Borgerlig Valgflæsk: Danmark får dobbelt så meget “vild skov”

Naturskov er ikke publikumsvenlig, og skal heller ikke være det.

.

De accelererende klimaændringer påbyder, at der nyplantes meget mere skov, der skal opsamle CO2 fra luften, og dermed i ordets reelle betydning urørte klima-skove, der henligger som reelle selvbærende økosystemer. Hvilket ikke kun har betydning for klimaet, men i høj grad også for naturens arter, der her kan leve på naturens betingelser, og ikke på menneskets nåde og forvaltning.

Således skal store arealer landbrugsjord inddrages til klimaskove. Hvor det er naturen, og ikke mennesket, der hersker.

.

.

Derfor er det en omgang borgerlig valgflæsk til vælgerne, der skal bemærke sig den såkaldte “Naturpakke” strækker sig over ikke mindre end de næste 50 år….!

Om 50 år vil klimaændringerne både have kvalt skovene, og have udryddet det meste af artsdiversiteten i både Danmark og resten af verden.

Klimatologerne: – Vi er nu konkret i livsfare…!

I pressemeddelelsen fremgår det, at Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage er bare nogle af de allerede eksisterende statsejede skove, hvor der i fremtiden bliver endnu mere “vild skov”.

Samt at det nu ligger fast, hvor i landet at danskerne kan se frem til ny urørt og anden “biodiversitetsskov”. 

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige allerede eksisterende skove i det meste af Danmark.

.

.

Det svarer ifølge de møjsommelige beregninger fra Miljøstyrelsen til at beskytte ca. 13 mio. træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove.

Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af såkaldt urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

Det bliver så slået op som noget helt fantastisk….

Jakob Ellemann-Jensen

– Det er den mest ambitiøse udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde i Danmark. Vi skaber store sammenhængende områder, hvor naturen får lov til at gå sin gang til glæde for blandt andet insekter og svampe. Det viser, at regeringen i den grad leverer på den grønne front. Vi giver danskerne mere vild natur i de danske skove og nye naturoplevelser med masser af gamle og rådne træer fulde af liv, siger den altid selvhævdende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Som en nyhed fremhæves, at Danmarks nye vilde skove stadig er åben hele døgnet

Således vil ekstra 13.800 hektar allerede eksisterende skov bliver til enten urørt skov eller anden “biodiversitetsskov”, hvor naturen har førsteprioritet. Men naturligvis ikke sådan, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter af enhver art til glæde for befolkningen.

Ordførerne fra aftalepartierne er tilfredse med, at udpegningen nu er på plads.  En meget billig måde at fremstå som ansvarlige for naturen og dens arter. Der alt taget i betragtning må nøjes.

Naturskov er ikke publikumsvenlig, og skal heller ikke være det.

– Mere urørt og anden biodiversitetsskov giver danskerne helt nye muligheder for en anderledes gåtur i skoven, hvor børnene kan klatre på væltede træer, og man kan nyde kaffen på en væltet træstamme. Det er helt centralt for os, at naturen stadig er åben for danskerne, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF). 

– Jeg er meget tilfreds med, at vi fordobler det areal, hvor naturen har førsteprioritet i statens skove. Det er en milepæl i dansk naturpolitik, som jeg mener, at vi har stor grund til at være stolte over, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

– Med udpegningerne tager vi et fantastisk skridt for naturen, ikke mindst i Gribskov, hvor vi med indsatsen skaber det i særklasse største sammenhængende skovområde i Danmark, hvor naturen har førsteprioritet, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).    

– Med Aftalen om Naturpakken besluttede vi en meget ambitiøs indsats for naturen i de danske skove, og nu har vi udpeget de helt konkrete arealer, hvor danskerne i fremtiden kan se den vilde natur folde sig ud, siger naturordfører Anni Matthiesen (V).

.

.

Aftalepartiernes forslag til udpegning af urørt skov i 45 skove har været i offentlig høring i foråret, og det har givet anledning til mindre justeringer. Antallet af skove, som nu udlægges som urørt eller anden biodiversitetsskov, er fortsat 45, mens hektartallet med nyudpegninger er steget fra 13.600 til 13.800. Det skyldes først og fremmest, at der er blevet korrigeret for unøjagtigheder i kortmaterialet.

Udpegningerne er en indsats i Aftalen om Naturpakken. Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 mio. kr. til indsatser vedrørende biodiversitetsskov. 

dette link kan man se en oversigt over, hvor de 45 skove ligger.

Kilde: effektivtlandbrug.dk

.

Europædisk bison Białowieża Forest Polen

Tidl. skovrider går i rette med forståelsen af de urørte naturskove

.