CO2 stiger og stiger, det samme gør mængden af metangas

Hurricane Michael damage

USA’s udledninger stiger voldsomt

Selv om der blev lukket ned for et næsten rekordstort antal kulkraftværker i USA sidste år, steg de amerikanske udledningerne alligevel med 3,4 procent i 2018 – hvilket er den største stigning i otte år.

Stigningen kommer efter tre år med små fald i udledningerne, og det skyldes primært, at den økonomiske vækst og derfor også privatforbruget steg voldsomt sidste år. Det viser en helt ny undersøgelse publiceret tirsdag.

»Baseret på foreløbige tal fra kraftværker, naturgasforsyningen og olieforbruget skønner vi, at udledningen er steget med 3,4 procent i 2018. Det er den næsthøjeste stigning i mere end to årtier – kun overgået af 2010, da økonomien svang tilbage fra de store recessionner,« lyder analysen fra Rhodium Group, et uafhængigt analyseinstitut, der har lavet den foreløbige beregning.

Sidste år blev der i USA nedlagt i alt 14,3 GW kulkraft, hvilket er dobbelt så meget som i 2017. Men det var alligevel ikke nok til at modvirke den enorme stigning i vækst og forbrug.

»Den vigtigste pointe for mig er, at vi endnu ikke har formået succesfuldt at afkoble vækst i CO2-udledninger fra væksten i økonomien,« siger Trevor Houser, klimaanalytiker hos Rhodium Group ifølge The New York Times.

Udslip af metangas fra Grønland

Når isen på Grønland smelter, frigives meget store mængder metangas fra gammelt organisk materiale, der er fanget i isens nederste lag. Det viser resultaterne af et nyt studie publiceret i tidsskriftet Nature.

Problemet er, skriver forfatterne bag studiet, at mængden af metan, der frigives, er meget større end tidligere skønnet – op imod samme mængde, der hvert år frigives fra verdens floder – og at metanudslippene ikke indgår i de klimamodeller, som klodens beslutningstagere ellers læner sig op ad.

»Vores resultater viser, at sådanne miljøer, som den grønlandske indlandsis, er blevet undervurderet og bør medregnes i klodens metanbudget,« skriver forfatterne.