Dansk bog om børneopdragelse eksporteres til udlandet

børn indianer børn

.

Man kan undre sig over, hvordan i alverden de tidligste mennesker har evnet at opdrage deres børn uden at have læst en bog herom…?

.

Det kan jo i teorien skyldes, at denne evne oprindelig var medfødt?

.

Hvis det nu skulle være tilfældet, så bør man i stedet forundre sig over, hvorfor det nu er en bestseller i den vestlige verden at skulle skrive bøger herom…!

Således med bogen »The Danish Way of Parenting«, som udkom første gang i 2015 og er solgt til mere end 19 lande. Hvor den så nu er blevet relanceret i USA, Canada og Storbritannien gennem det store forlag Penguin Random House.

»Det er kommet bag på os, at bogen er blevet modtaget, som den er. Men det fortæller mig, at der må være en stor efterspørgsel efter nogle helt andre værdier, bl.a. i et samfund som USA,« siger Iben Sandahl, der er medforfatter til bogen.

Iben Sandahl ser sig selv som veluddannet med en lang praksis og teoretisk erfaring bag sig. Hvorfor en så simpel iagttagelse som den amerikanske overfladiskhed ikke burde komme bag på hende, dersom hun, som påstået, er veluddannet nok til at kunne hjælpe nogen på et dybere niveau, end det helt overfladiske.

Men hun er da også kun psykoterapeut MPF, og arbejder ud fra noget hun kalder for et narrativt fundament – hvor det er hendes viden og hendes erfaringer fra eget liv som guider vejen i narrativ terapi. Og som så skulle skabe forbindelser imellem det, som man gerne vil kunne og det, som i øvrigt er betydningsfuldt i ens liv.

Min mormor årgang 1900 var malkepige og evnede denne “terapeutiske” indsats uden fine tituleringer. I dag evner kun få det naturligt, hvorfor en uddannelse ikke hjælper de, der har mistet evnen.

.

Obama with Native American children

Nu skal I huske på, at cowboyerne ikke bare ødelagde jeres land, men også jeres naturlighed…

.
Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter, fordi staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.

Området er derfor det rene gedemarked med allehånde besynderlige mennesketyper, der udlever deres psykiske problemstillinger overfor mennesker, der bestemt ikke får det bedre.

Med sin livserfaring som ballast har Iben Sandahl holdt foredrag for amerikanske universitetsstuderende, hvor hun fandt ud af, at bogen bruges i undervisningen flere steder i USA.

Sandahls amerikanske medforfatter, Jessica Alexander, undrede sig under et besøg i Danmark sig over, at danske børn tilsyneladende virkede mere harmoniske [mindre psykisk syge] end deres amerikanske modstykker.

danmarkSammen besluttede de sig for at undersøge spørgsmålet: Hvorfor bliver danskerne år efter år kåret som verdens lykkeligste folk – kan det hænge sammen med opdragelsen?

I et samspil med professionelle erfaringer og research kom de frem til et simpelt svar: Nøglen er respekt for det enkelte barn; leg og tillid frem for pres og præstation.

Det er det pædagogmedhjælper i almindelighed ved.

»I bogen forsøger de at begrebsliggøre noget, mange af os tager for givet. Indgroede mønstre, vi ikke tænker over her i landet,« fortæller Iben Sandahl i et interview med Berlingske.

Hvor danske børn er opflasket med værdier som fællesskab, hygge, nærhed og værdsættelse af samvær, står det anderledes til med USA, mener hun. Et manglende sikkerhedsnet, heftig individualisme og devisen »Enhver er sin egen lykkes smed« gør amerikanerne ivrige efter at lære fra verdens lykkeligste land, siger Iben Sandahl.

»Amerikanerne går meget op i ’happiness’. Derfor bar omslaget på vores første bog også et stempel med ’voted as the happiest country in the world’, da den skulle fange amerikanske læsere,« siger hun.

.

I samme indlæg medtages heldigvis et mere kvalificeret modspil leveret af Per Schultz Jørgensen, der er professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet.

.

Den danske lykkelighed i tal

Skilsmisseprocent: 42,2  Singler: 1,5 mio

Normalitets-status: Narcissistisk personlighedsforstyrret

Konsekvens: accelererende højreekstremisme

børn

.

