund, så er det jo også ret vidtgående… Vi kan jo desværre se, at der er asylansøgere, der desværre begår mere kriminalitet, end danskerne generelt gør, så derfor har det en meget stor indflydelse på lokalsamfundet, og det synes jeg vi skal tage alvorligt, og når man kan gå frit omkring, så selvom vi ved der er en risiko for at det kan betyde mere kriminalitet, så er det måske meget fornuftig lige at tage det i betragtning, når man tilrettelægger politikken frem.

 

Vært: Her fornyeligt var der en meningsmåling, der viste at 17,7% af vælgerne godt kunne tænke sig et parti, der lå til højre for Dansk Folkeparti.  Man skal altid tage sådanne målinger med en grad salt. Men det er dog et vist antal, der gav udtryk for, at det jo kunne være meget godt, hvis der var et parti, der var lidt hårde på udlændingepolitikken, end Dansk Folkeparti.

På hvilken måde gør en sådan meningsmåling og en sådan debat indtryk på dig?

 

Martin Henriksen (DF): Ja, men det gør da indtryk. Men jeg tror faktisk, altså, jeg kan selvfølgelig tage fejl, men i og med jeg betegner, hvad der er Dansk Folkepartis politik, så mener jeg faktisk, at det er svært at have en strammere udlændingepolitik, end den vi har i Dansk Folkeparti. Så jeg tror faktisk det er udtryk for, der er nogen der synes, at der skal ske mere. Jeg tror det er en væsentlig del af det.

 

Vært: Lad os så prøve at se, for der er i alt fald to partier, der ligger til højre for Dansk Folkeparti, eller de siger, de ligger til højre for Dansk Folkeparti.

Der er Ny Borgerlige og der er Dansk Samling.

Hvis vi tager et par ting de forslår: Ny Borgerlige forslår, at udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark skal udvises.

Mener Dansk Folkeparti det?

I taler om, der skal ske en stramning af bestemmelserne…

 

Martin Henriksen (DF): Altså, hvis du kigger på det forslag, vi har stillet i Folketinget, så har vi jo af flere omgange stillet forslag om, det skal være nemt at udvise kriminelle udlændinge, så eh….

 

Vært: Der står her i jeres blad, om stramning af udvisningsreglerne for familiesammenføring… Undskyld, der står stramning af kriminelle udlændinge. Altså stramning. Men Ny Borgerlig siger, at de simpelthen skal udvises…

 

Martin Henriksen (DF): Ja, men… Dansk Folkeparti mener, at kriminelle udlændinge skal vises ud af landet, og vi mener jo også, at hvis asylsøgere kommer her til, slipper igennem grænsekontrollen og søger asyl og så videre, og så begår kriminalitet, så mener vi sagsbehandlingen skal afbrydes automatisk, og de skal have afslag automatisk på deres asylansøgning og sendes ud af landet. 

 

Vært: Skal der ligge en graduering i, hvilken form for kriminalitet eller…

 

Martin Henriksen (DF): I forhold til asylansøgere er det en overtrædelse af lovgivningen… det er nok!

 

Vært: Så der er I enige med Ny Borgerlige på det område?

 

Martin Henriksen (DF): Ja… ja! Nu ved jeg ikke, om vi skal gennemgå sådan alle punkterne. Men pointen er, at Dansk Folkepartis politik ligger sådan set fast. Den har jo sådan set ligget fast gennem længere tid. Så det er jo ikke sådan, at vi ændre vores politik, fordi der nu kommer nogle partier, der siger de har en strammere udlændingepolitik, end Dansk Folkeparti. Det er jo ikke i sig selv en præstation at påstå det.

 

Vært: Ny Borgerlig siger også, at maksimal grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tilbydes indfødesret, skal ske ved lov. Hvad mener du om det?

 

Martin Henriksen (DF): Ja, men det er nogle tanker vi har leget med fra Dansk Folkepartis side gennem et stykke tid, så det er meget muligt, at vi forslår det på et tidspunkt. Men indtil videre har vi gået efter at stramme reglerne så meget som overhovedet muligt…. Altså, vi har gjort det svære at blive dansk statsborger, vi har gjort det svære at få permanent opholdstilladelse, der er stillet strengere danskhedskrav, der er stillet krav om de skal have længere beskæftigelsestid og så videre.

