Chokudvikling: Belgisk svinenotering bankes i jorden

.

Belgiske svineproducenter mærker for alvor konsekvenserne af udbruddet af afrikansk svinepest tidligere på måneden.

Noteringen dykker en kr. på en uge.

Udbruddet af afrikansk svinepest i Belgien koster nu rigtig dyrt for landets svineproducenter.

Den belgiske slagtesvinenotering er faldet tre uger i træk, men det seneste fald på 13,6 eurocent svarende til 101 øre må få alle svineproducenter til at krydse fingre for, at sygdommen ikke rammer deres land.

»I Belgien former prisudviklingen sig væsentligt mere dramatisk som følge af de forventede forskydninger på markedet efter udbruddet af ASF.

.

.

Først og fremmest stoppede vigtige, tyske slagterier modtagelsen af belgiske slagtesvin fra de belgiske leverandører. Også aftagerne af belgisk svinekød i tredjelande trådte på bremsen.

Resultatet heraf var, at den belgiske notering faldt med ét slag med 14 korrigerede cent«, skriver Danske Svineproducenter i en markedskommentar.

Med noteringsfaldet i Belgien fører landet an for den europæiske nedtur for afregningen for slagtesvin.

Lande som Spanien, Tyskland, Holland, Danmark, Frankrig og Østrig har ifølge en opgørelse fra Danske Svineproducenter alle betydelige prisfald, hvorimod Italien fortsætter med stigende noteringer. Det samme gælder Irland.

»Generelt gav det stigende slagtesvineudbud, som er typisk for sæsonen, problemer for producenter og omsættere.

Det alene er dog ifølge forskellige markedsinteressenters vurdering ikke den afgørende grund til omfanget af de seneste prisfald.

Det er først og fremmest de ledende tyske slagterier der udnyttede den aktuelle situation og droslede ned på deres slagtninger for at opbygge et pres og forbedre deres avancer, som de p.t. taber meget på«, anfører producentforeningen.

.

.

I flere sydlige provinser i Kina er der stigende svinepriser, fordi man ikke får de normale tilførsler af svin.

Der rapporteres fortsat om nye tilfælde af afrikansk svinepest i Kina. Men tempoet for rapportering af nye tilfælde er gået ned.

Hvorvidt der reelt er færre tilfælde, eller det lavere antal udbrud blot skyldes, at de centrale myndigheder har strammet deres kontrol omkring kommunikation af nye udbrud, er ikke klart.

Levende markeder lukket

Der er i den forløbne uge rapporteret om udbrud af afrikansk svinepest i provinserne Anhui, Henan og Indre Mongoliet.

De centrale myndigheder har indført forbud mod at bruge køkkenaffald som svinefoder i alle provinser, der er ramt af udbrud. Brug af svineblod i foderprodukter er ligeledes forbudt.

.

.

Og myndighederne har meddelt, at de fremadrettet vil udtage prøver fra foderprodukter, og finder man virus, vil foderet blive tilbagekaldt og destrueret.

Levende markeder i 16 kinesiske provinser er blevet lukket og myndighederne har indført en række transportrestriktioner.

Det kinesiske landbrugsministerium kalder situationen med afrikansk svinepest for meget kompleks og udfordrende. Ministeriet har nedsat et inspektionshold, der skal tage rundt til provinserne.

De mange transportrestriktioner og lukning af markeder betyder, at svinepriserne er under pres i de nordlige provinser, der normalt sender mange levende svin til slagtning i syd.

.

.

Modsat er der stærkt stigende priser i flere sydlige provinser, der ikke får de normale tilførsler af svin.

Med manglende forsyninger af grisekød er priserne på fjerkrækød steget stærkt de seneste uger.

Der er tale om de højeste fjerkræpriser siden august 2016. Der rapporteres også om forbrugere, der ikke føler sig sikre på, at man ikke kan blive smittet via grisekødet, og derfor har skiftet til fjerkrækød.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Den norske svinefabrik RBPI i Rusland

128.000 grise på norsk grisefarm i Rusland aflives grundet svinepest

.