Men man skal ikke tegne et rosenrødt billede af det danske samfund, mener Per Schultz Jørgensen, der heller ikke har læst bogen, men fordi han gerne vil slå et slag for at punktere myten om danskerne som verdens lykkeligste folkefærd.

børn unge psykisk selvskadende»Jeg tror, bogen er med til at sælge det billede af den nordiske model, som vækker beundring i hele verden. Men det er et idealiseret billede. Det er et stykke ad vejen rigtigt, men billedet er også trængt,« siger han.

For de nordiske værdier, hele verden hylder, er under pres, mener Per Schultz Jørgensen. Og bagsiden af den danske guldmedalje skal man ikke glemme. Høje depressionsrater blandt befolkning og stigende diagnosticering af psykosomatiske lidelser blandt især unge piger samt sygdomme som anoreksi hører alt sammen med til billedet, påpeger han.

.

Iben Sandahl mener ikke hun ønsker at skabe et idealiseret billede af dansk børneopdragelse.

»Vi negligerer ikke nuancerne i det danske samfund. Selv arbejder jeg til daglig med mange af de, der har det rigtig svært og kender deres virkelighed….. Men for at få essensen frem, skriver vi ikke om disse aspekter. Første skridt er at anerkende og fremhæve det, vi gør godt. På den måde kan det blive et springbræt til at fastholde det, der fungerer,« påstår hun.

Og bliver derved ligeså forvridende virkeligheden, som når amerikanerne på livet løs drone-bomber muslimske byer, og det uden at ramme civile…

børnHun støttes af en anden kvinde i form af Dorte Kousholt, lektor ved Aarhus Universitet med børn og familiers hverdag som forskningsområde. Der finder det umiddelbart befriende, at bogen beskriver en positiv fortælling om forældre. Som hun synes ofte er under beskydning for ikke at gøre det godt nok.

Der er tendens til en vis forfalds-tankegang på feltet – altså at det går tilbage med familiens tilstand,« siger hun. Heller ikke hun har læst bogen, men hun forholder sig »ret skeptisk« over for idéen om at eksportere børneopdragelse til andre lande.

»Opdragelse er bundet op på kulturelle værdier og samfundets organisering. Det handler jo også om, hvilke borgerne vi som samfund vil opfostre. På den måde er det en meget kontekstuel praksis,« siger hun.

.

Danmark En Støjende Pind skal have en løkke om halsen

.

Så langt så godt…!

Er der et begreb, man meget sjældent, om overhovedet, møder på i bøger og drøftelser om børnene… Så er det om børnenes oprindelige naturlighed.

Endsige…. Beskyttelsen af den.

Og dermed er vi tilbage ved de føromtalte tidligste mennesker, der hverken kunne skrive eller læse, og derfor hverken var terapeut i narrativ terapi, professor i socialpsykologi eller for den sags skyld lektor ved Aarhus Universitet med børn og familiers hverdag som forskningsområde.

opdragelse børn abeMellem disse tidligste mennesker, og frem til mennesket i dag, er der en periode på mange hundredetusinder år, hvor menneskene slet ikke vidste noget om narrativ terapi, socialpsykologi eller forskning i børn og familiers hverdag. Men hvor de i deres primitive tilstand må have hutlet sig gennem børneopdragelsen med en uvidenhed, der er helt i kontrast til de uendelig mange bøger, der i dag findes om børnenes opdragelse fra alle mulige og umulige vinkler

Hvordan kan det lade sig gøre?

Vi findes jo den dag i dag som bevis på, at det har kunnet ladet sig gøre for det uoplyste menneske, tilmed under langt mere primitive forhold, end vi i dag tilbyder børnene.

Men den forskel, at børnene i dag vokser op under de mest unaturlige opvækstforhold, nogensinde i menneskehedens historie.

Hvorfor børnene i sagens natur vil være ligeså unaturlige, som deres iøjnefaldende unaturlige opvækstmiljø

Hvorfor spørgsmålet i stedet for må lyde:

Hvad gik galt?

Mennesket begyndte den teknologiske udvikling med udviklingen af flintestenen, som så på et senere tidspunkt fik et skæfte, og blev på den måde til en økse. Bevidstheden, og hjernes begyndende opfindsomhed, har i de tidlige stadier af menneskets udvikling sandsynligvis været udslagsgivende for artens overlevelse. Men hjernes opfindsomhed kender ingen grænser. Hvorfor den teknologiske udvikling blot fortsætter og forsætter. For nu at være uden anden mening, end at det nu blot gælder om at finde på noget nyt i en uendelighed. Herunder i et væk at skulle modvirke de mange skader, som teknologien i et væk selv skaber til stor skade for menneskene og den hele natur.

