COP23 – Kæmper vi i virkeligheden en allerede tabt kamp?

.

På FN-klimakonferencen COP23 i Bonn 6.-17. november skal verdens lande forhandle om det regelsæt, der skal få klimaaftalen fra Paris til at fungere.

Reglerne skal være klar i 2018. Et af de vigtigste emner er at skærpe reduktionerne af CO2. En række tunge emner er på dagsordenen:

* “Ambitionsmekanismen” skal sikre, at verdens lande øger CO2-løfter og grøn omstilling de kommende år. Sker det ikke, kan vi ikke nå målet om at holde den globale opvarmning under 1,5-2 grader celsius i år 2100.

* Klimafinansiering: De rige lande har lovet at yde 100 milliarder dollar årligt i klimastøtte til ulandene fra 2020. Kun to tredjedele af beløbet er sikret, og der er desuden stor uenighed om, hvordan man opgør støtten.

* USA vil trække sig ud af Parisaftalen og vil formentlig heller ikke yde den lovede klimastøtte på tre milliarder dollar til klimatilpasning og grøn omstilling i fattige lande. Hvem skal fylde hullet efter USA?

.

De CO2-forurenende tyske kulminer arbejder for fulde omdrejninger under CUP23 klimatopmødet i netop Tyskland…!

.

For mange klimatologer er spørgsmålet:

Kæmper vi nu en allerede tabte kamp?

.

Svaret er… Ja!

Psykologisk vil mennesket ikke evne at forstå alvoren… før det er for sent.

.

Klimaændringer beviser allerede, at sandsynligheden for ekstremt vejr er en betydelig kendsgerning, og det lige fra hedebølger til oversvømmelser. Men uden skarpe nedskæringer af den globale udledning af CO2 kan vi forvente endnu alvorligere alvorlige, udbredte og dødelige virkninger for milliarder mennesker og for den hele natur i verden.

Paris-aftalen ved COP21 i 2015 leverede med stort besvær den første virkelige globale aftale for at tackle klimaændringerne, men allerede nu skal de nationale foranstaltninger skal skærpes betydeligt for bare at komme i nærheden af opfylde målet om at holde den globale temperaturstigning under 2C og håbet om at holde den globale temperatur på 1,5C kan man godt glemme at om.

Det ekstreme vejr vi har oplevet i år, og det med alt fra oversvømmelser i Indien og Nigeria til orkaner i Caribien og brande i USA og Europa, indikerer, at de globale CO2-udledninger skal begynde at falde meget hurtigt – i de kommende år.

Paris-aftalen fastsatte principper, men ikke detaljerne, det er som at have en strålende ny smartphone, men intet operativsystem.

Bonn-mødet vil være afgørende for at opbygge de regler, der gør det muligt for Paris at handle.

.

.

Trumps kamp for fossile brændsler overskygger Bonn-klimaforhandlingerne

.

Verdens mest magtfulde nationer mødes i den tyske by Bonn til den årlige klimakonference, som skal handle om at få igangsat ​​Paris-klimaaftalen.

Men med amerikanske præsident Donald Trumps skepsis om klimaændringer og hans kamp for fossile brændstoffer fremfor ren energi er der bekymringer for den igangværende indsats for at tackle den globale opvarmning.

Trump har også truet med at trække USA ud af aftalen.

.

.

Alternativ amerikansk gruppe kræver ‘plads ved bordet’

.

De Forenede Nationer bør give et “sæde ved bordet” til en stærk gruppe af amerikanske stater, byer, stammer og virksomheder, der har forpligtet sig til at tage fat på klimaændringer, har Michael Bloomberg opfordret til sker.

I et tilsyneladende forsøg på at omgå den amerikanske præsident, Donald Trump, der vil trække USA ud af Paris-aftalen, sagde milliardær-filantropen også, at verdenssamfundet skulle acceptere et alternativt sæt amerikanske klimaforpligtelser, sammen med nationale løfter om at reducere CO2-udslippet.

Den tidligere New York-borgmester talte på FNs klimakonference i Bonn, Tyskland, under lanceringen af ​​America’s Pledge-rapporten. Rapporten har fundet ud af, at amerikanske stater, byer og virksomheder, der har tilmeldt sig for at reducere udledningen af drivhusgas, sammen udgør et BNP på omkring $ 10tn. Det er mere end nogen nation, hvis man lige undtager USA og Kina.

“Hvis denne gruppe var et land, ville vi være den tredjestørste økonomi i verden. Vi burde have plads ved bordet, “sagde Bloomberg. “Hvis Washington ikke vil lede, vil borgmestre og guvernører.”

Bloomberg – som også er FN’s særlige udsending for byer og klimaændringer – var én af en højtstående alternativ amerikansk delegation, der omfattede den californiske guvernør Jerry Brown, fire senatorer, flere borgmestre og repræsentanter for store amerikanske virksomheder.

Sammen hævder de at repræsentere et flertal af mennesker i USA.

.

.

“Den amerikanske regering kan trække USA ud af Paris-aftalen, men det amerikanske folk er stadig forpligtet til nå de mål,” sagde Bloomberg. “Og der er ikke noget, regeringen kan gøre for at stoppe os.”

Den rivaliserende amerikanske gruppe  overskyggede den dæmpede officielle amerikanske delegation, som repræsenterede Trump ved at planlægge et møde om forhandlingerne med fokus på fremtiden for kul.

Kilde: jyllands-posten.dk – Klima: theguardian.com – Kilde: theguardian.com – Kilde: aljazeera.com – Kilde: aljazeera.com

..

Klimaet er som en menneskekrop syg af feber, der bare stige og stige….!

.