Bæverne stilles for retten for naturpleje på landmands jord

.

Bævernes naturlige adfærd ender i retten

Importerede bævere har beriget naturen. Men de skal reguleres bedre end i dag.

Det er landbruget og Danmarks Naturfredningsforening enige om.

Bæverne har lavet ravage på stadigt flere private ejendomme, siden de i 1999 af staten blev sluppet fri i den danske natur for første gang i over 1000 år.

.

.

På lodsejer Find Andersen-Fruedahls træer mellem Holstebro og Lemvig har bæverne sat deres tydelige tandmærker. Det er han træt af. Derfor har han stævnet staten.

– Allerede i 2002-2003 begyndte bæverne at fælde mine træer. Myndighederne har reelt nationaliseret min jord, og det er jeg sur over, siger han.

Det er første gang, at en sag om genudsatte dyrs skader på privat ejendom skal for retten. Derfor er sagen principiel, og den skal køre med tre dommere i byretten i Holstebro – i stedet for én som normalt.

.

.

Find Andersen-Fruedahl er overbevist om, at han får ret. Alligevel forventer han, at sagen bliver ført til Højesteret.

– Uanset hvem der taber eller vinder, så vil den altid blive anket, fordi den er så principiel, som den er. Der er aldrig blevet ført en sag magen til herhjemme før, siger han.

Hvis staten taber, så kan retssagen danne præcedens og give andre lodsejere mulighed for at søge erstatning for bæverskader.

Sagen starter den 9. oktober. Der er i første omgang afsat seks timer til den.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøstyrelsen, som i dag er myndighed på området, da der er tale om en verserende sag.

Find Andersen-Fruedahl kræver 200.000-300.000 kroner som kompensation for de træer og søer, som bæverne har skadet.

.

.

– Men især skal myndighederne indrømme, at de har klokket i det. Havde de taget telefonen, da jeg i starten ringede til dem mange gange og erkendt, at det her problem skulle løses, så var vi slet ikke endt her i dag, siger han.

Han bakkes op af Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt.

– Vi blev oprindeligt lovet, at bæverne kunne holdes på statens egne arealer. Det er ikke sket. Derfor er vi nødt til at have en plan for bæveren, som sikrer, at den ikke kan gøre skade på anden mands ejendom, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er for en sjælden gangs skyld enig med landbruget.

– Retssagen er udtryk for en voksende frustration. Der er brug for klare kriterier for, hvornår man kan fjerne problembævere, præcis som vi allerede har det for ulve, siger biolog i foreningen Bo Håkansson.

.

.

Lodsejer Find Andersen-Fruedahl har bæver-skader for op mod 300.000 kroner, og det er statens skyld, og derfor må staten punge ud.

Det mener lodsejer Find Andersen-Fruedahl, om de skader han har oplevet på sin ejendom på grund af bævere.

Han bor i Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig, og han har i årevis fået ødelagt træer, planter og søer af bæverne.

– For det første har de fældet en hektar af mine træer. Og jeg har to søer, som jeg har betalt for at få lavet – der har bæverne fyldt en masse grenstumper i, og det vil koste 13.000 at få renset op, siger Find Andersen-Fruedahl, der i alt vurderer, at der er skader for op i mod 300.000 kroner.

Han er ved at være godt træt af det. Så træt, at han nu har lagt sag an mod staten.

Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener han.

– Jeg håber selvfølgelig, at retten giver mig medhold, og at jeg får den erstatning, jeg skal have, siger Find Andersen-Fruedahl.

– Og lige sådan for alle de andre herude, der har lidt overlast, fordi Naturstyrelsen har taget en dum beslutning, siger han.

.

.

Bæveren blev udryddet af jægere i Danmark for over 1000 år siden. Dens evne til at skabe varierede naturområder langs vandløbene har været savnet siden. Derfor blev det kort før årtusindskiftet besluttet at genindføre bæveren i den danske natur.

I 1999 blev genudsat 18 importerede bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordvestjylland. Siden blev der også udsat bævere i Nordsjælland. Især bæverne i Klosterheden har formeret sig og bredt sig til flere vandløb i Jylland.

De oprindeligt udsatte 18 bævere er vokset til en bestand på op mod 200.

Hobbyforeningen Danmarks Sportsfiskerforbund forsøgte i sin tid at stoppe udsætningen af bæverne med henvisning til naturbeskyttelsesloven og EU’s habitatsdirektiv. Det blev afvist i Vestre Landsret.

Kilder: Miljøstyrelsen, Ritzau.

Kilde: dr.dk

.

“Foto: Poul Blicher Andersen/DOF”

Endnu et drab på danske rovfugle med ulovlig gift…!

.