Bedsteforældrenes Klimaaktion: »Vi er den generation, der kan vise vejen i forhold til klimaet«

Danmark Lars Christian Lilleholt (V): »Alle midler skal tages i brug for at bremse klimaforandringerne. Men potentialet er begrænset, så initiativet må ikke fjerne fokus fra at reducere udslip af CO2 fra energi og transport«

.

Bedsteforældrenes Klimaaktion

.

Bedsteforældrenes Klimaaktion er repræsenterende modne mennesker, der er bekymrede for børnenes fremtid.

Der sammen vil gøre mere for at sikre børnene et liv efter dem selv.

Holdningen er omstilling til et mere bæredygtigt samfund går for langsomt.

Og det vil få særdeles alvorlige konsekvenser.

.

.

Årstiderne forandrer sig, og eks­trem­-vejret er her allerede, både i Danmark og mange steder i verden.

Kloden er blevet 1,1° var­mere, og vi risikerer en udvikling, der ikke kan standses.

Bedsteforældrenes Klimaaktion er derfor efterlysende bedsteforældre og modne mennesker, som vil være med til at give budskabet vægt, så det bliver hørt.

Desuden søger man poli­tikere fra alle partier, som tør se vor tids største udfordring i øjnene og gå sammen om den nødven­di­ge poli­tik.

Vi kommer under alle omstændigheder til at imødese forandringer i vores livsstil, og dem tager vi med, for det gælder bør­nene og de unges frem­tid.

.

Professor Stephen Hawking: Politikerne er ved at skabe deres borger et uoverstigeligt problem…!

Kapitalismen er kold og kynisk

Der dukker løbende historier op om virksomheder, som med succes har brugt børn og unge som markedsføringskanal på blogs og andre sociale medier.

Spredningen af kommercielle budskaber er eksploderet og sker i dag i vidt omfang via “likes” eller deling af sider på Facebook og Twitter.

Det giver gode muligheder for at påvirke børn og unges interesse for mærkevarer og deres forbrugsvaner.


Bedsteforældrenes Klimaaktion er målsat, at:

  • informere om de menneskeskabte klimaforandringer og om løsninger og muligheder, der giver håb.
  • synliggøre klimavalgene, som medlemmerne allerede går og gør i hverdagen. Nu skal vi  tale højt om det, for klimakrisen klarer vi kun i fællesskab.
  • lægge pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik.

.

.

Livet set i bagspejlet gav stof til eftertanke

Dorrit Olsen og Annegrethe Jørgensen har haft klima højt på deres personlige dagsorden, siden de stoppede med at arbejde og fik overskud til at forsøge at ændre verden.

»Vi ved godt, at vi er en privilegeret generation. Vi har været en del af en tid, hvor vi kunne købe, forbruge og rejse, som vi ville. Og nu sidder vi så her. Med alt det, vi har brug for og mere til. Men der er noget helt galt, og det er noget, vi har en forpligtelse til at gøre noget ved«, siger Dorrit Olsen.

Den 66-årige pensionist lægger ikke skjul på, at hun er voldsomt bekymret. Foruroliget over eksperternes advarsler om udsigten til mindst 1,5 graders global opvarmning i 2030. Over rapporterne om de smeltende poler.

At menneskeheden lige nu bruger en halv gang mere end de ressourcer, der er til rådighed for os på Moder Jord. Imens hun remser op, nikker 64-årige Annegrethe Jørgensen ivrigt fra sin plads på stolen ved siden af.

Vi kommer fra en privilegeret generation, ja. Men også fra en generation, der er vant til at kunne noget sammen«, siger Annegrethe Jørgensen.

»I dag er der en stor ekspertviden på området, og hvis man bare hører en lille smule efter, kan man ikke komme uden om, at der sker noget virkelig forfærdeligt, hvis ikke vi bremser godt og grundigt op.

Det er her og nu, vi skal redde klimaet. Og det er vi nødt til at tage medansvar for. Vi må betale den pris, der er at betale«, siger Dorrit Olsen.

.

.

I debatindlæg 05.03.2018 skriver Annegrethe Jørgensen blandt andet:

Kære bedsteforældre, hvor gamle er jeres børnebørn i 2030?

Mine bonus-børnebørn på 2 og 4 år vil være 15 og 17 til den tid – måske stadig i ombygningsalderen, men sikkert fulde af kræfter og håb for fremtiden.

