Ban Ki Moon: Det er ikke kun klimaet, der er syg… Men hele verden..!

klima storm

Det er selvmord at overlade politikerne ansvaret for klimaændringerne.

For de tager ikke ansvar, ligeså lidt som deres vælgere…!

.

.

“Der er ingen tid at spilde” sagde Ban, da Paris-klimaaftalen krydsede første tærskel for dens ikrafttrædelse.

.

Klima Ban-Ki Moon sidste tale sept 2016Der var smeltende varmt, da FN’s generalsekretær, Ban-Ki Moon, indledte dagen i FN’s generalforsamling med en ceremoni, hvor han opfordrede landene til at ratificere Paris-aftalen hurtigst muligt.

Under den timelange ceremoni indskrev yderligere 21 lande sig i rækken af lande, som nu har ratificeret aftalen.

Mest på grund af risikoen for Donald Trump ville afløse Barack Obama, som præsident for en af verdens største årsager til klimaændringerne.

Dermed blev en af aftalens betingelser opfyldt, idet 55 lande skal ratificere den, før den kan træde i kraft. Med dagens tal er man nu oppe på 60 lande.

Københavns Universitet står i spidsen for EU-projekt, der skal sikre sundhed for ansatte og forbedret produktivitet, når hedebølger plager Europa.

.

.

Dermed mangler aftalens andet ben, som siger, at de lande, som har ratificeret, skal være ansvarlig for mindst 55 procent af verdens samlede udledninger af drivhusgasser.

De 60 lande i dag repræsenterer i alt 47,6 procent, så der kommer ikke til at ske noget foreløbig.

.

Klimakonsekvenserne bliver overvældende og dødelige.

.

Ban-Ki Moon er dog optimist og forventer, at aftalen kan træde i kraft allerede i år, hvilket vil være uhørt hurtigt for en international aftale.

Men derfra og til landene får gjort noget afgørende for at redde menneskeheden fra selvudslettelse er der meget langt.

For er der noget, der ikke drøftes af politikerne, og blandt folk i almindelighed, så er det lige netop klimaet….!

.

.

Klimatologerne, der mere end nogen ved, hvor alvorlig klimaændringerne er, bliver løbende overrasket over, hvor hurtigt klimaet ændrer sig.

For uvist hvilken gang må de konstatere, at indlandsisen smelter endnu hurtigere, end forventet.

Verdenshavene er steget væsentligt mere, end man hidtil gik og troede.

Den hurtigere afsmeltning af Grønlands indlandsis har nemlig resulteret i, at vandstanden er steget 4,6 meter i stedet for tidligere estimater på 3,2 meter over de seneste 23.000 år, viser et delvist dansk studie, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

Afsmeltningen bliver samtidig forstærket af den menneskeskabte globale opvarmning.

.

.

Det er første gang, at afsmeltningen er blevet undersøgt over en så lang en periode, forklarer Shfaqat Abbas Khan, lektor ved Danmarks nationale rumforskningsinstitut, DTU Space, og en af hovedforfatterne bag artiklen.

– Hvis man skal sige noget fornuftigt om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, er man nødt til at gå flere tusind år tilbage.

Tidligere undersøgelser af indlandsisen har ikke målt hele Grønland, men udeladt væsentlige områder, forklarer Shfaqat Abbas Khan.

Den voldsommere afsmeltning af indlandsisen er nemlig især sket i Sydøst- og Nordvestgrønland. Her står gletsjerne for op mod 70 procent af den samlede afsmeltning.

– Her ligger de største udløbs-gletchere, som har direkte kontakt med oceanerne. Det vil sige, at de smelter både på grund af varmere atmosfære og varmere havvand. Det har man overset og dermed undervurderet effekten af, forklarer Shfaqat Abbas Khan.

.

.

Derudover bidrager vulkansk aktivitet i undergrunden, de såkaldte hotspots, til afsmeltningen.

Paradoksalt nok ender den smeltede grønlandske indlandsis på den anden side af jorden, forklarer Jens Hesselbjerg Christensen, forskningsleder ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

– Det er især en række mindre østater i den sydlige del af Stillehavet, tæt på Australien og New Zealand, der mærker konsekvenserne af stigningen.

– Omvendt ender den is der smelter på Antarktis på den nordlige halvkugle på grund af tyngdekraftens refordeling af isen, forklarer Jens Hesselbjerg Christensen.

Afsmeltningen af indlandsisen på Grønland fortsætter på fuld kraft, og hvert år smelter cirka 300 gigaton is, som løber ud i verdenshavene. Det svarer til, at havet stiger med omkring en halv millimeter om året.

Det kan hurtigt løbe op med de hastigt stigende temperaturer. Man vurderer nemlig, at det globale klima er blevet én grad varmere de seneste 1oo år.

.

klima-new-delhi-indien-global-opvarmning

Præsident Barack Obama slutter sin præsident-periode af med snakke mere vækst, mere økonomi – for så lige at nævne den globale opvarmning..!

.

– Indlandsisen har på nuværende tidspunkt masse til, at havene globalt set kan stige med yderligere 7,5 meter, siger Shfaqat Abbas Khan fra DTU.

– Vandstandsstigningerne er ikke bare kommet for at blive. De fortsætter i århundreder fremover, siger Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI.

Studiet viser ikke i hvilken grad, den naturlige og menneskeskabte opvarmning har spillet ind på afsmeltningen af indlandsisen og dermed vandstandens stigning.

Men den menneskeskabte opvarmning forværrer effekten.

.

Det er selvmord at overlade politikerne ansvaret for klimaændringerne.

For de tager ikke ansvaret, for de forstår slet ikke alvoren…!

.

– Hvis temperaturen stiger yderligere, vil stigningen af havene også accelerere yderligere, og det er jo bare at gøre det hele værre. Hvis man ønsker, at havene skal stige mindre, skal man reagere hurtigere, forklarer Shfaqat Abbas Khan.

De store mængder ferskvand vil yderligere udtynde saltindholdet i havvandet, hvilket vil ændre på havstrømmens cirkulation, herunder stoppe golfstrømmen. Hvilket så igen vil afstedkomme en istidsagtig nedkøling af de nordlige egne på den korte bane, og en egentlig istid på den lidt længere.

Kilde: dr.dkKilde: un.org

.

klima

Spanien: Slår den tidligere varmerekord med hele 2 grader i et hug

.