Arternes udryddelse: Der er kun plads til 21 ulve i hele Norge – 47 skal skydes

ulve norge

Norge vil udrydde to tredjedele af sine ulve

– Det er masse-nedslagtning, siger en kritiker af Norges beslutning om at nedskyde to tredjedele af landets ulve.

Norge planlægger at aflive over to tredjedele af landets ulvebestand.

Omkring 68 ulve skønnes at leve i det fri.

Fredag blev det besluttet, at op mod 47 af disse skal skydes.

.

.

Norge bonde og smabruker

Merete Furuberg havde et klart budskab til Stortingets energi- og miljøkomite på dagens høring om «Ulv i norsk natur».

“- Nei til ynglende ulv i Norge”

.

.

.

Tallene for, hvor mange får, der i alt bliver taget af de fredede rovdyr i Norge, er meget usikre, da blandt andet los og grævlinge skjuler deres bytte. I 2013 udbetalte den norske stat erstatning for 31.048 mistede får og lam, men der var kun dokumentation for at 1206 af dem var blevet dræbt af rovdyr.

Samlet set har rovdyr i 2014-2015 dræbt færre dyr end de sidste 12 år, og noget af forklaringen er ifølge eksperter, at der bliver skudt flere bjørne i Sverige, og at fåreavlere undgår områder med mange bjørne og ulve.

“Den samlede nedgang kan skyldes, at der er færre fåreavlere i særligt rovdyrsudsatte områder.

Vores påstand er dog at rovdyrene kommer til at følge efter fårene, når de bliver flyttet. De følger efter madfadet,” siger Tone Våg, formand for Norsk Sau og Geit, ‘Norsk får og ged’, til Bondebladet.

Sikkert er det dog, at ulvens øgede tilstedeværelse, får de norske bønder til at efterlyse bedre vildtpleje.

.

.

Dyreværns- og miljøorganisationer er modstandere af den planlagte reduktion i bestanden. Det vil få katastrofale konsekvenser for det i forvejen svindende antal ulve, lyder det.

Også den norske venstrefløj kommer ulvene til undsætning.

ulv skudt riffelSunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti (SV) kalder det en masseslagtning af en truet dyreart.

– Dette er en ordre på at udrydde norske ulve, siger hun til nyhedsbureauet NTB.

SV kræver, at klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre ophæver beslutningen. Miljøpartiet De Grønne er enige.

– Beslutningen vil gøre ulvebestanden mere sårbar og øger risikoen for indavl. Vi vil opfordre regeringen til at standse hele eller dele af jagten, siger Rasmus Hansson, som er biolog og sidder i Stortinget, Norges svar på Folketinget, for partiet.

Verdensnaturfonden (WWF) kalder det en skræmmende politik.

– Det er en regulær masse-nedslagtning. Vi har ikke set noget tilsvarende i næsten 100 år, da gængs politik var, at alle store rovdyr skulle udryddes, siger Nina Jensen, generalsekretær for WWF i Norge.

Ifølge organisationens tal var der sidste år mellem 65 og 68 ulve i Norge. Dertil kommer 25 ulve, som holdt til på begge sider af grænsen til Sverige.

Greenpeace har også reageret på beslutningen.

.

ulve norge 2

.

– At mene at vi ikke formår at forvalte en ulvebestand på over 21 dyr er uværdigt for en naturnation som Norge, siger kommunikationschef Aud Hegli Nordø.

Hvert år fastsætter de norske politikere og de regionale vildtmyndigheder i fællesskab en kvote for regulering af bestanden.

Men normalt er tallet væsentligt lavere end i år. I 2015 blev der for eksempel udstedt licens til at skyde 16 ulve.

Man skal omkring hundrede år tilbage for at finde så stort et antal som i år.

Stortinget fastsatte i juni et nyt nationalt mål for antallet af ulve. En undersøgelse har siden vist, at den norske bestand i 2015/16 lå over det langsigtede mål, skriver NTB.

Kilde: ntb.noKilde: landbrugsavisen.dkKilde: smabrukarlaget.no

.

natur elephants_african

Arternes udryddelse: Antallet af elefanter i Afrika er dramatisk faldende