.

Børn generation Z

.

To veninder sidder og taler sammen på en café. Mobilen ringer i tasken. Hånden griber instinktivt telefonen uden tanke for, at de var midt i en samtale.

Virker det bekendt? I hvert fald har 39 procent af de 18-29-årige svært ved at lade mobilen ligge, selv om de er i selskab med familie eller venner, og flere end hver tredje bliver direkte ‘urolige’, hvis mobilen ikke er inden for rækkevidde. Det viser en meningsmåling, som YouGov Zapera har foretaget for metroXpress.

»Og man kan jo ikke lige tage en kropsdel af igen. For et stort mindretal af de unge har mobilen forrang for en samtale med en ven. Det kunne jo være, at sms’en eller opkaldet var vigtigere end det, vennen er ved at fortælle,« siger hun til metroXpress og påpeger, at en del unge storforbrugere af mobiltjenester derfor er potentielt fraværende i samværet med andre mennesker.

Ny undersøgelse konkluderer: Unge mellem 18 og 30 vil hellere aflevere nøgler, vielsesringe eller klare sig uden sex og fjernsyn, før de giver slip på mobilen.

At være online er blevet uundværligt. Ifølge Cisco CWT’s seneste rapport er internettet og smartphonen så uundværlige, at især unge mellem 18 og 30 år vil gå meget langt, før de giver slip på mobilen.

.

.

Opfindelserne forandrer på den konto menneskets levevilkår med stadig større hastighed, og mange gange hurtigere, end mennesket psykiske mekanismer kan omstille sig. For de psykiske lovmæssigheder er trods udviklingen forblevet de samme, som da mennesket flækkede den første flintesten.

Hjernens stadigt hurtigere frembringelser, med de deraf følgende stadigt hurtigere samfundsændringer, konflikter derfor de urgamle, og ekstremt langsomt foranderlige psykiske mekanismer, hvor mor-barn forholdets psykologi er det helt centrale. For betinger udviklingen sådanne forandringer i levevisen, at moderen ikke kan opfylde barnets medfødte forventninger til opvæksten, da vil disse svigt konsekvent betinge barnet psykiske skader.

Det er her det psykisk syge hos menneskeheden indfinder sig, som en psykisk nedbrydende faktor, og som hos samtlige andre arter kun er kendetegnende for Homo sapiens. Den sociale arv, som tidligere overbragte moderens basale naturlighed til barnet, overbringer nu moderens psykiske afvigelser til barnet. Hvorved de psykisk afvigelser dels opformeres, og dels forværres i takt med, at den teknologiske udvikling vedblivende fjerner mennesket fra dets oprindelige naturlighed, som menneskets psykologiske mekanismer, den dag i dag, fortsat er tilpasset.

Derfor kan teknologien på ingen måde hjælpe mennesket. For den vil, som beskrevet, kun gøre mennesket endnu mere psykisk syge. Redningen for menneskeheden og den hele natur ligger derimod i en tilbagevendende til en lavteknologisk levevis. Som dels er i overensstemmelse med menneskets psykiske udviklingstrin, og som dels vil løse alle de problemer, som i dag truer menneskeheden og hele livsgrundlaget.

.

.

Ligeledes er det en ufravigelig kendsgerning, at et barn altid antager den virkelighed, som det vokser op med, som værende den eneste naturlige. Og det uagtet hvilken! Det vil sige, at mennesket fortrinsvis i den vestlige verden i dag ikke kan forestille sig nogen anden levevis, end den de opvækstbetinget er født ind i.

Eksempelvis vil et barn af i dag have svært ved at forestille sig, at det ville kunne overleve uden en mobiltelefon. Mennesker, der er opvokset i en højteknologisk verden, vil derfor se det højteknologiske, som det eneste naturlige, og vil derfor også se teknologien, som deres eneste redning.

At teknologien derimod bliver deres skæbne evner de til gengæld ikke at forstå på grund af de psykologiske faktorer.

Kilde: b.dk

.

Mennesket Peru Zombie Walk

Guds kærlighed er alene menneskets ansvar

.