Danskerne ved ligeså lidt om bæredygtighed, som deres eksperter

Bæredygtighed ved de færreste hvad er for en størrelse

.

Danskerne er blevet optaget af bæredygtighed.

.

Og flertallet mener, at det er forbrugernes ansvar at sikre en grøn udvikling.

Men samtidig med, at bæredygtighed fylder i bevidstheden, aner danskerne grundlæggende ikke, hvordan de vælger en bæredygtig livsstil til.

Der findes en landboforening “Bæredygtigt Landbrug“, hvor det ikke er bæredygtighed i forhold til naturen, det handler om.

Men det modsatte: Økonomisk bæredygtigt landbrug.

Det gælder også Danmarks største kundeejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE, der står bag Grønforskel.dk, der selv mener den laver en ”ultimative gennemgang af begrebet”.

.

Har du som borger en forventning om, at politikerne ved hvad bæredygtighed er for en størrelse…

Så tager du grueligt fejl.

.

En ny undersøgelse fra Arla, der kortlægger danskernes viden om bæredygtighed og adfærd i dagligdagen, viser, at størstedelen af danskerne gerne vil leve bæredygtigt.

Men samtidig er danskerne også i vildrede over, hvordan det egentlig kan lade sig gøre i praksis.

De fleste er i dag ivrigt sorterende skrald og smider tøjet til genbrug, men trods det siger mere end seks ud af ti danskere, at de ikke ved, hvad der egentlig er bæredygtigt eller ej.

– Bæredygtighed fylder meget i forbrugernes bevidsthed. Og vi oplever også en stigende interesse i produkter, som forbindes med bæredygtighed som fx økologi, fortæller Jakob B. Knudsen, der er landedirektør i Arla Danmark.

 – Men samtidig kan vi også se, at der hersker en forvirring blandt forbrugerne om, hvad bæredygtighed egentlig indebærer. Og jeg kan reelt godt forstå det, for bæredygtighed er en meget kompleks størrelse, der rækker langt bredere end en diskussion om konventionel eller økologisk mælk.

.

Arla er selv en kapitalistisk virksomhed, der udnytter ønsket om mere bæredygtighed hos befolkningen.

.

Bæredygtighed starter hos virksomhederne, mener Arla.

Mere end hver tredje dansker mener, at det er forbrugerne selv, der har det primære ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling.

Men den er Arlas landedirektør ikke helt enig i:

– Det er positivt at forbrugerne vil leve bæredygtigt, men hvis de for alvor skal gøre en forskel, ligger der først og fremmest et stort ansvar hos virksomhederne.

Det er vores opgave at gøre det let for danskerne at træffe bæredygtige valg. Dels ved at gøre værdikæden og produkterne mere bæredygtige. Og dels ved at hjælpe forbrugerne med information og vejledning til, hvordan de træffer grønne valg i supermarkederne og i hjemmet, siger Jakob B. Knudsen og uddyber:

– I Arla har vi et klart mål om, at vores udledning af CO2 i 2020 skal være reduceret med en fjerdedel i forhold til 2005.

Vi har i lang årrække arbejdet på at gøre virksomheden grønnere fra gård til butik.

Eksempelvis ved at lave klimatjek på gårdene, øge brug af biogas på mejerierne, og minimere madspild ved at donere overskydende mejeriprodukter til Fødevarebanken samt at styrke indsamlingen og genanvendelsen af mælkekasser.

.

.

Naturen er indbegrebet af bæredygtighed.

Mennesket er i virkeligheden enestående ved at være den eneste skabning på kloden, der har udviklet sig fra at være fuldstændig bæredygtig, til slet ikke at være bæredygtig.

Vi er således den eneste art, hvilket er meget vigtigt at huske på vi er, der i størstedelen af sin eksistens, har levet i sameksistens med naturen på dennes præmisser, for nu at være blevet den største trussel mod livet på jorden.

Hvorfor konsekvenserne af den manglende forståelse for, hvad bæredygtighed reelt er for en størrelse, er til at få øje på, uanset hvorhen man end vender sig.

Således hjælper det i sagens natur ikke, at produktionen bliver gjort CO2-neutral, for det ændre ikke på de omfattende naturødelæggelser, ved at man fortsætter det ekstreme overforbrug af naturens sidste ressourcer… CO2-neutralt.

Så vil borgerne være bæredygtige, med det sigte, at der skal være et liv til deres børn efter dem selv, så skal samfundet indrettes således, at det forbruger bæredygtigt i forhold til naturens bæreevne.

Og det vil sige som bondesamfundet var før industrialderen.

I den forbindelse er der blot at sige, vi har ikke noget andet valg!

.

Kilde: effektivtlandbrug.dk – Kilde: groenforskel.dk

.

Borgerligt vanvid i jakkesæt

Eksperter: Det går ikke fremad for naturen under den borgerlige regering

.