Bulgarien opfører vildsvinehegn langs grænsen til Rumænien

Arternes frie bevægelighed i naturen begrænses mere og mere.

.

Bulgarien er begyndt forberedelserne til at opføre et 133 kilometer langt hegn langs grænsen til Rumænien.

Som bekendt er Danmark på vej med et vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland for at forhindre inficerede vildsvin i at vandre ind i Danmark.

Afrikansk Svinepest er en naturlig bestands-regulerende sygdom.

Nu er Bulgarien på vej med et tilsvarende hegn langs grænsen til nabolandet Rumænien.

I 2017 blev der for første gang konstateret afrikansk svinepest hos tamsvin i Rumænien. Senest her i juli er flere udbrud registreret få kilometer fra grænsen til nabolandet Bulgarien, og det har fået bulgarske veterinærmyndigheder til at forlange, at bulgarske svineproducenter i grænseregionen slår deres besætninger ned.

Den nuværende situation har fået Bulgarien til at handle.

Planen er nu at opføre et 133 kilometer langt hegn langs grænsen til Rumænien for at stoppe inficerede vildsvin i at krydse grænsen, ifølge netavisen Agrarheute.

I denne er uge er de bulgarske myndigheder påbegyndt rydningen af det areal, hvor grænsehegnet skal opføres.

Der er endnu ikke registreret tilfælde af afrikansk svinepest i Bulgarien.

.

Disse EU-lande bygger hegn og har grænsekontrol

.

Pest udbrud der rammer små drøvtyggere

Men i Bulgarien er det ikke kun frygten for et muligt udbrud af afrikansk svinepest, der skaber bekymring hos landbruget og myndighederne.

Siden juni 2018 har Bulgarien også kæmpet mod “pest af små drøvtyggere” i det sydøstlige grænseområde med Tyrkiet.

Epidemien siges at være kommet med et dyr smuglet ind i landet fra Tyrkiet.

Ifølge officielle data blev omkring 4.500 får og geder dræbt i det berørte område.

Pesten, der rammer de små drøvtyggere, forekommer hovedsagelig i Afrika, og overføres direkte eller indirekte via kontakt med forurenet udsondringer fra inficerede dyr.

Den bulgarske landbrugsminister Rumen Poroshanov sagde i Parlamentet, at årsagerne til pest i Bulgarien ikke er klare. Der var dog en mistanke om, at sygdommen var kommet til Bulgarien gennem ulovlig handel.

Næste mandag vil besætningen med sygdomme i det sydlige Bulgarien blive inspiceret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

Hun er også ansvarlig for veterinærforhold og vil gennemgå, i hvilket omfang lokale veterinærmyndigheder overholder EU-standarder.

For mennesker er dyresygdomme ikke farlig.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: bnr.bg

.

WWF og biolog kalder et hullet vildsvinehegn meningsløst.

.