Danmarks ulve: “Advarsel, I kører nu ind i ulveland”.

.

Ulven er her

kunne man læse i JP-Leder den 07.07.2017

– og gensynsglæden er behersket.

.

Og fortsætter med en sandhed, som vel nok de færreste ulve-angstneurotiskere ikke tænker på, når de som turister vader rundt mellem de 10.000 og 20.000 fritlevende ulve er der i Europa.

I betragtning af den panik, som et dansk ulvepar med otte unger udløste i den forløbne uge, kan man undre sig over, at der ikke er opsat store advarselsskilte ved den dansk-tyske landegrænse:

.

”Advarsel, I kører nu ind i ulveland.

Al færdsel uden for motorvejen frarådes.”

.

Men sådan er det selvfølgelig ikke. Man tænker ikke på glubske ulvekobler, når man glad og fro vandrer i den skønne tyske natur, og det hænger selvfølgelig sammen med, at ulven slet ikke er farlig for mennesker, som eventyrene og folkesagnene gennem århundreder har forsøgt at bilde os ind.

Få dyr – om noget overhovedet – er i den grad blevet dæmoniseret og tillagt direkte onde og djævelske egenskaber. Vi kan foreløbig tage det ganske roligt, og når folk i Vestjylland proklamerer, at de nu ikke mere tør lade deres børn færdes alene på villavejene, må man anføre, at de nok overdriver faren en kende.

.

Det er velkendt, at størstedelen af landets angstneurotiske søger tilflugt hos netop det Dansk Folkeparti, der udbreder angstneurotiske tilstande i Danmark – Som eksempelvis Pia Adelsteen, der straks ser ulvene angribe børnene i skovbørnehaverne.

.

Så langt det seriøse, som skal fastholde de JP læsere, der ikke er i tvivl om, at ulven er et kæmpe plus for den danske natur, som det har vist sig at være tilfældet i den berømte nationalpark Yellowstone i USA. Hvor det ikke er rovdyrene, der er farlige for menneskene, men den supervulkan, der ligger under nationalparken.

Men vi må ikke glemme, skriver JP videre, “at ulven er et rovdyr, og rovdyr lever af byttedyr. Så længe jagten begrænses til skovens naturlige fauna, kan vi tage det ganske roligt og blot konstatere, at naturen går sin mangfoldige gang. Når rovdyr skal have føde, må andre dyr slås ihjel.

Det gælder – må vi bringe i erindring – også det rovdyr, den primat, som hedder mennesket (eller biologisk: Homo sapiens, der er meste kendetegnende ved at være den farligste art, der kynisk er dræbende både børn, fåreavler og bønder m.v. rundt om i verden, samt er skyld i de ekstreme ødelæggelser af natur og klima, så hele menneskeheden nu er ved at begå kollektivt selvmord.)

JP-Lederen har naturligvis ret i, at “Mennesker kan tage ulvens tilstedeværelse ganske roligt. Vi skal vist tilbage til 1700-tallet for at se beretninger om ulveangreb her i landet, og den sidste danske ulv blev skudt i 1813.

Om Europas 10.000 til 20.000 fritlevende ulve hører vi af gode grunde intet om angreb på mennesker, simpelthen fordi det ikke sker.”

.

Vildt skræmmende oplevelse for en dansker.

Men dagligdag for polakkerne.

 

 

.

De beroligende ord vil naturligvis ikke have nogen betydning for den angstneurotiske Pia Adelsteen. Der skal en mere omfattende terapi til for at ændre på det forhold.

Men Jyllands-Posten er som bekendt blevet en meget borgerlig avis, hvorfor økonomi kommer før økologi, så inden vi helt fortaber os i gensynsglæden over ulvene efter 204 års fravær og glæden over otte små nuttede ulveunger, vil JP-Lederen, at vi skal minde hinanden om, at danske landmænd med god ret ser ganske anderledes bekymret på ulvens genkomst.

