Chok: Svinepesten nærmer sig nu Tyskland fra både øst og vest.

Vildsvinet (Sus scrofa) og regnes som tamsvinets vilde forfader.

.

Et udbrud i Tyskland vil udløse tab i niveauet 4 mia. kr. for de danske svineproducenter.

Det myldrer nu med syge vildsvin i skovene i det sydøstlige Belgien. Alene i denne uge har de belgiske myndigheder fundet 27 vildsvin, som er smittet med svinepest.

Det skønnes, at der er omkring 4.000 vildsvin i området, og hvis blot et enkelt sygt dyr bevæger sig 50 km mod øst ind i Tyskland, vil det udløse en økonomisk katastrofe for de danske svineproducenter.

.

.

Noteringerne på svinekød vil blive slået tilbage til nul, hvis 3. lande uden for EU dropper europæisk svinekød som følge af afrikansk svinepest.

Det vil ifølge landbrugets fagfolk få fatale konsekvenserne for den danske svinesektor, hvis det belgiske udbrud af afrikansk svinepest bliver efterfulgt af et udbrud i Tyskland.

Kigger vi på mængden svarer det nogenlunde til situationen, vi havde ved Ruslands-krisen, da Putin valgte at lukke for europæisk svinekød ind i Rusland, og hvis det er udgangspunktet, vil vi kigge ind i en situation, der hedder minus 1,5 til 2 kr. på noteringen og med afledte effekter over på smågrisemarkedet,” fortalte Christian Fink Hansen, ved et hastigt arrangeret stormøde møde hos Sagro i Herning.

“Det er vigtigt at sige, at det er nogle estimater. Europa har aldrig været i den situation, som vi står i nu, så derfor er det, vi siger, behæfter med stor usikkerhed”, sagde han, inden bomben faldt:

“Hvis der kommer et eneste tilfælde af afrikansk svinepest i Tyskland, så må vi antage, at det betyder, at cirka 800.000 tons tysk svinekød skal blive i Europa og omsættes.

.

.

For at undgå, at Danmark bliver sidestillet med resten af Europa af de lande, som eventuelt vil stoppe import af svinekød fra Europa, hvis Tyskland bliver ramt af svinesygdommen, er vildsvinehegnet et vigtigt redskab, som Christian Fink Hansen er en stærk fortaler for.

“Det giver fagligt rigtig god mening med det vildsvinehegn, men der er altså også noget psykologisk ved at sige, at vi har hegnet os af, vi er anderledes end resten af Europa”, fremhævede han.

Situationen kan dog blive endnu værre, hvis hele EU bliver blacklistet af tredjelande som følge af afrikansk svinepest.

.

.

“Det vil betyde, at EU som minimum vil miste 80 procent af sin eksport til tredjelande. Det vil svare til, at vi har 10-15 procent ekstra udbud af kød” fortæller Christian Fink Hansen.

Så falder markedet sammen, og så taler vi ikke kun om svinekød, det vil trække kyllingekød og oksekød med ned. Det er en ekstrem alvorlig sitaution”, sagde han og forudså noteringsfald mellem tre og fire kr. i det værst tænkelige scenarie.

Rammes Danmark af afrikansk svinepest med udbrud på dansk grund får det voldsomme konsekvenser.

Eksport af svinekød og avlsdyr til tredjelande stopper, og der går minimum tre måneder og mere sandsynligt 12 måneder, før svinekødseksporten kan genoptages.

.

.

Alle smitteveje skal afdækkes

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil også benytte dagens møde til at opfordre Kommissionen til at igangsætte en revurdering af, om handlen med hø og halm udgør en risiko for smitte med afrikansk svinepest. Efter sommerens tørke er salget af hø og halm på tværs af landene øget.

– Det bør undersøges om handel med hø og halm udgør en smitterisiko, når det sælges fra områder med afrikansk svinepest til andre lande, som ikke er ramt af sygdommen. Vi er nødt til at tage alle forholdsregler mod sygdommen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren ser generelt gerne, at Kommissionen får undersøgt alle potentielle smitteveje til bunds, så EU-landene sammen kan tage alle de nødvendige forholdsregler.

– Vi ved allerede meget om spredning blandt andet via inficeret madaffald, der bliver spist af vildsvin. Men vi skal sikre os, at vi ikke overser nogen risici eller løsninger. Derfor skal vi have undersøgt til bunds, hvordan sygdommen spreder sig, og her er det vigtigt med en fælles europæisk indsats, siger Jakob Ellemann-Jensen.

.

.

Fakta:

– Afrikansk svinepest er en dødelig virus, som rammer alle typer svin. Sygdommen kan ikke smitte mennesker.

– Der har aldrig været konstateret afrikansk svinepest i Danmark.

– Sygdommen er konstateret i 10 EU-lande i særligt Østeuropa.

– Senest har den dog også spredt sig til Belgien, hvor sygdommen blev fundet i døde vildsvin i september 2018.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilder: jyllands-posten.dk – Kilde: effektivtlandbrug.dk

.

Den menneskelige faktor er den største i spredningen af afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest rammer Belgien: “Ekstremt alvorligt”

.