Britiske eksperter: Vi overvejer krigs-trusler, men glemmer den største trussel

Climate_Change_Conf_786205y

Dyrkningsarealerne i verden svinder ind

.

Britiske eksperter: Vi må overveje det værst tænkelige klimascenario

14.07.2015

.

Konsekvenserne af klimaforandringer bør vurderes på lige linje med alle andre trusler, mener forskere.

Hvis der er risiko for et terrorangreb, bliver truslen vurderet, og dernæst beslutter de relevante myndigheder, hvad de skal gøre ved truslen.

Og hvis en ny sygdom – en virus, f.eks. – breder sig i andre lande, bliver også denne trussel mod folkesundheden vurderet, og derefter lægger man en plan for, hvordan man skal gribe det an, hvis sygdommen kommer ind over landegrænsen.

.

Men den risiko bliver fuldstændig overset, når det gælder potentielle klimaforandringer og de problemer, de kan medføre.

Det skriver en lang række britiske samfunds-, risiko- og klimaforskere i en ny rapport fra Centre for Science and Policy ved Cambridge University.

.

 

Tørke vil lægge store områder øde

Voldsom tørke breder sig de kommende år. Regnskove vil dø ud, og mennesker vil flygte på grund af mangel på vand.

Kloden vil de kommende årtier ændre sig voldsomt som følge af tørke, der – ifølge eksperter – vil overgå alt, hvad vi hidtil har oplevet.

Indien 2Senest har flere nye forskningsprojekter fra USA og Europa kortlagt, hvor og hvor ofte tørken vil ramme. Konklusionerne bekræftes af førende eksperter, der forudser, at tørken vil omdanne landbrugsland til ørken, få regnskove til at dø og sende millioner af mennesker på flugt.

Lige nu er Californien ramt af en omfattende tørke, der har varet i fire år og er så alvorlig, at det har tømt en stor del af statens vandreservoirer og tvunget landmænd til at opgive en del af deres afgrøder. Frygten er, at grundvandet kan være brugt om to år.

I Nordkorea er landet ramt af den værste tørke i 100 år, og der ventes en halvering af risproduktionen i år. 10,5 mio. nordkoreanere går hver aften sultne i seng.

Omkring Middelhavet breder ørkenlignende landskaber sig. Her forventer eksperter både længere og mere omfattende tørkeperioder i løbet af nogle årtier. Også Mellemøsten, Australien, Sydamerika og Sydøstasien kan vente langt mere tørke.

Ifølge Eigil Kaas, professor ved Københavns Universitet, kan det føre til en økologisk katastrofe flere steder:

Eksperterne advarer: Westen står overfor en gigant mega-tørke

strip_coal_miningI en rapport med titlen “Klimaforandringer: En risikovurdering” forklarer de, hvorfor det er vigtigt, at verdens ledere tager det værst tænkelige scenario, og hvor sandsynligt det er, at det vil blive til virkelighed, med i deres overvejelser, når de fører politik.

“Lige som der både er risici ved klimaforandringer her og nu samt på langt sigt, må vi både handle med her og nu-løsninger og med langsigtede perspektiver. En risiko, som vokser over tid vil ikke blive mindre, hvis vi tænker og handler kortsigtet. Risiciene ved klimaforandringer er måske større, end vi lige går og tror, men det er vores evne til at tackle dem også,” skriver rapportens forfattere.

En ny lille istid spøger – måske allerede om 15 år

vlcsnap-2014-06-12-19h05m45s180Rapporten omhandler bl.a. risikoen for, at Jorden inden udgangen af dette århundrede vil være to grader varmere, end den er nu. Og i 2150 er risikoen – såfremt vi bliver ved med at udlede samme mængde drivhusgasser – nogenlunde 50/50 for, at Jorden er fire grader varmere end nu, hvilket vil betyde længere tørkeperioder, dårligere afgrøder, mangel på vand og flere naturkatastrofer.

Forfatterne – som tæller den britiske udenrigsministers klimarådgiver og lederen af universitetets Harvards miljøfakultet – baserer tallene på baggrund af tilgængelige data og klimamodeller, men snarere end at komme med et bud på, præcis hvordan Jorden vil se ud om 100 år, ridser de blot scenarierne op og vurderer, hvordan de vil have indflydelse på vores liv.

Bl.a., argumenterer de, vil ikke klimaet alene, men menneskets reaktion på forandringerne, have de største konsekvenser. Det vil eksempelvis ske, hvis uforudsigeligt vejr fører til mangel på visse fødevarer.

Og det vil skabe panik på markedet.

“Hvis den førte politik og markedernes reaktioner forstærker snarere end afbøder chokket, vil det betyde, at visse fødevarer vil mere end tredoble i pris,” står der i rapporten, som også vurderer, at ekstremt vejr kan betyde “prisstigninger så store som aldrig før” på det globale marked.

.

ok-greenpeace

.

.

FN-chef til grønne organisationer: Stop jeres brokkeri

.

Klima- og miljøorganisationer skal hellere hjælpe med at foreslå løsninger.

Men lige nu er demonstrationerne nødvendige, mener organisationen Friends of the Earth.

