Australien beviser, at COP21 kun er underholdning for de godtroende

De fleste her er i lommen på kapitalismen, hvorfor de siger ét, men vil gøre det modsatte.

.

Den eneste forskel er blot, hvor elegant de hver især kan slippe afsted med det….!

.

Australiens miljøminister, Greg Hunt, har netop godkendt en større ekspansion af landets kul-terminal i Queensland.

.

Terminalens ekspansion, foreslået af det indiske mineselskab: Adani, er en afgørende del af kulindustriens planer for Galilæa bassinet – en af verdens største uudnyttede kilder af fossil kul.

.

25. marts 2014.

.

Selv om der med godkendelsen er knyttet en række vigtige og velkomne betingelser, bliver konsekvensen af Australiens miljølove fortsat, at man fuldstændigt ignorerer verdens formentlig største miljøtrussel – klimaændringer – der netop og overvejende er forårsaget fra afbrænding af fossile brændstoffer i almindelighed, og af kul i særdeleshed.

Dette skal ses i lyset af, at mere end 190 landes vedtagelse i Paris tidligere på måneden skete med det sigte, at holde den globale opvarmning “godt under 2C”, hvor det blev understreget, at det “velsagtens var den mest vigtige miljømæssige aftale nogensinde”.

.

.

Det indiske mineselskab Adani ønsker trods COP21-beslutningen at udvikle Carmichael minen – Australiens største kulmine – i Galilæa-bassinet.

De 60 mio. ton kul, der årligt skal udvindes fra Carmichael, skal tranporteres gennem Great Barrier Reef og videre til Indien.

Den Australske regerings egne forskere har gjort det klart, at klimaændringer er den største trussel mod den Great Barrier Reef sundhed og overlevelse.

.

.

Som Graham Readfearn, der er freelance klima- og miljø journalist, og skriver på The Guardian ‘s Planet Oz blog., i en nylig udgivet rapport detaljeret har påvist, har industrien bag de fossile brændstoffer som helhed, og mineselskabet Adani i særdeleshed, formået at skaffe sig en adgang til højtstående ministre, politikere og embedsmænd, som andre grupper – der eksempelvis vil fremme den vedvarende energi – kun kan drømme om.

Udenrigsministeren siger Great Barrier Reef ikke i fare, men regeringens egne videnskabsfolk siger, det er tilfældet | Graham Readfearn

.

Gautam Adani med den tidligere Queensland Premier Campbell Newman og Martin Ferguson under en 2012 handel besøg i Indien

Gautam Adani med den tidligere Queensland Premier Campbell Newman [th] og Martin Ferguson [tv] under en 2012 handel besøg i Indien.

.

Det er sjældent en australsk politiker sætte foden i Indien uden at besøge selskabets direktør, Gautam Adani, der i de seneste år har været vært med private middage, fester og forlystelser i jetfly for hans højtstående australske venner.

Det pågældende projekt – Carmichael kulminen – er en $ 16.000.000.000 forretning for Gautam Adani, hvorfor udnyttelsen af Queenslands Galilæa Basin bliver endeløst foreslået af det indiske selskab Adani.

Bemærk også, at politikerne og deres mange andre jurisdiktioners såkaldte “miljømæssige konsekvensvurderinger”, der udgør rygraden i ansøgningerne til store projekter fortsat er betalt af de virksomheder, der søger godkendelse.

Tony Abbott Australiens premierministerEt andet eksempel på den politiske råddenskab, var da godkendelsen af minen på et tidspunkt støder ind i problemer, da en føderal retssag anlagt af en lokal miljø-gruppe fandt, at miljøminister Greg Hunt ikke havde gennemført den rette sagsbehandling i forhold til to truede arter (en skink og en slange), hvilket fik Abbott regeringen til at presse på for en ændring af de nationale miljølove, der ville fjerne rettighederne for miljøgrupper til at udfordre projekter, medmindre de kunne bevise, at de var direkte påvirket.

Premierminister Tony Abbott sagde, at miljøaktivisterne ved hjælp domstolene ville “sabotere” mineprojektet.

.

Great Barrier Reef – Australia

australien great-barrier-reef

.

Adani og de australske politikere har til stadighed hævdet, at Carmichael minen vil skabe “10.000 arbejdspladser” trods selskabet selv indrømmede i retten, at det kun ville give max. 1,464 netto jobs som følge af projektet.

Australske regeringsministre har også lystigt taget kulindustriens parti ved at hævde, at kul er med til at løfte verdens fattigste ud af fattigdom.

Kilde…..

Tony Abbott Australiens premierminister

Racist, naturfjendtlig, manipulerende, utilregnelig, arrogant, selvhævdende, egocentreret, infantil, destruktiv…. eller det hele samlet i ét ord…

PSYKOPATI!

.