De næste uger bliver afgørende for naturen på Amager Fælled

.

De næste uger bliver afgørende for det pressede københavnske boligmarked, vores københavnske metro og den bæredygtige byudvikling her i Hovedstaden:

Der skal nemlig findes en Amager Fælled-løsning i de kommende budgetforhandlinger på Københavns Rådhus.

Af Brian Holmstrøm Nielsen

.
Politisk flertal for 500 almene boliger smuldrede

For et år siden trak et byggefelt på Amager Fælled store overskrifter:

Ifølge en 25 år gammel aftale skulle byggeriet betale en stor del af regningen for den nuværende metro. Derudover ville byggefeltet kunne give op mod 2.500 boliger, hvoraf mere end 600 af dem ville være almene boliger til fornuftige priser.

Men i takt med, at protesterne tog til, og kommunalvalget nærmede sig, faldt først SF og Radikale Venstre, og senere Konservative og Venstre fra beslutningen om at bygge.

.

Naturen er under pres, både på landet og i vores byer. Hvis vi begraver den under beton-ørken så den væk for altid – tænk jer om politiker

.

Metroregningen skal betales
Vi sagde den gang, at vi ikke er lavet af sten; vi lytter selvfølgelig til kritik, og når et flertal vakler, må man tage bestik af situationen.

Vi fik opbakning fra en samlet borgerrepræsentation til at undersøge alternativer til at bygge i det oprindelige byggefelt ud til Ørestads Boulevard.

Dem, der havde kæmpet imod byggeplanerne kunne ånde lettet op, men regningen for Metroen og behovet for boliger i København forsvandt ikke.

Tværtimod er der fortsat en regning på næsten to mia. kr., som enten skal indfries ved at bygge boligerne, eller ved at hente pengene på de københavnske velfærdsbudgetter.

.

.

Ifølge ny rapport er der ingen nemme løsninger
Nu er hver en sten vendt for at finde andre byggefelter. Det er samlet i en rapport, som Økonomiudvalget lige har fået. Den viser, at der ikke er nogle nemme løsninger, men nu har vi grundlaget for at finde en løsning.

Det kommer vi til at bruge de næste uger på.

Der er brug for en løsning med solid opbakning på Københavns Rådhus, og de partier, som sprang fra beslutningen, må nu være med til at tage ansvar. Inden vi om lidt går ind i forhandlingerne, er det vigtigt for os, at alle socialdemokrater i København ved, hvad vi arbejder for, og hvad der er vores prioriteter, når det her problem skal løses.

.

.

Vi arbejder for en løsning, der:
For det første giver os de boliger, der er så stort behov for. Og i en størrelsesorden, hvor det vil rykke noget, at vi bruger vores mulighed for at stille krav om 25 procent almene boliger.

For det andet sikre, at boligerne så vidt muligt kommer i et sammenhængende kvarter, der har adgang til kollektiv transport. Så kan vi både sikre sammenhængskraft, lokale institutioner og at færrest muligt bliver afhængig af at have bil.

For det tredje sørge for, at regningen for Metroen, som er et af verdens grønneste transportsystemer, bliver betalt. Vi vil ikke gå efter en løsning, hvor velfærden skal forringes, eller skolebyggerier og plejeboliger skal udskydes, for at betale den Metro, som alle vi københavnere elsker.

.

.

Kort sagt, vi skal have nogle boliger, der til at betale, i en grøn og bæredygtig bydel, som finansierer vores Metro uden at det koster på velfærden.

Vi trækker i arbejdstøjet
Det bliver ikke nemt, for der er mange hensyn, der skal tages. Det betyder også, at alle må strække sig for at finde hinanden. Nu trækker vi i arbejdstøjet, og vi tror på, at vi kan få en bred løsning.

Kilde: facebook.com

.

KÆRE FRANK JENSEN – DET TID TIL AT TALE NATUR, STOP VANVIDDET! SÅRBARE ARTER BØR BEVARES!

BEVAR AMAGER FÆLLED

.

.

For få “ulveunger” skader både naturforståelsen og naturligheden

.