 

Vært: Er det så en af de ting, der ligger i skuffen, som I så kan sige om et år eller to… eller hvad?

 

Martin Henriksen (DF): Fra vores bud kunne der sagtens lægges et loft over, hvor mange der kan få et statsborgerskab i Danmark. Men indtil videre har vi valgt denne tilgang til det. Det er også ud fra, skal man huske på, at demokrati både kan være skønt og uskønt, det handler også om at have flertal for det. Og det vi har formået at få flertal for ind til videre, det er jo at stramme op, så det bliver svære at blive dansk statsborger, svære at få permanent opholdstilladelse i Danmark…

 

Vært: Det jeg bare skal være helt sikker på, det er fordi jeg her har et, og det er faktisk et interview med dig fra jeres eget blad, som er nummer 2 her i foråret 2016, hvor der står stramninger på vej… og der kan jeg simpelthen ikke se, at der nogen som helst steder skulle stå, at der er maksimal grænse for mennesker, der årligt kan tilbydes indfødsret ved lov, er nævnt her med stramninger på vej.  

 

Martin Henriksen (DF): Nååå nej! Det er jo nu her… Vi har jo masser af stramninger i skuffen. Det er jo ikke sådan, at det er… Nogle af de stramninger, vi lancerede i løbet af sommeren står jo heller ikke på den liste. Derfor er det sådan, at vi ligger jo ikke alle vores forslag frem på en gang. Det vil jo være….

 

Vært: Hvorfor egentlig ikke, hvis det er det I mener?

 

Martin Henriksen (DF): Jo, men det er jo også et spørgsmål om, at vi skal have nogle aviser til at skrive om det, så vi kan få vores budskab ud. Hvis vi lancerede alle forslag på en gang, så vil de jo sådan set drukne i hinanden.

 

Vært: Vil det siger, at I mener noget omkring udenrigspolitik, som i ikke fortæller..?

 

Martin Henriksen (DF): Altså… Hvis du stiller et spørgsmål, så skal jeg nok svare på det. Men når vi kommer med konkrete forslag… Det er jo ikke altid I finder på at stille spørgsmål om, for eksempel om Dansk Folkeparti ønsker at inddrage opholdstilladelse fra folk der har… lige præcist…

 

Vært: Men nu spørger jeg så om, om du eller I er enig med Ny Borgerlig om, at den maksimale grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tilbydes indfødsret ved lov. Er I enig i det?

 

Martin Henriksen (DF): Men det er meget muligt, at det er noget vi kan bruge fremadrettet. Men det er jo meget nemt at sige maksimal grænse. Men hvor ligger grænsen for dem? Se, så kan det jo være meget nemt, bare at slynge noget ud…

 

Vært: Hvor ligger den for dig?

 

Martin Henriksen (DF): Altså, den må meget gerne være nede omkring 1000 mennesker, hvis det nu er….

 

Vært: Det er altså 1000 mennesker…?

 

Martin Henriksen (DF): Altså… det er bare et bud. Øh.. Altså! Vi kan jo hurtigt gøre det her til et Quiz-program… Ny Borgerlige mener for eksempel også, at udlændinge, der er i stand til at forsøge sig selv, de er velkomne i Danmark. Det mener vi jo ikke i Dansk Folkeparti. Det er jo kun én del af en stram udlændingepolitik… Fordi, hvis man sagde at folk, der var i stand til at forsørge sig selv i Danmark, og det var det eneste krav man stillede, så ville indvandringen formentlig stige meget voldsomt, fordi man skal også stille sprogkrav og så videre…

 

Vært: Ja, men det er faktiske det næste, jeg godt vil spørge dig om. For det også Ny Borgerlige, der har politikken, at det kun er danske statsborger, der skal have adgang til offentlig forsørgelse…. Er Dansk Folkeparti enig eller uenig i det?

