Bo Håkansson DN: Ulven har ført had med sig

.

Ulvens tilbagevenden har afstedkommet store følelser og sågar had.

.

Vi er enige om, at ét ulveangreb på får er et for meget, men det er ærlig talt for nemt og uforpligtende for organisationer og politikere bare at sige “skyd ulvene”, skriver Bo Håkansson, der er seniorrådgiver for naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening

I skrivende stund er det forskernes vurdering, at der i Danmark menes at være tre voksne ulve og op til otte hvalpe. De ved fra DNA-undersøgelser, at der har været mindst otte voksne.

De fire er forsvundet sporløst.

I 2000 etablerede det første ulvepar sig i Sachsen i det østlige Tyskland. De blev flere og spredte sig mod nordvest.

I 2005 spurgte DN EU-Kommissionen om, hvorvidt ulve ville være beskyttede, hvis de nåede Danmark.

Det bekræftede man.

.

Vi skal ikke have norske tilstande i Danmark…!

.

I 2010 var ulvene tæt på, og jeg besøgte DN’s søsterorganisation NABU’s ulvekonsulent for at høre om tyske erfaringer. I 2012 fandt man “Thy-ulven”.

Alligevel kom det som en stor overraskelse for mig, hvor stærke følelser og sågar had, ulvens tilbagevenden har afstedkommet.

Voldsomme udmeldinger

For nogle år siden skrev en politiker til mig, at jeg angiveligt er “i pagt med det onde”, fordi jeg taler for accept af ulven.

På Facebook taler fremtrædende politikere åbent om forståelse for at tilsidesætte lovgivningen og “tage en spade med på jagt”.

Andre taler om at smide de skudte ulve i gylletanken. Så skulle de hurtigt være væk.

En Folketingskandidat udtalte for nylig, at man må tro (!) at ulvene er sat ud.

Uagtet at forskerne med DNA har dokumenteret at kunne følge ulvene tilbage til vilde ulve i Tyskland.

.

Vi skal ikke have norske tilstande i Danmark…!

.

Nogle politikere taler om en særlig risiko for ulveangreb på skovbørnehaver og ældre mennesker.

I Tyskland havde man per 2017 60 ulveflokke plus 13 ulvepar.

Men ingen angreb i de forgangne år siden genindvandringen i 2000.

Folk kommer stadig i skovene. I samme periode er i øvrigt 7 personer i Danmark døde af husdyr-MRSA.

En hjemmeside om ulve dekreterede for nylig, at en “Frygtløs kvinde møder frygtløs ulv i Skagen”.

Samtidig med at folk i Skagen via Facebook efterlyste ejeren af en sød og lidt ulvelignende hund, der rendte rundt i byen.

Hadet er fulgt med ulven.

Dele af pressen, nogle (men ikke alle) fåreavlere og politikere kappes om kategorisk at konkludere, at ulvesikre hegn ikke virker.

Samtidigt med at Miljøstyrelsen konkluderer om ulvesikring af hegn i området ved Holstebro, at hegning har reduceret antallet af angreb på husdyr.

I de tilfælde, hvor der har været angreb på husdyr inden for de ulvesikrede hegn (seks tilfælde i 2017), har der kunnet konstateres fejl på hegnene.

.

.

I 2015 oplyste en person på Facebook, at han vidste, at to ulve var skudt: Hans ven havde nemlig skudt den ene.

En politianmeldelse fra DN førte efter tre rykkere til et svar om, at Politiet havde talt med den pågældende. Og i øvrigt henlagde sagen.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer taler om “dyremishandling” og “massakrer”, når ulve ligesom andre rovdyr tager husdyr – når de kan komme til dem.

Samtidig med at landbrugsmaskiner om foråret dræber op mod 20.000 rådyrlam og et ukendt antal tusinde harekillinger og fugle ved at klippe benene af dem eller sprætte dem op.

Så jeg er også bange for det, ulven har ført med sig. Had. Sågar religiøst betinget. Opfordringer til og accept af lovbrud.

Mildest talt udokumenterede påstande, der kastes på medier som fakta. Argument-resistens.

Politisk populisme og total mangel på proportioner.

Det er for nemt at opfordre til skud.

Hvad i alverden sker der?

.

.

Er ulven et skadedyr eller bare et nemt hadedyr?

.

Og skal det virkelig være niveauet for dansk naturforvaltning i det 21. århundrede?

Ét ulveangreb på får er et for meget. For det er voldsomt som fåreholder at finde sine dyr dræbt eller sårede.

Men det er ærlig talt for nemt og uforpligtende for store interesseorganisationer og politikere bare at sige “skyd ulvene”.

Det er ganske enkelt at stikke blår i øjnene på den enkelte fåreholder, der ikke får sikret sine husdyr på sigt, medmindre hegningen fungerer eller med vogterhunde.

Handler det om at sikre husdyrene – eller bare om at skyde ulve?

Lad os udrydde konflikterne i stedet for dyrene, og alle anlægge en faglig, respektfuld og konstruktiv tilgang.

Kilde: altinget.dk

.

Interessen for ulvene kan få huspriserne i ulve-zonen til at stige.

.