Danmark har fået en ny ulv og et helt nyt ulvepar i Ulfborg

Ulv (Canis lupus)

.

Danmark har fået en ny ulv og et helt nyt ulvepar i Ulfborg. Samtidigt tyder alt på, at det oprindelige Ulfborg-par er forsvundet.

.

Af Ulveatlas.dk

I den seneste kvartalsoversigt over den danske ulvebestand, kunne Naturhistorisk Museum i Aarhus (NHMA) og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet meddele, at der siden november 2018 på ny var blevet etableret et ulvepar i plantagerne øst for Ulfborg.

Forinden var der gået mere end et halvt år, hvor der kun var blevet observeret enkeltindivider, ligesom der aldrig blev observeret ulvehvalpe.

Det gamle par bestående af hanulven GW491m og hunulven GW675f er ikke blevet truffet med sikkerhed igennem længere tid.

Sidste sikre fund af hunulven stammer fra den 2. juli 2017, hvor den blev filmet med de otte små hvalpe. Sidste DNA-fund af hanulven stammer fra 25. marts 2018. Siden har der ikke været iagttaget ulve, der med sikkerhed svarer til dens udseende.

På dette grundlag formodede forskerne, at mindst én af forældre var forsvundet inden ynglesæsonen 2018, og at det nye par derfor bestod af mindst ét nyt individ.

På basis af DNA-analyser af en række afføringsprøver fra Ulfborg-området kan forskere nu fastslå, at det nye par består af hunulven GW930f og hanulven GW1101m.

Hunulven GW930f er datter af det gamle ulvepar, mens GW1101m er indvandret fra Tyskland i november 2018.

Vildtkamera

DNA-spor og vildtkamera fotos viser ulveparrets etableringshistorie

Takket være DNA-fund og billeder fra vildtkameraer kan det ny ulvepars etableringshistorie genskabes ret præcist.

Hunulven GW930f’s DNA-profil kendes første gang fra fire ekskrement-prøver indsamlet i februar og marts 2018 i Ulfborg-territoriet. Den 13. maj 2018 blev dens DNA-profil fundet på et får i Ditmarsken i Slesvig-Holsten mere end 300 km fra dens fødested. Meget tyder dog på, at den kun opholdt sig kort tid syd for grænsen.

Modsat sine to brødre (GW924m og GW932m), som lige siden maj 2018 har efterladt DNA på en lang række får i Slesvig-Holsten, kendes GW930f i Tyskland kun fra dette ene fund.

Næste gang GW930f’s DNA-profil dukker op er 22. september 2018 og 18. oktober 2018, begge gange i Ulfborg-territoriet. Det er dog plausibelt, at den allerede var tilbage i området? i maj, da der fra og med 25. maj 2018 jævnligt er blev registreret en enlig ulv på vildtkameraerne i området.

Hanulven GW1101m’s DNA-profil foreligger fra afføringsprøver fundet den 28. november 2018 i Ulfborg-territoriet. Den dukker første gang op i Slesvig-Holsten, hvor den i perioden 2.-7. november 2018 via dræbte får kunne spores dag for dag i stadigt kortere afstand fra den dansk-tyske grænse.

Sidste tyske fund var 15 km syd for grænsen 7. november 2018. Ti dage senere, 17. november 2018, foreligger den første vildtkamera-observation af et ulvepar i Ulfborg-territoriet.

Det er så godt som sikkert, at de to ulve på vildtkamera fotoet er GW930f og GW1101m. Dette betyder, at GW1101m fandt vej til Ulfborg-territoriet og dannede par med GW930f inden for ti døgn efter at have krydset landegrænsen.

Det ny par

Det første Ulfborg par blev ikke så ofte registeret på vildtkameraerne, i den tid de kunne følges, da de tilsyneladende var utrygge ved de svage lyde, kameraerne giver og derfor forsøgte at undgå dem.

Denne forsigtighed sås ikke hos hvalpene i 2017/18 og synes heller ikke at gøre sig gældende hos det ny ulvepar, der ikke umiddelbart lader sig påvirke af kameraer. Den forskel i adfærd har været med til at styrke mistanken om, at det første ulvepar var blevet skiftet ud.

Siden den første observation af to ulve sammen på vildtkamera den 17. november 2018 er der registreret mere end ti fund af to ulve sammen, herunder videoer, som viser parret urinmarkere, som kun et etableret par vil gøre det.

Observationsområdet er for nuværende præcist det samme som for det gamle Ulfborgpar.

Ud fra det observerede fundmønster og ulveparrets adfærd tyder alt på, at ulveparret nu er veletableret. Selv om det nye par er etableret ret sent på året i 2018, kan det på ingen måde udelukkes, at de vil få hvalpe allerede i år.

Ingen dræbte får i reviret denne gang

Jørgen Blazejewiczs får befandt sig midt i ulvereviret uden ulvesikker hegn, hvilket forudsigeligt ville give problemer.

I modsætning til da det første Ulfborgpar etablerede sig i efteråret og vinteren 2016/17, har der denne gang ikke været meldt om gentagne angreb på får i Ulfborg-territoriet.

Begge de nye ulve vides ellers at have taget får i Slesvig-Holsten; GW1101m endog i stor stil. Forklaringen skal givet vist findes i, at fårene i området i dag er beskyttet bedre mod ulveangreb, end hvad var tilfældet i 2016/17.

Der er således endnu ikke dræbt får bag korrekt monterede og intakte ulvesikrede hegn i Danmark.

Angreb på får i Danmark har derfor indtil nu alene kunne forklares ud fra, at får har været let tilgængeligt bytte for ulve, og ikke at de pågældende ulve har haft afvigende adfærd.

Dette synes også at være tilfældet for det ny ulvepar.

De langt hyppigere DNA-fund af ulve i Slesvig-Holsten end i Danmark kan ligeledes nemt forklares ved, at der i Slesvig-Holsten er langt flere nemt tilgængelige får end i Jylland.

Når ulve på vandring støder på får, som ikke er beskyttet, vil de tage dem som forefaldende bytte. Og dermed bliver deres DNA registreret.

Kilde: netnatur.dk – Kilde: dce.au.dk