COVID-19 flyver på førsteklasse, med endnu flere virusbomber i lasten

Den store bevægelighed øger spredningen af farlige sygdomme.

.

Der findes stadig stammefolk i regnskovene, der stadig lever i pagt med naturen.

Så man skal have fat i psykologien for at forstå den vanvittige verden, der findes udenfor regnskovene.

Vi glemte, at vi er en art, der som alle andre arter er underlagt naturens love… Så regnskovsstammerne udmærker sig ved at efterleve de regler, som også gælder for mennesket (Homo sapiens).

Den seneste coronavirus, der på kort tid har spredt sig til hele verden, og indtil videre har krævet over 500.000 menneskeliv globalt, menes ikke overraskende at være videregivet til mennesket fra et dyr, og den slags sygdomme skyldes et stadig mere ødelagt miljø.

Det fremgår af en rapport fra FN’s Miljøprogram (Unep) og International Livestock Research Institute (Ilri).

– Verden over var mange overrasket over Covid-19, men vi, som arbejder med dyresygdomme, var ikke overrasket. Det her er en pandemi, som i høj grad var forudsigelig, siger Delia Randolph fra Ilri.

Ebola, zika, Mers og sars er blandt andre såkaldt zoonotiske sygdomme, som skyldes, at virus er givet videre til et menneske fra et dyr. Ifølge Unep opstod Covid-19 med stor sandsynlighed i flagermus.

Ifølge Delia Randolph fra Ilri kommer 75 procent af nye sygdomme fra dyreverdenen. Denne tendens begyndte i 1930’erne.

I rapporten fremhæves syv tendenser, der kan frembringe nye sygdomme. Deriblandt en øget efterspørgsel på dyreprotein, en mere intensiv udnyttelse af landbrugsjord, en øget udnyttelse af vilde dyr samt klimaforandringer.

– Videnskaben ved, at hvis vi fortsætter med at udnytte vilde dyr og ødelægge økosystemerne, kan vi regne med en vedvarende strøm af lignende sygdomme, som hopper fra dyr til mennesker, de kommende år, siger Inger Andersen, der er direktør for Unep.

Kilde: ni.dk

.

.

En analyse fra Sia Partners viser, at Storbritanniens CO2-udledning faldt med 36% i de første fire uger af COVID-19 nedlukningen sammenlignet med de seneste officielle CO2-tal, der blev indsamlet i 2018.

I juni havde Storbritanniens samlede CO2-reduktion grundet COVID-19 nedlukningen afstedkommet et fald på 16%, men efterhånden som flere biler vender tilbage på vejene, og begynder efterspørgslen efter energi at stige.

Chloé Depigny, senior manager hos Sia Partners, sagde, at data understreger skrøbeligheden i Storbritanniens kortsigtede CO2-besparelser under COVID-19, og behovet for ambitiøse grundlæggende ændringer i økonomien, hvis regeringen vil gøre sig håb om at nå sine langsigtede CO2-mål.

Dataene afslører, at Storbritannien ved starten af ​​nedlukningen registrerede et 90% fald i udledningen af CO2 fra luftfartssektoren, et 60% fald fra personbiler og et 30% fald fra Storbritanniens energisystem.

I den sidste måned er CO2-reduktionen fra transport skrumpet fra 60% til 30% af det typiske niveau, og CO2-reduktionen fra energisystemet fra 30% til 15%.

“For at opfylde Storbritanniens nulmål inden 2050 skal Storbritannien skære 12 megaton CO2 hvert år – det svarer til 3% af udledningen i 2018. Så 10% er bestemt et betydeligt fald,” sagde hun.

”Fra et klimasynspunkt, hvis dette kun forekommer i 2020, og den normale CO2-udledning vender tilbage i 2021, vil disse besparelser kun betyde en meget lille reduktion til slut. Vi så dette ved finanskrisen i 2008; CO2-belastningen vendte meget hurtigt tilbage til niveauet før krisen,” tilføjede hun.

En af de største trusler mod Storbritanniens CO2-reduktion i år er en stigning i vejtransport, da flere vælger at bruge personbiler frem for offentlig transport for at undgå kontakt med coronavirus.

”Dette er en af ​​de store usikkerheder, når vi kommer ud af nedlukningen,” sagde Depigny. “Hvis alle er bekymrede for at bruge offentlig transport og vælger at skifte til at bruge biler, kan CO2-udledningerne meget vel eksplodere i løbet af andet halvår og kan medføre, at den CO2-reduktion på 10% forsvinder inden for et par måneder.”

Rapporten forudsiger, at CO2-aftrykket i de britiske hjem forventes at være 6% højere end normalt i 2020 på baggrund af antagelsen om, at mange mennesker, der arbejder hjemmefra, vil foretage en gradvis tilbagevenden til kontorlokalerne fra oktober. Men en eventuel anden nedlukning i de koldere måneder kan betyde langt højere CO2-emissioner fra boliger, end i øjeblikket forventet, sagde Depigny.

”Vi har været heldige, at nedlukningen er sket i de varme sommermåneder. Hvis der sker en anden nedlukning om vinteren, ville hjemmene bruge gasopvarmning for at holde deres hjem varme hele dagen, hvilket ville give langt større CO2-udledninger, end om sommeren. Det ville sandsynligvis modvirke de fleste af besparelser vundet ved den mindre transport,” sagde hun.

Kilde: theguardian.com

.

Kongepingvin King Penguins

Der er lys i mørket – Hvad angår masseudryddelsen af dyr og planter

.