Brev til en kristen om den falske kærlighed

.

by Bjørn Holmskjold · Published 3. oktober 2014 · Updated 19. januar 2015

 

De fleste mener som udgangspunkt, at alle forældre elsker deres børn

Det tror jeg også de fleste forældre selv mener, dersom man spurgte dem. Men nu er det jo ikke det de siger, men det de gør, som her er det væsentlige. For ser man på, hvordan forældrene reelt prioriterer, da er sandheden bestemt en ganske anden.

Børn fødes med et stort antal kemikalier i kroppen. Politisk accepterer man dog det til trods for, at firmaerne fortsat må bruge disse kemikalier til de engang har fundet erstatninger. Af hensyn til økonomien naturligvis. Trods omtale af dette forbliver forældrene tavse. For naturligvis er økonomien vigtigere end både børnene og miljøet.

Antallet af biler stiger og stiger, så man nu må bygge endnu flere motorveje. Ingen finder det problematisk, uagtet CO2 forureningen er livstruende for den hele menneskehed, og jo også for de børn, som de mange bilejere påstår de elsker.

I TV kunne man se en udsendelse om, hvorledes psykologer og andre fagfolk via reklamer manipulerede børnene i en sådan grad, at de er holdt helt op med at lege, fordi de nu hjernevaskes til at se ud som på reklamerne, om de da vil føle sig som rigtige mennesker. Forældrene forblev tavse i respekt for de økonomiske aspekter.

Påstår forældrene, at de elsker deres børn, så må man kigge meget langt ned på prioriteringslisten, før børnenes fysiske og psykiske sundhed bliver prioriteret. For der er så meget andet, forældrene værdisætter langt højere, end lige netop deres børn.

Når noget sådant har fået lov at ske, da skyldes det at kristendommen tillod det skete. For de kristne forstod netop ikke Guds vilje med det han skabte.

Således skriver du:

Citat:
”Mennesket var skabt til at herske over naturen og dyrene, og kunne dengang godt finde ud af det.”

.

Som jo netop røber de kristnes uforstand og fejltolkning af Guds vilje og hans hele skaberværk. For intet menneske vil nogen sinde beherske naturen eller dens dyr. Til gengæld er mennesket bundet til de samme naturlovmæssigheder, som også dyrene er underlagte. De kristne er jo ikke engang i stand til at værne børnene mod de psykiske sygdomme, end ikke at værne den natur, som disse børn skal overleve i!

Det er menneskeligt storhedsvanvid, som har formuleret denne sætning. For det har Gud aldrig nogensinde sagt.

Citat:
”Bibelen lover os ikke himmerige og paradisiske tilstande her på jorden, tværtimod er der mange profetier om de sidste tider, der fortæller os alt lige fra at “hjerterne bliver kolde hos de fleste” til tøjlesløs utugt…ser vi på hhv. materialismen og pornoindustrien, – så er Bibelen ikke helt ved siden af.”

.

Den mor, som ingen kærlighed har at give sit barn, skaber et barn, der ingen kærlighed har at give andre. Dette barn vil som konsekvens heraf end ikke vide, hvad det skulle stille op med kærlighed, dersom det en dag møder den. Derfor bliver menneskene psykisk syge, ensomme, følelseskolde og egocentrerede.

Så hvad hjælper det, at det forudsigelige står skrevet i biblen, når de kristne alligevel ikke evner at udlede betydningen af det som står? Derimod understøtter de kristne med deres uvidenhed en meget negativ udvikling, idet man tillægger mennesket at kunne handle frit og ubegrænset. Som om Gud tillader mennesket at handle frit, som havde de denne evne til selvforvaltning. De kristne har med deres mistolkninger netop betinget en kristen verden, der i den grad er altødelæggende. For de kristne forstod ikke, som muslimerne, at mennesket skulle underlægges Guds vilje, og ikke deres egen vilje.

Modsat de kristne forstod muslimerne, at ”Det er for farligt at lade mennesket bestemme udviklingen”. Som en klog imam gjorde gældende i Irak i forbindelse med det første valg efter Saddams afsættelse fra magten. Den vestlige verden understreger med sit forfald kunne disse kloge ord. For mennesket evner ikke at handle klogt uden Guds vejledning.

