De globale CO2-niveauer stiger med livstruende rekordfart mod – point of no return

Politikerne lover, men tager ikke ansvar.

Det er ubetinget en forbrydelse mod menneskeheden.

.

FN advarer om, at der er behov for drastiske tiltag for at opfylde klima-målene i Paris-aftalen

Koncentrationen af ​​kuldioxid i atmosfæren steg i rekordfart det sidste år og rammer et niveau, der ikke ses i mere end tre millioner år, lyder det alarmerende fra FN.

Den nye rapport har skabt noget nær panik blandt forskere og opfordret til, at nationerne overvejer meget mere drastiske reduktioner af CO2-udledningerne ved de kommende klimaforhandlinger i Bonn.

“De globalt gennemsnitskoncentrationer af CO2 nåede 403,3 dele pr. Million (ppm) i 2016, og er steget fra 400,00 ppm i 2015 på grund af en kombination af menneskelige aktiviteter og en stærk El Niño-effekt”, ifølge The Greenhouse Gas Bulletins statusrapport.

Denne acceleration er sket på trods af en afmatning – og måske endda en faldende – evne til at opsamle CO2, fordi El Niño intensiverede tørke og herved har svækket vegetationens evne til at absorbere kuldioxid.

I takt med planeten opvarmes, forventes El Niños at blive hyppigere.

Stigningen på 3,3 ppm er betydeligt højere end både 2,3 ppm stigningen i de foregående 12 måneder og den gennemsnitlige årlige stigning i løbet af det sidste årti på 2,08 ppm. Det ligger også godt over det foregående store El Niño år 1998, da stigningen var 2,7 ppm.

Undersøgelsen, der blandt andet bruger overvågning via skibe, fly og stationer på jorden, og har fulgt udviklingen af CO2 siden 1750, konstaterer, at kuldioxiden i atmosfæren nu stigende 100 gange hurtigere, end ved slutningen af ​​den sidste istid, på grund af befolkningstilvækst, intensivt landbrug, skovrydning og industrialisering.

Den sidste gang Jorden oplevede lignende CO2-koncentrationsstigninger var i Pliocene-perioden (3 til 5 millioner år siden), da hav-niveauet var op til 20 meter højere end nu.

.

.

Forfatterne opfordrede politikere til at træffe modforanstaltninger for at reducere risikoen for global opvarmning, der overstiger Paris klima-mål på mellem 1,5 C og 2 C.

Det får konsekvenser.

“Uden hurtig nedskæring i CO2 og andre drivhusgasser vil vi være på vej mod farlige temperaturforhøjelser inden udgangen af ​​dette århundrede, der ligger langt over de mål, der er fastsat i Paris klimaaftale,” udtalte Petteri Taalas, der er chef for World Meteorological Organisation i en erklæring.

Udviklingen i klimaet siden Paris-overenskomsten i 2015 er svimlende på grund af de nationale regeringers manglende indfrielse af deres løfter.

I en rapport, der skal offentliggøres tirsdag, viser FN Environment kløften mellem de internationale mål og de indenlandske forpligtelser, at verden har kurs mod en opvarmning, der ligger langt ud over de fastsatte max 2C-mål og sandsynligvis udover 3C.

Den internationale indsats for at handle har også været svækket af den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at bryde med aftalen.

.

.

Prof. Dave Reay, professor i Carbon Management ved University of Edinburgh, sagde: “Dette bør få alle alarmklokker til at ringer i alle magtens korridorer. Vi ved, at landes og oceanernes evne til at opsamle vores kulstofeudledninger bliver svækket, når klimaforandringerne intensiveres. Der er stadig tid til at holde disse emissioner nede og så hold styringen, men hvis vi venter for længe, ​​vil mennesket passager et point of no return mod stadig farligere klimaændringer.”

“Rapporterne lyver ikke. Vi udsender stadig flere advarsler om, og det er nødvendigt at vende om, “sagde lederen af ​​FN Environment, Erik Solheim, som reaktion på den nye rapport. “Hvad vi har brug for nu er global politisk vilje og en stærk følelse af uopsættelighed.”

Rapporten kommer midt i den voksende bekymring, at naturens evne til at håndtere CO2 er svækket. Nylige undersøgelser viser, at skovområderne bliver ryddet og nedbrudt så hurtigt, at de nu udsender mere kulstof end de absorberer.

“Disse store stigninger viser, at det er vigtigere end nogensinde at reducere vores emissioner til nul – og så hurtigt som muligt”, siger Piers Forster, direktør for Priestley International Center for Klima ved University of Leeds.

“Hvis vegetationen ikke længere kan hjælpe med at absorbere vores CO2 i disse varme år, kan vi være i alvorlige problemer.”

 Kilde: theguardian.com – Kilde: theguardian.com – Kilde: theguardian.com – Kilde: public.wmo.int

.

Klimaforskningen er livstruende bagefter klimaændringerne

.