Skulle skoven ikke byde på tilstrækkeligt råvildt, vil det være nærliggende for et stigende antal ulveflokke at søge føde blandt tamdyr, først og fremmest får og geder. Og selv om ulvene af natur er decideret menneskesky og flygter langt væk ved den blotte lugt af mennesker, kan man vel ikke tage for givet, at det vil være en varig tilstand.

Se for eksempel, hvordan rævene har taget byerne i besiddelse. Når de opdager, at der er masser af føde og ingen fare, tager de lidt efter lidt nye områder i besiddelse.

.

Ræven er et solitær dyr, der overvejende lever alene.

Hvor ulven i overvejende grad lever i flokke (kobler)

.

Hvorefter JP-Lederen begynder mane skræmmebilleder frem:

“Det kan nok ikke afvises, at ulvene over tid og generationer nærmer sig både by og mennesker, når de opdager, at mennesker ikke er farlige.

Det er hidtil ikke sket, men helt afvises kan det vel ikke.”

.

Fra den ene yderlighed til den anden.

.

På dette usaglige grundlag mener JP så:

“Derfor er der ingen vej udenom: Ulvens totalfredning kan ikke opretholdes, når eller hvis arten bliver så mangfoldig, at den udgør et betydeligt skadepotentiale for landbruget (Undersøgelser viser, at ulvens føde består af under 5% husdyr, resten er fanget vildt i naturen). Så må der ligesom eksempelvis i Norge (Der er ved at udrydde ulven) og Sverige åbnes for regulering gennem nedskydning af et passende antal.”

“Man kunne selvfølgelig mene, at ulve overhovedet ikke hører hjemme i den danske natur, og at de uden pardon øjeblikkelig burde skydes allesammen.

Men ærligt talt: Lad os ikke henfalde til småreligiøse forestillinger om paradisiske tilstande, hvor løven og lammet græsser side om side.

Naturen er også brutal, og hvad råvildtet angår, tager ulven de svageste eksemplarer og bidrager dermed til en god, sund vildtpleje til glæde for andre jægere: mennesker.”

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Et ulveflok har et stort revir, som de holder fri for andre ulve.

Hvorfor der ikke pludselig er en masse ulve i et område.

Det skal de nok selv sikre, at der ikke er.

.

Miljøstyrelsen sender ulveovervågning i udbud

1,5 mio. kr. skal kortlægge danske ulves færden.

Der er kommet en ny post på budgettet i Miljøstyrelsen, der hedder ulveovervågning.

Miljøstyrelsen vil nemlig over to år bruge 1,5 mio. kroner på at overvåge de danske ulve. Opgaven sendes i EU-udbud i dag.

Overvågningen skal sikre, at man har det bedst mulige overblik over ulvens færden i og dens udbredelse i Danmark.

Miljøstyrelsen ønsker at blive løbende opdateret om nyheder vedrørende de danske ulve. Oplysningerne skal sikre, at man kan man lave den bedst mulige forvaltning af ulven, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Ulvene kan f.eks. overvåges ved hjælp af DNA-spor fra deres afføring. DNA-sporene vil også kunne fastslå, om en ulv er migreret fra Polen eller Tyskland.

.

Ulve og husdyr er ikke noget stort problem i sig selv

For ulvene går langt overvejende efter vildtet i naturen, anskudte og påkørte dyr.

Det er derfor et spørgsmål om ulvesikre hegn og måske særlige fårehunde.

.

I dag får Miljøstyrelsen deres oplysninger om de danske ulve fra undersøgelser af nedlagte danske husdyr, oplysninger fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Sidstnævnte har også fortaget en del af de ulveobservationer, som man har kendskab til i dag.

Efter at et ulvepar for nylig blev spottet med otte hvalpe i en vestjysk skov, har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gået ind for at, man skal regulere ulvebestanden i Danmark.

Ulven, som er Europas næststørste rovdyr, er ellers fredet i Danmark i dag.

Skulle man været interesseret i at byde ind på opgaven, så er ansøgningsfristen på opgaven den 5. september. Udbudsmaterialet kan findes her.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Klimaet accelererer mere og mere, dag for dag – Men ingen vil stoppe vanviddet!

.