Danmarks ulve: De er gået efter får 23 gange i år

.

Miljøstyrelsen har netop afsluttet en DNA-analyse af tre formodede ulveangreb på får i Nordjylland. Herved blev det konstateret, at det var ulve der havde været spil. Det fortæller Annette Samuelsen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

“Vi har en meget stærk formodning om, at det er én enkelt ulv, som står bag angrebene,” fortæller hun.

Grunden til man laver DNA-undersøgelser skyldes, at det også kan være omstrejfende hunde, selvdøde dyr, som andre rovdyr har fourageret på og andet, der har været på spil.

.

.

Obduktioner og DNA-prøver er vigtige, fordi der kan udbetales erstatning, hvis ulve står bag angrebet.

Ulven, der hovedsageligt jager i Vestjylland, har eksempelvis været mistænkt for at stå bag 65 angreb på hus- og landbrugsdyr.

Men analyserne viste, at kun 15 af angrebene var forårsaget af en ulv, fortæller naturplanlægger i Miljøstyrelsen, Lasse Sehested Jensen.

I de øvrige 50 angreb, som ulvene var mistænkt for at udføre på får og andre dyr, har det været ræve eller hunde, der stod bag. I flere tilfælde var dyrene, som lignede ofre for ulve, dog døde helt af sig selv og var gået i forrådnelse, oplyser Miljøstyrelsen.

Det er ikke første gang, at fåreavlere har fundet deres får flænset op og delvist ædt. I løbet af årets første ti måneder er 20 ulveangreb, hvor de seneste tre skal derfor lægges oveni, registreret som egentlige ulveangreb.

.

.

Blandet ulvens ofre var to får, der i november blev dræbt ved Aggersund nær Limfjorden, og et der blev fundet dræbt i starten af december ved Bjergby nord for Hjørring.

“Nogle gange har ulven taget ét får ad gangen, mens det andre gange har taget tre ad gangen. I enkelte tilfælde har ulven dræbt fem på én gang,” fortæller Annette Samuelsen.

Det er lidt som med ræven i hønsehuset.

I år er der indtil november blevet udbetalt 94.556 kroner i erstatning som følge af ulvene. Det er mere end fem gange så meget som i 2016, hvor staten betalte 16.950 kroner i erstatning til ejerne.

Pengene er primært givet til fåreavlere i området syd for Holstebro, hvor et ulvepar har etableret sig. Parret fik tidligere på året otte dejlige hvalpe.

Som blev hilsen vedkommen af store dele af befolkningen, som den berigelse for naturen ulvene påviseligt er.

Folk flest rundt om i den vestlige verden er blevet klar over, at de selv om nogen er årsagen til den igangværende masseudryddelse af naturens arter.

Hvorfor deres forståelse for naturens arter, og deres trivsel, er stærkt stigende.

.

Fremtidens naturbeskyttelse bliver at give dyrene deres levesteder tilbage.

.

Det er i det lys staten går ind og erstatte de husdyr, der kan gå tabt i områder, hvor naturen bliver vildere i takt med naturens oprindelige arter igen bliver “danske statsborgere”.

Ulvesikring hjælper

– Der har været flere angreb i år i forhold til andre år, men det er ikke overraskende, da vi nu har et etableret ulvepar, mens der tidligere kun har været tale om strejfende ulve, siger han.

Men siden Miljøstyrelsen i april satte ulvehegn op i et stort område sydvest for Holstebro, er der kun dokumenteret ét ulveangreb på dyr.

– Angrebet fandt sted i et område hvor det ulvesikrede hegn var monteret forkert, siger Lasse Sehested Jensen.

.

.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har givet tilskud til dyrehold nær Holstebro, så de kan ulvesikre deres hegn, og det har ifølge Annette Samuelsen reduceret antallet af ulveangreb betydeligt.

Tilskuddet kan man ikke få i Nordjylland. Det skyldes, at angrebene her er spredt over for stort et område.

Hun oplyser, at der umiddelbart ikke er planer om at yde tilskud til ulvesikring af indhegninger i Nordjylland.

»Vi følger forvaltningsplanen fra 2014, der siger, at vi kan yde tilskud til ulvesikring af hegn i områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer at risikoen for ulveangreb er særlig stor.

Det er lidt for tidligt at tale om det i disse tilfælde, ligesom vi har den antagelse, at der er tale om en enkelt strejfer. Ulve er jo højmobile dyr, der hurtigt kan være væk fra et område igen,« siger Annette Samuelsen.

.

.

Miljøstyrelsen følger en tommelfingerregel om, at der kan udbetales hegnstilskud til husdyrholdere, hvis der indenfor et halvt år og et afgrænset område har været tre dokumenterede ulveangreb.

»Men det er selvfølgelig lidt situationsbestemt og afhænger også af anbefalingen fra den lokale vildtkonsulent. Vi følger udviklingen i Nordjylland ret tæt og opfordrer husdyrholdere til at holde godt øje med deres dyr.

Det er vigtigt, at man melder hurtigt ind til vildtkonsulenten, så vi få taget en dna-prøve hurtigst muligt, hvis der er mistanke om et ulveangreb,« siger Annette Samuelsen.

Kilde: dr.dk – Kilde: jyllands-posten.dk

.

Opsamling om ulve i Danmark, Tyskland og Norge

.

You may also like...