Danmark får stadig flere vådområder i fremtiden

natur

Dele af Danmark er på vej til at blive omdannet til vådområder, vurderer en række eksperter.

Mere regn, søbredder, der synker, tilgroede åer og drænrør, der ikke længere kan transportere de stigende vandmængder væk, betyder, at større vådområder allerede er ved at brede sig mange steder i landet.

.

.

Det får store naturmæssige konsekvenser for de tusindvis af mennesker, der bor på lavtliggende grunde, har jord ned til åer, søer og vandløb, samt for landmænd, hvis marker efterhånden ikke kan dyrkes.

Professor Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet, én af Danmarks førende eksperter i vandløb og vådområder, er ikke i tvivl.

.

.

»Der vil blive flere vådområder i Danmark, bl.a. fordi jorden langs åer og søer mange steder er sunket. Nogle steder med 30 cm, andre steder med op til halvanden meter,« forklarer Kaj Sand-Jensen, der mener, at udviklingen ikke står til at ændre.

.

.

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, er enig i, at Danmark står foran store naturmæssige forandringer.

»Det ændrede klima vil få stor betydning, fordi mere nedbør hæver vores grundvand, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til vådområder. Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv meter de seneste fire-fem år.

Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer ikke mindst for mange landmænd,« forklarer Hans Jørgen Henriksen, der mener, at effekten bliver langt større end effekten af, at vandet i havet stiger i takt med, at klimaet ændrer sig.

.

.

Miljøafviklings- og fødevareminister Eva Kjer Hansen erkender problemer med vandet:

»Der er ingen tvivl om, at der er mere vand, vi skal forholde os til. Kommunerne er nødt til at gøre en større indsats. Derfor har jeg bl.a. gjort opmærksom på, at kommunerne er forpligtet til at sørge for at skære grøde i vandløbene.

Det kan også komme på tale at leje arealer, der kan blive oversvømmet i en periode for at undgå, at der trænger vand ind i en by.«

.

.

De seneste knap 150 år er nedbøren i Danmark steget 20-25 pct., viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

I 2015 tangerede vi nedbørsrekorden med 905 mm nedbør på et år.

.

.

I 2050 vil der være mere plastik end fisk i verdenshavene

.