 

Martin Henriksen (DF): Ja, men det forslag har vi stillet for et godt stykke tid siden.

 

Vært: Så det er I enige i, at kun danske statsborger skal have ret til offentlig forsørgelse?

 

Martin Henriksen (DF): Ja! Vi har jo sagt flere gange, at det offentlige velfærdssamfund er til for danske statsborgere. Og så har vi for øvrigt sagt, at folk der kommer hertil, skal optjene retten til velfærdsydelser. Så du kan sige det på den måde, at det som er Dansk Folkepartis politik det er, at hvis du kommer til Danmark, så skal du ikke have ret til velfærdsydelser fra dag ét. Og så er det sådan, at vi mener, jo længere tid du er i Danmark, og du så arbejde og betaler skat, jo mere optjener du ret til velfærdssamfundets goder, og så får du den fulde ret, når du bliver dansk statsborger.

 

Vært: Her står ret entydigt, at kun danske statsborgere skal have ret til offentlig forsørgelse. Det mener I så ikke?

 

Martin Henriksen (DF): Det er helt okay, hvis du vil interviewe en eller anden politiker om dets partis politik, så er det jo dem, du skal invitere, så er det jo ikke mig. Jeg kan jo redegøre for, hvad der er Dansk Folkepartis politik.

 

Vært: Ja men det er jo det, du ikke rigtig vil Martin Henriksen. Du siger jo I har noget i skuffen…

 

Martin Henriksen (DF): Jooh. Nu har jeg jo brugt næsten 6 minutter på det eller sådan noget i den stil…. Hvis du stiller et spørgsmål, så skal jeg nok svarer på det.

 

Vært: Så prøver jeg igen. Det er så Dansk Samling. De mener retten til familiesammenføring skal afskaffes.

 

Martin Henriksen (DF): Nej, det mener vi ikke i Dansk Folkeparti. Tænk nu vist der er en dansker, der bliver forelsket i en japaner, skal vi så sige, at denne japaner må under ingen omstændigheder må få lov at komme til Danmark. Det kunne vi ikke finde på at sige. Det mener vi vil være tudetosset.

Men vi mener jo eksempelvis, at hvis du er flygtning, så skal du.. eh… så skal du eeeh… Det synes jeg lyder meget som et meget vidtgående forslag, som dybest set ikke giver nogen mening. Det er da synd for den dansker, der bliver forelsker i en japaner, vil jeg sige. Men hvis der er, du for eksempel kommer her som flygtning, så mener vi du først skal have adgang til familiesammenføring, når du har fået permanent opholdstilladelse, det vil sige, så vil der formentlig går 8 år… Det vil jo gøre, at det bliver meget, meget mindre attraktivt at komme til Danmark som flygtning, antallet af familiesammenføringer vil så falde markant… Det vil ligge nede omkring nul.

Og så var vi i øvrigt i dag i TV-avisen på din kanal, lanceret et forslag til stramning af familiesammenføringsreglerne, som vil gøre, at der vil være færre mennesker, der vil kommer til Danmark via familiesammenføringsreglerne. Men vi vil ikke sige, at en dansker under ingen omstændigheder kan blive gift med en australier, og så ikke kan få vedkommende med til til Danmark. Det vil vi ikke siger.

 

Vært: Dansk Samling har også et punkt der hedder, at dansk statsborgerskab skal kun tildeles i ganske specielle tilfælde. Er Dansk Folkeparti enig eller uenig i det?

 

Martin Henriksen (DF): Ja… hvad mener de med det? Hvad er et ganske specielt tilfælde? Det kan man jo definere på mange forskellige måder.

 

Vært: Det kan jo betyde færre tilfælde, end det er i dag…

 

Martin Henriksen (DF): Ja. Men det skal også bankes langt ned. For du skal jo huske på, at i rigtig mange år… Jeg vil siger de sidste 20 år, så er det jo ikke sådan, at Dansk Folkeparti har stemt for alle det lovforslag, der er fremlagt i Folketinget. Vi har stemt for et fåtal af de love. det er jo fordi vi synes, at der er for mange der har fået tildelt indfødsret.

