Dansk Folkeparti udstiller klimaændringerne som “Fake News”

Det underholdende bliver sin egen modsætning, dersom man kigger bag facaden.

.

Dansk Folkeparti er i tvivl om klimaforandringer er menneskeskabte

Derved kommer partiet i modstrid med de omkring 97 procent af verdens klimaforskere der vurderer, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Men i Danmarks næststørste parti er man ikke overbevist om, at den forhøjede temperatur på kloden skyldes udledningen af drivhusgasser.

Dansk Folkeparti slægter på den måde Donald Trump på, hvis kernevælgere til sammenligning heller ikke er de “skarpeste knive i skuffen”, hvilket jo nok ikke kommer bag på nogen.

Men det egentlige problem for DF er pensionisterne, som de ved at love dem guld og grønne skove, har lokket til at stemme på sig.

At pensionister har stemt på DF betyder omvendt ikke, at de så også er at betragte som DF’s kernevælgere.

For mange pensionister har uddannelser, og nok så vigtigt, en livslang erfaring, der rækker 60-100 år tilbage i tiden, hvorfor de kan sætte samfundsudviklingen i perspektiv… som værende en samfundsafvikling.

En udvikling, der kun blive stadig mere vanvittig og unaturlig, med en natur, hvor arterne hastigt forsvinder, og et klima, der blot de seneste 10 år er blevet stadig mere ekstremt, og det alt sammen indenfor blot små 60 år….!

Og set i den sammenhæng er der det særlige forhold, at pensionisterne har børn og børnebørn, hvor de som bedsteforældre ikke mindst vil deres børnebørn får et liv efter dem selv. 

Bedsteforældrenes Klimaaktion – aktive

Det får de ikke med DF, der nu drager klimaændringerne i tvivl, hvilket skyldes, at netop klimaændringerne i dag, og mere end nogensinde bliver temaet ved det kommende valg, og da DF hverken har en miljøpolitik, endsige en klimapolitik…. Ja, så findes klimaændringerne naturligvis ikke.

DF har, som det højreekstreme fascistiske parti det reelt er, kun en indvandringspolitik, som de i alle mulige sammenhænge har kogt suppe på i mindst 20 år.

Og som de vil gøre alt for bliver 2018 valgets hovedtema i kampen med søsterpartiet Nye Borgerlige om de samme vælger.

.

Når Dansk Folkepartis retorik bliver til virkelighed…..

.

Klimaforskere fremprovokerer en panikstemning, lyder det så fra Dansk Folkepartis klimaordfører.

.

DF’s klimaordfører, Mikkel Dencker, føler sig ikke overbevist om, at de varmere temperaturer på kloden skyldes udledningen af drivhusgasser.

Det siger han til Information, selv om langt de fleste af verdens klimaforskere er enige om, at klimaforandringerne netop skyldes de menneskeskabte faktorer.

Han kalder menneskeskabte klimaforandringer et “trosspørgsmål”, så længe nogle klimaforskere siger, at der kan være en anden forklaring.

– Jeg kan da ikke udelukke tesen om, at de er menneskeskabte. Men så længe, der er pålidelige forskere, der siger det ene, og så nogle andre, der siger det andet, så føler jeg mig ikke fuldstændigt overbevist om, at den ene forklaring er mere rigtig end den anden.

– Så handler det mere om trosspørgsmål, og det synes jeg først og fremmest hører til i en kirke og ikke i politik, siger han til Information.

.

.

Torsdag sagde Dansk Folkepartis tidligere klimaordfører Per Dalgaard Christensen i Radio24syv, at der er »ingen i Dansk Folkeparti, der tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte«.

Her tages DF’erne Per Dalgaard i bedste Donald Trump stil de mange pensionister med i at »ingen i Dansk Folkeparti, der tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte«.

– De 97 procent af verdens klimaforskere, der på baggrund af deres forskning vurderer, at klimaforandringerne er menneskeskabte, er altså ikke troværdige, synes du?

»Nej, der er nogle forskere, der er overbevist om det ene, og nogle er overbevist om det andet, og jeg føler mig ikke på den baggrund kvalificeret til at være på den ene eller den anden side. Og derfor nøjes jeg med at se på det på den måde, at der er flere forskellige mulige forklaringer,« siger han.

Mikkel Dencker mener, at man skal lytte til videnskaben, og han medgiver, at et stort flertal siger, at klimaforandringerne er menneskeskabte, hvorfor det er »en sandsynlig forklaring«.

Kilde: information.dk – Kilde: stiften.dk

.

Offentliggjort den 27. nov. 2009

Dansk Folkeparti tror ikke på klimaforandringer og de bruger enhver situation på at forværre den globale klimakrise.

Skal vi løse klimakrisen, må Dansk Folkeparti fjernes fra magten.

.

Folketingsvalget bliver om en global undtagelsestilstand

.