De sorte partier angriber naturfredningen, for de vil hellere pengene….!

Pia Olsen Dyhr påstår SF er et grønt parti…. Det er de langt fra.

.

Mens børn og unge kæmper for et liv efter deres forældre, modarbejdes de konsekvent af forældrenes valg af politiker.

.

Fredninger har i snart 100 år været et meget vigtigt redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr og planter og deres levesteder. Siden 1917 er der gennemført omkring 4000 fredninger.

Efter måneders debat valgte et stort flertal i Folketinget af ophæve fredningen af tre naturgrunde i København. Et uacceptabelt opgør med fredningstraditionen, understreger blandt andet Danmarks Naturfredningsforening.

Politikerne fremstår utilregnelige og med en meget overfladisk forståelse af problemerne, hvilket danner grobund for politikerlede.

– Det gør vi fordi, vi gerne vil være med til at sikre dels et hensyn til naturen….(!) og dels et hensyn til, at Københavns Kommune har et stort ønske om at kunne byudvikle både i forhold til bolig og erhverv og samtidig have en sammenhængende infrastruktur, siger Birgitte Klintskov Jerkel, transportordfører for De Konservative, til TV 2 Lorry.

De Konservative, der forsøger at fremstå som (video) Danmarks grønne parti op til valget, har netop skudt sig selv i foden, som et af de flere tilsvarende hyklerisk manipulerende røde og blå partier.

.

Loven blev vedtaget af et stort og meget sort flertal,
hvor kun Alternativet og Enhedslisten stemte imod.

Så når de øvrige partier gøre deres hoser grønne op til valget, har de afsløret det kun er valgflæsk og intet andet.

.

Det Nyborgerlige Socialdemokrati er som alle borgerlige partier manipulerede.

.

Det er helt uden fortilfælde, at fredninger ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri.

Men efter måneders debat, protester og kritik af regeringens forslag om at tvangsophæve fredningen af tre naturgrunde i København, valgte Folketinget at stemme forslaget igennem.

Og det er ikke blot en principiel, men også en ganske alvorlig underminering af eksisterende naturfredninger, som kan danne præcedens for lignende ophævelser af fredninger, af hensyn til erhvervslivet, motorvejsforløb og lignende, der i dag er beskytte natur.

Danmark har heller ikke en Miljøminister.

Dansk Folkeparti og andre borgerlige partier har som målsætning af fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse fredningssager.

Nu kan de alle henvise til, det er sker tidligere…!

Foreningen rejser i dag syv ud af ti fredningssager, men hvis Dansk Folkepartis forslag vedtages af folketinget, vil der stort set ikke blive rejst fredninger af natur og kulturhistoriske værdier i fremtiden:

– Størstedelen af alle fredninger bliver kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene. Hvis de ikke længere har retten til selvstændigt at foreslå fredninger, vil det betyde en massiv svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark.

Det vil stort set være slut med naturfredninger i fremtiden.

 

Maria Reumert Gjerding

– Som naturorganisation finder vi det fuldstændigt uacceptabelt. Det er et opgør med mere end 100 års fredningstradition, at Folketinget nu begynder at sælge ud af vores fredede natur udelukkende med det formål at sikre profit til kommunen, siger præsident i den grønne medlemsorganisation Maria Reumert Gjerding.

Fredet natur betaler for metroen

Baggrunden for hele sagen om ophævning af fredningerne er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet. Penge, der kommer i kommunekassen, når de tre fredede naturområder bliver solgt.

Der er tale om Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.

Aftalen var et resultat af, at en stor protestbevægelse i København havde presset politikerne til at droppe et planlagt byggeri på den gamle strandeng på Amager Fælled. Det byggeri skulle ellers have sikret finansiering til det nye metrobyggeri.

Men i stedet for at finde midlerne andre steder insisterede Københavns Kommune på, at pengene til metroen skulle findes ved at sælge ud af naturen. For at det kunne ske, skulle Folketinget ophæve fredningen af de tre naturgrunde i København ved lov.

Mette Frederiksen: Naturligvis lover jeg ikke mere, end jeg kan trække det meste af det tilbage efter valget…!

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte naturen

Det er ellers præcis sådanne kortsigtede, økonomiske interesser, som fredninger skal beskytte naturen imod. Derfor er det også uden fortilfælde i dansk politisk historie, at fredede naturområder er indgået i en politisk handel på den måde.

– Hele formålet med naturbeskyttelsesloven er jo at beskytte naturen mod et sådant scenarie. Og det er også den politiske linje, Folketinget har stået vagt omkring i 100 år.

Jeg synes, det er bekymrende, at Folketinget har valgt af afvige fra den linje for at finansiere metrobyggeriet, siger Maria Reumert Gjerding.

Kilde: dn.dk

.