Men i den tidligere borgerlige regering gik vi jo ind og vedtog nogle stramninger, så det blev svære at blive dansk statsborger. Da vi så kunne se, der kom færre, men vi ville gerne, det skulle endnu længere ned. Så sagde vi til den tidligere borgerlige regering, at så bliver vi nødt til at stramme endnu mere op, hvis I forventer, at vi skal stemmer for indfødsloven også. Og så kom der jo flere stramninger, og lige efter valget her, så er der også kommet stramninger på indfødsrets området. Så det er jo den måde vi arbejder på. Og så skal man også huske på, at det er så dejligt nemt at komme med udmeldinger, og det skal man også gøre. Men det er jo også vigtigt, at man forsøger at få det indført parlamentarisk. For ellers kan man bare stå over i et hjørne og råbe. Men på et eller andet tidspunkt kan vælgerne jo også straffe een for, hvis man ikke får noget gennemført.

 

Vært: Jeg begyndte den her samtale med citatet fra forsommeren, hvor du siger, det tror jeg godt jeg kan sige, er udtryk for en bevidst strategi, altså det her med at tingene er blevet strammet sådan fortløbende, og at man nu har fået trukket de andre partier så langt, at vi kan tage de næste skridt. Og så siger du, at I har flere ting i skuffen, men det kommer kun drypvis.

Hvornår får vi at se alt det, som er i Dansk Folkepartis skuffe?

 

Martin Henriksen (DF): Ja, men du er givetvis et tålmodigt menneske. Så det hele kommer jo hen af vejen. Men jeg kan jo sige, at noget af det vi har lagt frem for ganske nydeligt var blandt andet, også i forlængelse af Søren Espersens udmelding i Berlingske forleden, at vi ønsker at få et asylstop, hvor vi anviser asylsøgere ved grænsen. Det har vi jo lagt frem nede i Folketingssalen. Der kom desværre kun et andet parti, der støttede Dansk Folkeparti. Det var de Konservative. Og mange tak for det. Men det er jo et eksempel på, at vi så forsøger at påvirke den politiske debat både i offentligheden, men også nede i Folketingssalen.

 

Vært. Her til alle sidst. I 2008, da kom Kristian Thulesen Dahl til at sige, at Dansk Folkeparti var anti-muslimsk. Det blev han kritiseret for, også i partiet selv. 

Er det sket noget siden 2008, som man måske godt kan sige, at Dansk Folkeparti er i dag?

 

Martin Henriksen (DF): Jeg vil ikke sige, vi er anti-muslimsk. Men du kan godt sige, at der er sket noget med Dansk Folkepartis udlændingepolitik siden nullerne og frem til nu. I nullerne accepterede vi for eksempel integration af flygtningene. Det mener vi jo ikke, vi skal acceptere i dag. I nullerne var vi med til at få asyltallet ned og familiesammenføringerne ned. Og samtidigt sagde vi, at det var okay, hvis der kom nogle flere, for at arbejde. For det efterlyste danske virksomheder. Men nu er vi jo også med til at stramme op på arbejdskraftindvandringen.

 

Vært: Vil I selv kalde jer anti-muslimske i dag?

 

Martin Henriksen (DF): Næ, det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sige, vi har med at gøre med en meget, meget stor udfordring, der handler om den muslimske indvandring er alt for voldsom. Den skal ned. Det er sådan set det vigtigste. Men vi mener faktisk indvandringen generelt er for voldsom. Sidste år var der 80.000 mennesker, der fik en opholdstilladelse i Danmark. Og det var ikke allesammen muslimer. Men 80.000 mennesker for et land med en befolkning på Danmarks størrelse. Så indvandringen er generelt set for voldsom.

 

Vært. Martin Henriksen… Tak fordi du kom.

.

Geert Wilders ankom til Christiansborg fulgt af sikkerhedsvagter Dansk Folkeparti repræsenteret af blandt andre partileder Pia Kjærsgaard ...

DF’s: Nulbarnspolitik for muslimske borgere i Danmark er…. Nazi-politik!

.