Danskerne ved mere om sex med dyr, end om naturens dyr

.

Der er jo en god grund til, at danskerne ikke reagerer mere på udryddelsen af naturens arter og deres levesteder, end tilfældet er.

For de forstår ganske enkelt ikke naturen!

Hvordan forestiller man sig så, at danskerne skulle have interesse for at beskytte naturen?

De, der overhovedet gør sig denne forestilling?

Hvad vidste miljøministrene gennem tiderne om naturen?

For størstedelen intet på et dybere niveau. Miljøministeriet er jo blot et midlertidigt kontorarbejde til et mere prestigegivende ministerium byder sig til.

Det er blot at se på den nuværende såkaldte miljøminister, eller bedste bud på en miljøminister fra det naturfjendtlige Venstre, og hvad dette infantile menneske forstår som værende…. natur!

 

.

Naturligheden i samfundet er i dag narcissistisk personlighedsforstyrret med den konsekvens, at menneskene bliver stadig mere infantile, barnlige og overfladiske.

De fleste ser det bare ikke, da de fleste mennesker jo netop er alvorligt psykisk skadede af en samfundsindretning, der kun bliver stadig mere unaturlig. Men denne udvikling ser man ikke blive drøftet.

Uagtet, at udviklingen i den grad er iøjnefaldende. Udgangspunktet for at forstå denne udvikling forudsætter netop indsigt i naturen. Hvor mennesket (Homo sapiens) ikke er ophøjet alle de andre arter. Men blot er en af de mange…! 

.

.

Ida Auken blev heller ikke så længe som miljøminister. Det var tydeligvis for kedeligt, og levede slet ikke op til de narcissistiske forventninger om at blive set som enestående. Som hun tydeligvis har tilfælles med hendes forbillede, Bjørn Lomborg….

Den ene overfladiske miljøminister afløser derfor den anden.

Kirsten Brosbøl kalder sig ganske vist for miljøminister. Men er udpræget mere vækstminister for kapitalismen, end hun er miljøminister for naturen….!

.

.

Pia Olsen Dyhr var som miljøminister usædvanlig derved, at hun omtalte naturen med en biologisk indsigt, som i dette tilfælde….!

Oprigtigheden omkring naturforståelsen bekræftes endnu engang. Hun genkalder på den måde minderne for mange år siden, hvor SF var miljøpartiet. Det er SF ikke længere. Narcissismen har flyttet partiet meget langt til højre de sidste 40 år.

Men respekt til Pia Olsen Dyhr, som den enlige svale…..!

.

 

Men en miljøminister vil blive huske som noget ganske særligt. Nemlig Svend Auken, som det lykkedes den politiske kynisme at undergrave i lutter egoisme.

En miljøminister må netop ikke rumme egoisme. For det er den i dag altfavnende egoisme, der er naturens største fjende. Og som med alle midler skal bekæmpes og udryddes fra jordens overflade.

Derfor var Svend Auken den miljøminister, der vil blive husket for sin uselviskhed.

.

.

.

Dyr og planter uddør, forskerne råber op, men vi fatter intet!

Den danske natur rummer i dag cirka 30.000 arter af dyr, planter og svampe. Men de forsvinder i en hast, som ikke er set siden dinosaurernes tid.

Derfor taler biologer og fagfolk om, at den biologiske diversitet er truet som aldrig før. Problemet er bare, at det kun 20 procent af danskerne, der forstår, hvad de taler om, skriver Aarhus Universitet. Det er markant færre end i resten af EU, hvor 44 procent i gennemsnit ved, hvad begrebet dækker over.

Kilde: dr.dk

.

.

Fra terrorbevægelse til livreddende miljøorganisation

https://holmskjold.net/fra-terrorbevaegelse-til-livreddende-miljoeorganisation/

.

.

You may also like...