Danskerne er ved at forstå, at samfundet er i opløsning

Nu mangler de blot at forstå grunden!

943321_587682447948124_115760796_n

.

Muslimske børn lærer som noget af det første om, hvad der Guds vilje med det skabte. Hvorfor mennesket er pålagt en bestemt levevis, som mennesket skal følge for ikke at komme i konflikt med Guds vilje.

Det som er så enestående ved islam er det forhold, at islam er rummende samme forståelse af det skabte, som kan udledes af naturens biologiske og psykologiske love.

Disse ufravigelige love gøre nemlig helt samme lovmæssige begrænsninger gældende, at der er grænser for det mennesket må. Dersom de ikke vil have naturens love imod sig!

Men hvad har den hele videnskab forstået af det hele?

Intet!

.

.

Politikens Leder

Vi skal måle mere på børn og unges trivsel

To nye store undersøgelser viser, at mange børn mistrives.

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE2494530/vi-skal-maale-mere-paa-boern-og-unges-trivsel/

.

.

Psy­ki­a­tri­fon­den

Vores mål frem mod 2020

Psy­ki­a­tri­fon­den er en humanitær, syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tion, der arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne, så alle får mulighed for at leve et godt liv – uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en mid­ler­ti­dig krise.

Fakta 

  • 20% af de 11-15-årige har et eller flere tegn på dårlig mental sundhed.(1)
  • Omkring 8% af alle børn og unge vokser op i familier med psykisk sygdom.(2)
  • Cirka 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. (3)
  • Psykiske og personlige problemer vurderes som den primære årsag til frafald på en række af de største danske ungdomsuddannelser.(4)
  • Andelen med psykisk sygdom blandt de ledige ”ikke arbejdsmarkedsparate” borgere er steget fra 20% i 2002 til 45% i 2011.(5)
  • Psykiske problemer er årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner.(6)
  • Op mod 50% af mennesker med psykiske problemer udvikler langvarig sygdom i form af diabetes, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), hjerte-kar-sygdom, eller muskelskeletlidelser.(6) Psykiske lidelser udgør i alt 25% af den totale sygdomsbyrde efterfulgt af kræft (17%) og kredsløbssygdomme (15.2%).(8)
  • Op mod halvdelen af de ældre over 65 år har tegn på psykisk mistrivsel.(9)

http://www.psykiatrifonden.dk/om-os.aspx

.

3737116-mobning.

Beskrivelse af psykiske sygdomme blandt børn

Her følger en kort gennemgang af de mest udbredte psykiske sygdomme blandt børn og unge:

http://springsters.dk/artikler/helbred/beskrivelse-af-psykiske-sygdomme-blandt-børn/

.

.

Skoler er rådvilde over for børns mistrivsel

Men skolepsykologerne har ikke tid, det er svært for lærerne at snakke med forældrene, og de »vilde«, udadreagerende børn tager tiden fra de stille børn.

http://www.b.dk/nationalt/skoler-er-raadvilde-over-for-boerns-mistrivsel

.

.

Fonden Børns Velfærd

22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose

Skizofreni, depressioner, alvorligt stress og ADHD. Antallet af børn og unge under 18 år, der får en psykiatrisk diagnose, er eksploderet.

http://bornsvelfaerd.dk/artikler/sociale-udfordringer/22-000-b%c3%b8rn-og-unge-har-en-psykiatrisk-diagnose-2/

.

.2 topelement

Stressede børn og unge skal have hjælp

En femtedel af alle børn og unge har et højt niveau af stress, viser flere undersøgelser. Og op til halvdelen af eleverne i udskolingen ligger på kanten til at mistrives på grund af stress. Som lærer skal man reagere, mener en psykolog i PsykiatriFonden, der holder kurser i, hvordan man kan hjælpe eleverne.

http://www.folkeskolen.dk/523612/stressede-boern-og-unge-skal-have-hjaelp

.

.

Inklusion går ud over sårbare børn

Vi er efterhånden mange, der har advaret regeringen om de uheldige konsekvenser ved denne politik, men inklusionen synes at være blevet politikernes korstog. Den skal tilsyneladende gennemføres, uanset hvor mange ofre, den medfører – der er jo penge at spare.

http://www.information.dk/470947

.

.

Ser du mere til din smartphone, end du ser på dine børn?

https://holmskjold.net/ser-du-mere-til-din-smartphone-end-du-ser-paa-dine-boern/

.

.