BT historie om drengen og ulven…. frit efter “Rødhætte og Ulven”

.

BT fortæller i dag, at en 13-årig dreng fra Vind ikke længere tør gå en 500 meter strækning fra families landejendom til det busstoppested, som han skal med skolebussen fra.

Kommune vil på ny vurdere, om stoppested kan flyttes, så den 13-årige dreng ikke føler sig truet af en ulv på vej til skolebussen

Ulven er et fantastisk fascinerende dyr. Og ganske ufarligt for mennesker. Men det forudsætter man sætter sig ind i det store rovdyrs adfærd og levevis, for ikke at skulle gå rundt og frygte det i dagligdagen.

For det er der nemlig ingen grund til.

For familien Højer fra Vind i Vestjylland er der intet eksotisk over den ulv, som 13-årige dreng har oplevet har fulgt efter ham skridt for skridt, når han har gået på den 500 meter lange grusvej mellem familiens landejendom og det læskur og stoppested, hvorfra han stiger på skolebussen.

Som BT tidligere har beskrevet, har ulvens adfærd jaget en skræk i livet på drengen. Så meget at hans far, Bjarne Højer, har været nødt til at bytte vagter med en kollega og lagt sine arbejdstider om, så han kan køre hans søn til stoppestedet for at drengen kan føle sig tryg, når han skal i skole.

.

Nej…. Ulven angriber ikke.

.

Bjarne Højer har været i dialog med Herning Kommune om at flytte busstoppestedet, men det har kommunen ikke været villig til.

Fremfor at BT journalisten fortæller familien, at de intet har at frygte, og det en ulv følger efter en i lutter nysgerrighed, ikke er ualmindeligt hos især unge ulve, vælger journalisten at dramatisere historien, og kontakter formand for udvalget for teknik og miljø, Joan Hansen (V).

»Jeg er fuldstændig uforstående over for, hvis en borger er blevet afvist. For normalt er det ikke et problem. Vi plejer at være meget lydhøre over for at finde en løsning på en eller anden måde. Nu er det første gang, jeg bliver bekendt med det her, men jeg kan love, at jeg vil tage det op og undersøge det tirsdag morgen efter påske,« siger Joan Hansen til BT.

I Herning Kommunes tekniske forvaltning kommer det også bag på Børge Nielsen, som normalt behandler sager om bl.a. busstoppesteders placering, at det ikke har været muligt at nå frem til en løsning, som kan gøre den 13-årige skolevej mere tryg.

.

Nej…. Ulven angriber ikke.

.

»Det er første gang, jeg hører om det her. Normalvis havner den slags henvendelser hos mig. Men som sagt har jeg ikke hørt om den her konkrete henvendelse før nu. Måske er der tale om en misforståelse, så noget kan være gået galt i kommunikationen. Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, da jeg ikke kender sagen.

Men som udgangspunkt synes jeg selvfølgelig ikke, at børn skal føle sig utrygge, når de skal til og fra skole,« siger Børge Nielsen.

Det er en medarbejder i afdelingen for Vej, Trafik og Byggemodning, der på Herning Kommunes vegne i et svar den 19. februar har afvist Jette og Bjarne Højers ønske om at få omdirigeret bussen, så 13-årige dreng kan blive hentet tæt ved familiens ejendom og ikke ved busstoppestedet ved krydset Brohusvej/Nørhedevej, som det sker nu.

I afslaget skriver sagsbehandleren blandt andet:

“Skolebusserne er et tilbud Herning Kommune stiller til rådighed for at bringe kørselsberettigede elever til og fra skole, hvis afstand til skolen eller trafiksikkerheden gør skolevejen usikker.

Vi forstår på jeres henvendelse, at naturen i øjeblikket kommer meget tæt på beboelse og jeres daglige liv. Naturen er dog, i dette tilfælde, ikke umiddelbart en faktor vi kan eller skal medtage i vores planlægning af skolebusserne.”

.

Nej…. Ulven angriber ikke.

.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra den pågældende medarbejder.

Bjarne Højer, far til 13-årige dreng, er glad for, at kommunen nu vil kigge på henvendelsen igen:

»Det synes jeg er godt. Og ikke bare for vores søns skyld men også for andre børn. For på længere sigt vil der blive flere og flere, der får brug for det. Min søn er jo ikke den eneste, der er utryg ved ulven,« siger drengens far, Bjarne Højer.

BT fik sin historie, og fik ved samme lejlighed mistænkeliggjort ulven, hvorfor der er lagt i ovnen til flere lignende salgsfremmende “livstruende” historier.

Kilde: bt.dk

.

Foråret er yngletid for de mindste byttedyr til de største rovdyr

.