Category: Naturprojekter

Naturen skal tilbage til Livø

.   Men nu skal det være slut med statsdrevet landbrug på Livø. I stedet skal hele landbrugsarealet på i alt 110 hektar, heraf 80 hektar under plov, omlægges til lysåben, fri og vild...