Dansk Ornitologisk Forening: Miljøminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

Miljøminister, Jacob Ellemann-Jensen beskytter ikke Natura 2000-områder.

.

Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

tirsdag 25. september 2018

.

Dansk Ornitologisk Forening er klar til at gå til EU-Kommissionen for at bremse miljøminister Jakob Ellemann-Jensens planer om at droppe beskyttelsen af internationalt vigtige fugle- og naturområder, der er beskyttet af EU som Natura 2000-områder.

Hold fast i den der med, at MILJØET kommer først….

Miljø- og fødevareministeren risikerer derfor at få en EU-sag på halsen for at overtræde EU-lovgivning.

Fugle- og naturbeskyttelsen i Danmark bliver markant dårligere, hvis miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen holder fast i sine planer om at fjerne beskyttelsen af vigtige fugle- og naturområder, som Danmark har forpligtet sig over for EU til at beskytte, de såkaldte Natura 2000-områder.

Det vurderer Dansk Ornitologisk Forening, DOF, som i et høringssvar tager skarpt afstand fra ministerens planer om at fjerne beskyttelsen fra 29.900 hektar skove, vådområder og landbrugsjord, der i dag er beskyttet for at bevare internationalt vigtige fugleforekomster samt mange sjældne fugle-, dyre- og plantearter.

Miljø- og fødevareministeren vil med sit forslag gøre det muligt at bebygge eller dyrke langt mere intensivt end i dag i de beskyttede områder, der samlet set svarer til Langelands størrelse.

– Vi tager skarpt afstand fra ministerens planer, som vi mener, på flere punkter er i strid med den EU-lovgivning, der beskytter de vigtige Natura 2000-områder. Når ministeren vælger at overhøre vores protester, må vi gå til EU-Kommissionen for at få stoppet planerne, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

.

.

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Natura 2000 er naturområder i EU, som skal beskytte truede, sårbare eller særlige dyr, fugle, planter og naturtyper. Danmark har 252 områder.
Foruden de 30.000 hektar, som regeringen og Dansk Folkeparti vil stryge som Natura-områder, er cirka 30.000 hektar udpeget som nye Natura-arealer.

Men det er altså ikke godt nok, for de naturområder, som ikke længere skal beskyttes, er nogle af de absolut vigtigste, lyder kritikken fra Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

– Tusindvis af hjejler, svaner og gæs mister vigtige områder, som de har brug for i træktiden til at hvile og æde på. De områder kan ikke erstattes af ny tilsvarende natur, siger formanden.

Partierne ønskede først, at 28.000 hektar ikke længere skulle være registreret som Natura 2000-areal, mens 5000 hektar skulle tilføjes.

Foto: John Frikke: Edderfugle

Men dét blev ændret, da forslaget om at fjerne 30.000 hektar og tilføje 30.000 hektar nye Natura 2000-områder blev fremsat i juni.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man glade for den politiske kursændring, hvor nye naturområder skal beskyttes, fortæller Maria Reumert Gjerding, der er præsident for foreningen.

– Men det ændrer ikke på kritikken af, at rigtigt mange af de arealer, som ikke længere skal være beskyttet, er meget vigtige. Især for fugle.

– I Europa er vi det land, som har allermindst Natura 2000-beskyttelse. Og det er klart, at det ikke er acceptabelt. Vi har i forvejen meget fragmenteret og alt for lidt beskyttet natur, siger hun.

Miljøministeren har ingen kommentarer til, at naturforeningerne vil klage til EU-Kommissionen.

Kilde: dof.dk – Kilde: jyllands-posten.dk

.

Peter Skaarup (DF)
Helt ærligt… Vi har hverken en miljø- eller klimapolitik

Natura-2000: Regeringens og Dansk Folkeparti forslag skal fremhæve de er “Grønne”

.