2030 og 2050, de årstal bliver brugt af politikerne, når de sætter klimamål. Der er lang tid til, og de håber, at vi i mellemtiden finder løsninger, som betyder, at vi lige nu og indtil videre kan fortsætte stort set som før.

Men klimaforskerne siger, at vi skal handle NU for at opfylde Paris-aftalens mål om højst 2 og helst 1,5 graders opvarmning!

Derfor er vi mange, som er godt i gang med at gøre, hvad vi kan, for klimaet. Spare på vand og strøm, sortere affald og køre til genbrug, pendle på den bedst mulige måde osv.

.

Vi kører længere for at komme på arbejde

16. maj 2018

Pendlernes gennemsnitlige afstand fra bopæl til arbejde er fra 2008 til 2016 steget med 2,4 km, og var i 2016 21,5 km.

Det er særligt gruppen af pendlere, som har mere end 40 km til arbejde, der er blevet større siden 2008.

Tabeller i Statistikbanken

.

Det er alt sammen godt og nødvendigt. Problemet er bare, at det nemt bliver at ”spare på 2-ørene og lade dalerne rulle”, som vi sagde før i tiden.

For det er hundesvært at gennemskue, hvad det reelt betyder, det man går og gør for klimaets skyld. Gør det overhovedet en forskel i det store billede? Og så er det, at man som bedsteforælder, der har tid og råd (og måske børnebørn, man skal rejse til), kan ende med et CO2-aftryk på 31 tons.

Dobbelt så stort som gennemsnitsdanskerens!

»Vores CO2-aftryk er da meget mindre,« tænker I.

Måske – men ikke særligt sandsynligt, for de 31 tons handler nemlig om vores globale CO2-aftryk, dvs. den klimapåvirkning, som vi indirekte er skyld i, når vi køber varer, der er produceret et andet sted på jorden. Og det er de fleste jo. I vores alder har vi vel stort set de ting og sager, vi ønsker at have, men så er der jo gaverne, især til børnebørnene.

Så alene vareforbruget kan løbe op i 11 tons CO2 pr. år pr. person.


Earth Overshoot Day markerer dagen, hvor vi har opbrugt alle klodens ressourcer for 2018.

Det betyder, at vi bruger klodens ressourcer 1,7 gange hurtigere, end den kan nå at genskabe på et år.

Danmark er 4,2 gange så ødelæggende!

Earth Overshoot Day: Danmark ligger helt i top som miljø-terrorister…!


Ærgerligt, for vi er ellers godt rustede til bæredygtighed, vi, som er i bedsteforældre-alderen, og vi kan meget af det, der skal til for at passe på tingene og give dem et længere liv (reparere, lappe og stoppe etc.).

”Nøjsomhed” ligger forkert på tungen, men “mådehold” er det godt at leve med, både for os og for børnebørnene.

En anden vigtig post på den personlige klimabalance er flyrejserne. Smutturen til London i december eller familieturen til Gran Canaria i anledning af en 60- eller 70-års dag. Det bliver nemt til en CO2-udledning på 5 tons pr. år pr. person.

Tag familien med i sommerhus i stedet, til en egn i Danmark I gerne vil lære bedre at kende. Måske er der et ferieland i nærheden, måske en Michelin-restaurant. I får råd til det hele for nogenlunde samme pris som charterrejsen, men det gør alverden til forskel for jeres CO2-aftryk!

.

205,468 Flights in 24 Hours

.

I Bedsteforældrenes Klimaaktion arbejder vi på at udvikle hjælpemidler, som gør det lettere at styre gennem hverdagens klimavalg.

Vi ved godt, at vi ikke kan redde klimaet som forbrugere – men det hjælper.

Og vi håber, at vi bliver mange nok til også at lægge pres på politikerne.

CO2-udledningerne stiger og falder med forbruget

De skal tage vores globale udledning alvorligt og ikke skjule den endnu mere, som de gjorde for nylig, da de lukkede Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab.

Og de skal give os incitamenter og grønne afgifter, som gør det mere oplagt at huske klimahensynet f.eks. med en flyafgift som den, de har i Norge.

Det handler om klimavalg, både til hverdag og til fest og på Christiansborg. For en sikker fremtid for børnebørnene!

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: politiken.dk – Kilde: besteforeldreaksjonen.no

.

Det enfoldige menneske er ved at udrydde verdens arter og sig selv…!

Det er en misforståelse at tro, at klimaændringerne er det eneste problem.

.