For Gud skabte mennesket disharmonisk, da han tillod det at udvikle en bevidsthed om egen eksistens. For med forstanden, og dermed evnen til at skabe sig en meget foranderlig samfundsudvikling, men med en psykologi, som er bundet til det naturlige, da er mennesket rummende to forskellige hastigheder. En særdeles langsom psykisk udviklingshastighed, og en hjerne, der i stigende grad vil kunne forandre menneskets livsvilkår med en fart, som er i modstrid med den langsommelige psykologiske tilpasning. Mennesket var således fra tidernes morgen indeholdende forudsætningerne for at skabe de problemer, som i dag er ved at nedbryde menneskeheden.

Jo netop derfor sagde Gud til Adam…. Spis ikke af Kundskabets Træ. For da SKAL du dø! For kundskaberne ville jo være den rene gift for en hjerne, som ikke selv evner at begrænse sig. Den teknologiske udvikling er jo netop ikke under nogen kontrol. Men er en udvikling, som mennesket pisker af sted efter uden tanke for, at de med den vil fjerne sig fra den naturlighed, som deres psykiske mekanismer er bundet til.

Med sharia-lovene beviser muslimerne at have forstået Guds vilje. For naturligvis evner mennesket ikke at tage ansvar for hverken sig selv, endsige skaberværkets tilstand. Derfor erkender muslimerne til fulde, at Guds vilje er stor, som Gud er stor. Hvorfor muslimerne ufortrødent underkaster sig Gud vilje.

Guds vilje er de naturlovmæssigheder, som vi alle er underlagte, og det er vi, hvad enten vi tror eller ikke tror. Jo netop derved er Gud stor, og jo netop derfor er hans ufravigelige naturlovmæssigheder udtryk for hans vilje, og jo netop derfor skal enhver fortolkning, om den er religiøs eller naturvidenskabelig, være i overensstemmelse med de af Gud skabte naturlovmæssigheder. Enhver fortolkning, religiøs som videnskabelig, som ikke er i overensstemmelse med naturens love, er i sagens natur en mistolkning. Og derfor uden sammenhæng med den autentiske virkelighed, som Gud skabte.

Forstå dette, og verden vil forenes om samme forståelse og vejledning. Således vil Gud igen blive menneskehedens Gud og vejledere, som han var det med udgangspunkt i Edens Have.

Da denne fællesforståelse af Guds vilje ikke er realistisk, vurderet ud fra psykologiens lovmæssigheder, da skal de, som ikke længere evner at komme Gud i møde bekæmpes. For de vil med deres psykiske problemstillinger være en evig trussel mod det psykisk sunde. At tillægge Gud en barmhjertighed hér vil være i direkte modstrid med Guds vilje. For Gud sagde jo netop til Adam, at han skulle dø, dersom han spiste af Kundskabets Træ. En tolkning, der er i fuldstændig overensstemmelse med naturens love. Hvorfor det er Guds vilje i en sådan grad, at der intet modargument vil kunne føres, der modsiger dette!

For i samme øjeblik at Adam spiser af Kundskabets Træ, da vil hans hjerne starte en udvikling, som vil bringe ham og hans slægt uden for den grænse, som omslutter Edens Have. Denne grænse er samtidigt dén grænse i mor-barn forholdet, som ikke må brydes. Hvorved det også udgør grænsen mellem det psykisk sunde og det psykisk syge. Det er grunde til den kristne verden er blevet kærlighedsløs, følelseskold egocentrisk og dødende!

Skal menneskeheden og skaberværket bestå til Dommens Dag, som bevis på at mennesket har forstået Guds vilje, da skal de vantro bekæmpes af de rettroende. Herom er der ingen tvivl! På samme måde som verden skal underlægges Guds vilje. Herom er der heller ikke nogen tvivl!

Muslimerne har således i deres bestræbelser på at oprette et verdensomspændende Khilafah, hvor alt er underlagt Guds vilje, både Gud og hans naturlovmæssigheder på deres side. Modsat de kristne, der med deres fejltolkninger har fået naturens lovmæssigheder imod sig.

Må de, som kan forstå dette, forstå det, som skal forstås. Ligesom de, der ikke længere evner at forstå noget, må få at føle konsekvensen af deres uforstand.

Dersom Gud skabte naturens lovmæssigheder, da er det hans vilje, som der her gives udtryk for.

.