Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen siger om dommen:

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen

.

40 dages betinget fængsel i ulvesagen

Retten i Herning har her til eftermiddag idømt en 66-årig mand 40 dages betinget fængsel for at skyde og dræbe en ulv på en mark ved Ulfborg den 16. april 2018.

.

40 dages betinget fængsel, konfiskation af jagtriffel og ulv samt påbud om at betale sagens omkostninger.

Sådan lød dommen i dag i Retten i Herning for at skyde en fredet ulv på en mark i Ulfborg den 16. april 2018.

Den dømte beholder sit jagttegn.

Han udtalte efter dommerens oplæsning af dommen, at han ønsker sig de retmæssige 14 dage til at overveje, om han ønsker at anke dommen.

Anklageren gik efter en dom på tre måneders ubetinget fængsel, hvorimod forsvareren gik efter frifindelse.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen siger om dommen:

– Dommen sender et signal om, at faunaforbrydelser ikke tolereres i vores samfund, og det er jeg som formand for Jægerforbundets jægere tilfreds med. Ulvens tilbagekomst til den danske natur har sat sindene i kog hos mange, og meningerne er spredte. Det kan ikke være anderledes. Men uenigheder i det her land håndteres inden for lovens rammer, og det gælder også i sagen om ulvens tilbagekomst, siger Claus Lind Christensen, som reaktion på rettens afgørelse.

– Bestyrelsen vil forholde sig til domsudskriften på førstkommende hovedbestyrelsesmøde i oktober og her tage stilling til, om der skal være en konsekvens, oplyser pressechef Torsten Lind Søndergaard i Danmarks Jægerforbund.

Kunne konsekvensen være en eksklusion?

– Ja, det kunne det godt, bekræfter pressechefen.

Det er dommens principielle karakter, der har fået hovedbestyrelsen til af egen drift at tage den 66-åriges fortsatte medlemskab op.

Har der været fortilfælde, hvor hovedbestyrelsen har valgt at ekskludere et medlem, som har fået en dom for at nedlægge et dyr ulovligt?

– Nej, ikke mig bekendt. De seneste fem år har vi ikke haft sager, hvor hovedbestyrelsen har ekskluderet nogen. Men det er sket nogle gange, at man ude i lokalforeningerne har ekskluderet et medlem, der er trådt voldsomt ved siden af – eller at medlemmet selv trækker sig, siger Torsten Lind Søndergaard, pressechef i Danmarks Jægerforbund.

Kilde: jaegerforbundet.dk – Kilde: dagbladet-holstebro-struer.dk

.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

.