.

Miljø-organisationerne er ineffektive, også når det virkeligt gælder…!

.

.

Derudover advarer rapportens forfattere om, at øget migration kan blive et problem, idet folk i stor stil vil flygte fra de hårdest ramte områder. Der er stor usikkerhed om, hvor mange klimaflygtninge der vil være i verden om få årtier – tallene varierer fra 25 mio. til 1 mia. mennesker –  men de fleste organisationer er enige om, at der sandsynligvis vil være mellem 150 og 200 mio. klimaflygtninge i verden i år 2050.

-491420924_artikelI dag er der ifølge FN omkring 60 mio. flygtninge i verden. Og de volder allerede store problemer.

Miljøorganisationer i Storbritannien har allerede taget godt imod rapporten, som giver et tiltrængt perspektiv i klimadebatten.

“Alle lande bør have en større forståelse for de konsekvenser, det kan have for deres sikkerhed og velstand, hvis de ikke opfylder målet om maksimalt to graders temperaturstigning,” siger Nick Mabey fra den grønne tænketank E3G til BBC.

Stats- og regeringscheferne i G7 besluttede sig i juni for at sætte det fælles mål, at den globale opvarmning kun må stige med to grader, sammenlignet med den globale temperatur inden industrialiseringen. Det kræver dog, at der bliver foretaget en stor reduktion i udledningen af drivhusgasser.

.

Støjberg

På trods af de formodede udfordringer, klimaforandringerne vil give jordkloden, fylder klimaet ikke meget i den almindelige danskers bevidstehed.

En undersøgelse fra YouGov viste i maj, at danskerne er meget bekymret over klimaforandringerne, men at kun få ønsker at gøre noget for at mindske deres CO2-udslip.

Danskerne var f.eks. hverken villige til at spise mindre kød, køre mindre i bil eller rejse mindre med fly, viste undersøgelsen.

.

.

Demokrati er ikke løsningen, men er derimod en trussel mod menneskeheden.

SMS_p__mobiltelefon_455732a

Mennesket evner påviseligt ikke selv at tage ansvar, heller ikke for deres børns fremtid, hvorfor de helt kontant skal dikteres en adfærdsændring

.

Miljø- og klimaeksperternes talrige advarsler om altudslettende ødelæggelser bliver slet ikke hørt!

Tager man Danmarks tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl, som et meget betegnende eksempel på udvist enfoldighed. Læser man hendes FB-profil vil man bemærke sig, at arbejdspladserne, velfærden og dermed forudsætningen – kapitalismen –  er hendes hovedbudskab. Hun er slet ikke klar over, hvor meget det haster. Hun har ikke fattet noget som helst af det hele.

Der er børn i børnehaven, der er klogere end landets miljøminister!

Man skal være meget virkelighedsfjern dersom man tror, at den kapitalistiske verden vil menneskeheden skal overleve. For sådan er det kapitalistiske system slet ikke indrettet. Det kapitalistiske system er derimod indrettet mod at opnå maksimal profit. Og det uanset om man derved udrydder hele menneskeheden.

Selv miljøforeninger så som Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Verdens Skove, Dansk Ornitologisk Forening m.fl. har mere travlt med medlemshvervning og støtteindsamlinger, end de har travlt med nogen som helst andet.

.

De er rene hyggeforeninger. Der mod betaling af medlemskontingent lader befolkning i den tro, at de kæmper for naturværdierne.

Men fakta er, alt står helt stille…..!

.

Det der ikke står stille er de massive og fortsat accelererende naturødelæggelser…!

Og så er der de der påstår, at Islamisk Stat er en trussel mod menneskeheden!

Analyserer man Islamisk Stat, og det lav-teknologiske forståelsesgrundlag kalifatet bygger på, da bliver virkeligheden den lige modsatte. Kalifatet vil aldrig nogensinde blive en trussel mod menneskeheden.

Men kalifatet er derimod en trussel mod den samfundsorden, der helt påviseligt er en trussel mod menneskeheden.

Nemlig den kapitalistiske verden.

Hvorfor det ikke er i menneskehedens navn man bekæmper Islamisk Stat. Men alene i kapitalismens destruktive navn. Der jo netop ikke se mennesket som andet og mere, end som forbrugerorganismer.

Et nødvendigt element for kapitalismen.

Hvorfor overbefolkningen heller ikke er et problem. De er blot endnu flere kunder i butikken. Der naturligvis vil skabe endnu mere forbrug. Så de allerede ekstremt rige kan blive endnu rigere.

For det er dét, det hele handler om…!

.

Der laves ufattelig mange undersøgelser om alt mellem himmel og jord… Men der laves ikke undersøgelser af hvilke konsekvenser den vestlige verdens kapitalisme har for den menneskelige naturlighed, eller for naturen som helhed.

.

Og selv om de fandtes, ville politikerne sidder dem overhørig.

.

For der er ikke stemmer i at tænke på menneskehedens overlevelse.

.

 

Hele rapporten kan læses her:

.

.

Obama: Klimaændringerne er større trussel, end ISIL

 .

You may also like...