De skandinaviske elge er blevet dårligere til “selvforsvar” mod ulven

Ulve holder bestandene ned på naturligt niveau, og dermed risikoen for smitsomme sygdomme.

.

Forsker: Elgen er blevet dårligere til selvforsvar mod ulven

.

Skandinaviske elge er i fraværet af ulve i mange år blevet dårligere til at forsvare sig mod ulveangreb, end sine nordamerikanske artsfæller, viser ny forskning.

Den skandinaviske elg er bange for mennesker. Men den har glemt, hvordan den skal forsvare sig mod ulven, ifølge et studie fra Sveriges landbrugsuniversitet.

– Efter ulven nu er kommet tilbage, er dens mindre aggressive adfærd blevet til ulempe for elgen, og det har gjort jagten lettere for ulvene, siger forskeren Camilla Wikenros, som står bag studiet, i en pressemeddelelse.

.

Elgen tilpasser sin adfærd og skyhed efter de faktiske forhold.

.

Antallet af ulve i Sverige og Norge er i de seneste tiår blevet tre gange flere, men det har ikke påvirket andre dyrearter på den måde, som forskerne har forventet.

En mulig forklaring er fraværet af ulv mellem sidste del af 1800-tallet og frem til 1990-tallet i kombination med elg-jagten, som menneskene bedriver.

Det har blandt andet ført til de skandinaviske elge, i modsætning til deres nordamerikanske artsfæller, synes at have glemt evnen til at beskytte sig, når det gælder at forsvare sig mod ulveangreb.

.

.

Dårligere kår for ådselsæderne

Afhandlingen viser overraskende også at tilbagekomsten af ulv ikke har ført til at ådselædere som ræv og ravn har fået øget tilgang af føde.

Efterladte kødrester efter ulvenes elgjagter er nemlig den største kilden til mad for de ådselædende dyr.

Selv om ulvene efterlader sig kadaver har dyrenes tilbagekomst i Skandinavien medført at færre elge bliver skudt og at færre elge dør af sig selv.

– Det har faktisk ført til at ådselæderne har fået mindre føde, konstaterer Wikenros.

.

.

Hvorfor dræber ulven flere elge, end den behøver?

.

Ulvenes forældre er ude af stand til at tilpasse fangsten efter hvor mange hvalpe de har. De dræber lige mange elge uanset størrelsen af flokken.

– Ulvepar helt uden eller med blot et par hvalpe kan svælge i mad, hvis der er nok bytte. “Ulveforældre, der har mange munde at mætte, er ude af stand til stille og roligt at afstemme føden til ungerne,” forklarer Barbara Zimmermann.

Hun og kolleger fra Hedmark University College, Institut Evenstad, har studeret, hvad og hvor meget ulven spiser. Undersøgelsen startede i 2001.

Forskerne var tidligt til at bruge GPS, som har gjort det meget lettere at vende hurtigt tilbage og undersøge, hvad ulven har på menuen. Nu sidder de inde med verdens største data-bank om ulvens fødevalg.

.

.

Hvem bliver spist af ulven?

Antallet af ulve i Norge og Sverige stiger med omkring 15 procent hvert år. Sidste vinter (2014) var der i alt 43 familie grupper af ulve i Skandinavien, ifølge Rovdata.

Dette indebærer også et øget konflikt-niveau. Nogle jægere er meget utilfredse med at skulle dele elgen med ulven.

Det har derfor været interessant for forskerne at studere, om det virkelig er sådan, at ulven er en konkurrent til jægerne om elgene.

Og det har det skandinaviske Projekt SKANDULV indsamlet solid dokumentation for at vide noget om.

.

.

Tager op mod 144 elge årligt

Elgkød udgør 95 procent af ulvens føde. Et ulve-kobbel dræber i gennemsnit mellem 100 og 144 elge i løbet af året. Nu viser det sig, at et ulvepar uden hvalpe dræber omtrent lige så mange elge som et ulve-kobbel.

Det betyder, at nogle flokke dræber flere elge, end de har brug for at overleve. Og nogle dræber for få i forhold til flokkens størrelse.

Vi havde forventet, at en stor flok på ni eller ti ulve ville dræbe fem gange så mange elge, som et par uden hvalpe. Men sådan er det så ikke, siger Zimmermann.

Hun er overrasket.

Ulvevalpene i Østmarka kan bli skutt allerede i høst

– Ulvehvalpe er ikke små. Når vinteren starter, er de næsten lige så store som de voksne. En flok på ni ulve, to voksne og syv unger, svarer til næsten otte voksne i vægt og fødebehov.

Den optimale kuld-størrelse er fire hvalpe, har forskerne fundet ud af.

Så formår de voksne ulve at skaffe nok bytte. Hvis der er flere hvalpe, så går det ud over vægten hos hvalpene. Jo flere søskende de har, jo tyndere hvalpene.

Hvalpe er sjældent jagende

Når ulve-parret ikke kan tilpasse jagten efter behovet, mener Zimmermann, at det kan relateres til ulve-familiens sociale struktur.

Hvis hvalpene hele tiden havde fulgt de voksne, kunne de have tigget mad. De kunne have bidraget i jagten, så mængden af føde var blevet mere rigelig.

Men hvalpene bidrager ikke i jagterne efter mere føde, som forskerne tidligere har troet.

Kun i sjældne tilfælde hjælper hvalpene med jagten. For det meste efterlader forældrene hvalpene ved en gammelt kadaver. Som de så æde af, indtil de voksne har nedlagt et nyt bytte.

Ulv med store unger

Svælger i godbidder

Hvis ulveflokken er lille, kan ulven svælge sig i de bedste dele af dyret. De åbne første ind til  maven og tage godbidderne først.

Mest populære er de energi-rige tarme, hjerte, lunger, lever og nyrer. Også den proteinrige hjernen og tungen er godbidder for en ulv.

Først efter at godbidderne er blevet spist, går de efter kødet. Hvis ulveflokken er stor, er det spiselige ædt på kort tid. Så bliver knoglerne knust for at få fat i marven.

“Når forældrene ikke er i stand til at skaffe mad nok til en stor flok, er det enten fordi de ikke er klar over, hvor meget mad, de har brug for, eller at de simpelthen ikke har kapacitet til at dræbe flere dyr,” fortæller Zimmermann.

.

.

Forvaltningen er nødt til at tænke på ulven

Hvor mange elge der er i et område er selvsagt vigtigt i forhold til, hvor mange ulve kan tage. Jo flere elg i et ulve-revir, jo flere bliver dræbt af ulve, fordi ulvene hurtigere finder frem til byttedyrene.

En ulvs revir er i gennemsnit på 1000 kvadratkilometer i Skandinavien og rummer i gennemsnit 1.000-1400 elge.

– Hvis man er interesseret i at opretholde en god elg-stamme i et område, hvor der er ulve, så er det vigtigt, at tætheden af elge ikke er for lav. I mange kommuner i Østerdalen er der blevet skudt mange elge, fordi elgen skader skoven.

Så vil der være færre elge for jægerne, hvis ulvene skal have deres andel. Det er noget, som skovforvalterne skal overveje, når de på den anden side også vil nyde godt af jagtindtægterne, mener Zimmermann.

Ulvens effekt på elgens antal er mindre end jagtens, mener forskeren. Årsagen er, at ulven foretrækker kalvene.

Om sommeren udgør elgkalve 90 procent af det bytte, der dræbes af ulve. Kun meget sjældent tager ulve elgkøerne i den reproduktive alder.

Kilde: forskning.no – Kilde: nationen.no – Kilde: slu.se

.

Noah kalder på international støtte for at beskytte ulvene i Norge

.