Analyse: De nu så mange, de kan vælte det vestlige “hus” og bygge et islamisk på klippegrund

Vi fødes alle som muslimer.

Herefter er det opvæksten der er afgørende for om vi forbliver at være det.

.

.

Det er nødvendigt at forbedre de underliggende betingelser, der forvandler almindelige borgere til at blive “desperate” Isil tilhængere, skriver Rami G. Khouri, der er ledende senior public policy fellow ved Issam Fares Institute, der er tilknyttet det amerikanske universitet i Beirut.

Han mener, at der under overfladen er en betydelig international bekymring for, at i tusindvis af Islamiske Stat Irak og Levanten (ISIL) krigere og deres ledere snart vil spredes til mange lande – når Raqqa og Mosul er befriet – og vil være fokuseret på omgruppere sig til en fornyet global undergrundshær af “frustrerede radikale”.

.

.

Rami G. Khouri peger på, at den manglende fokus på, hvad ISIL egentlig er for en størrelse, vil forværre radikalismen og terroren, der har plaget arabiske og andre lande i årtier, og fremhæver to kritiske grunde:

Man forsømmer de mere vigtige underliggende drivkræfter for ekstremisme og vold i den arabiske verden, hvorfra både al-Qaeda og ISIL opstod, ved man ignorerer den barske virkelighed, som gør at snesevis af millioner af almindelige arabiske mænd og kvinder er blevet Isil og al-Qaeda sympatisører, hvilket gør det lettere for terrorister efter Raqqa og Mosul at finde sammen og omgruppere, for så at kæmpe videre en anden dag.

Koncentrerer man sig om militært at angribe ISIL i stort omfang kan det i overskrifter lyde fornuftigt, men det er blot at gentage de samme fejl, som de mellemøstlige og vestlige ledere har begået i de sidste 25 år i kampene med al-Qaeda og dets afkom, ISIL.

Overdreven fokus på sikkerhedsspørgsmål gør at de arabiske autokratiske regimer ignorerer kritiske politiske, sociale, økonomiske, psykologiske og andre faktorer, der skal rettes, for at fjerne grundlaget for kampgrupperne.

.

De er så mange, at de kan vælte det kapitalistiske “hus” og bygge et islamisk på klippegrund.

.

De har millioner af sympatisører over hele verden.

Alene det at presse ISIL ud fra Raqqa og Mosul kan endda øge sympatien blandt almindelige borgere i hele Mellemøsten.

De titusindvis af Isil krigere og deres sunni-muslimske tilhængere i de områder, som de i øjeblikket kontrollerer, er en slem nok trussel i sig selv.

Vi bør fokusere vores opmærksomhed på en meget større – og en stadig mere klar – virkelighed, hvor måske op til 30 eller 40 millioner mennesker i hele den arabiske verden udtrykker sympati, støtte eller anerkendelse af ISIL og deres handlinger, baseret på en lang række troværdige undersøgelser af den arabiske offentligheds meninger og holdninger.

.

.

Den arabiske verden nu står over for tre store udfordringer i post-Raqqa og post-Mosul ISIL æren.

For det først de meget store absolutte antal Isil sympatisører; for det andet, de mange grunde til denne situation på tværs af næsten alle sektorer af samfundet; og for det tredje, hvordan sandsynligheden er for, at både antal og sympatier, der ligger til grund for ISIL, vil øges i fremtiden, hvis der ikke gøres noget for at forbedre de nedværdigende forhold, der har skubbet millioner af desperate arabere i hænderne på ISIL, som en sidste udvej.

Polling og analyser i det seneste årti viser, at et stabil gennemsnit på 4 til 10 procent af de arabiske adspurgte udtrykker en vis grad af forståelse og sympati, til decideret at støtte ISIL og al-Qaedas aktiviteter eller føler sig stærkt motiveret til det.

Den faktiske procentdel af tilhængere når i nogle lande op til 40 procent eller mere i nogle år, og svinger normalt meget, som reaktion på aktuelle begivenheder.

Alligevel er ISIL og al-Qaedas kerne-support eller sympati blandt arabere forblivende stabil på 4 til 10 procent over tid.

.

.

Det betyder, at blandt de 400 millioner arabere i dag, er der et sted mellem 16 og 40 millioner mennesker, der sympatiserer med ISIL, støtter deres mission eller taktik, ser deres mål eller handlinger som kompatible med de islamiske principper eller på anden måde ser ISIL positiv eller med forståelse for deres mål.

En mulighed er, at de frustrerede arabiske borgere, der udtrykker sympati for ISIL, ikke nødvendigvis aktivt ville hjælpe dem, men at de ser dem som en proxy, der udtrykke deres vrede mod deres egne regeringer og samfund, da ISIL direkte udfordrer alle herskende arabiske magteliter.

Selv hvis vi nu skære disse tal ned til det halve – for at være på den sikre side – står vi stadig med et antal på et sted mellem otte og 20 millioner arabere, der ser ISIL som positiv af forskellige grunde.

Det umiddelbare og skræmmende aspekt ved disse tal, der dækker hele regionen, er, at millioner af mennesker kunne gøre det meget nemt for Isil militante, der flygter Raqqa og Mosul, at finde sikre tilflugtssteder på tværs af mange arabiske lande.

.

.

Mere problematisk er de mange underliggende årsager til, at millioner af arabere synes at sympatisere med ISIL og al-Qaeda. Min egen forskning i det forløbne år i de mange årsager til arabisk utilfredshed viser så mange som 60 forskellige grunde til, at mennesker deltage aktivt som krigere, eller støtter ISIL på anden måde.

De kan samles i fem hovedkategorier, der påvirker de fleste borgere: materielle levestandard (bolig, indkomst, sundhedspleje, adgang til vand, offentlig transport, osv), menneskelige evner og muligheder (uddannelse, job, adgang til kapital), personlige friheder og rettigheder (politisk deltagelse og ansvarlighed, ytringsfrihed, kulturel mangfoldighed), reaktioner på politiske politik egne eller aggressive udenlandske regeringer samt psykologiske og personlige problemer med positive religiøse værdier sammen negative følelser af hjælpeløshed, manglende retning, og i sidste ende, håbløshed.

Kombinationen af to eller flere af disse betingelser har en tendens til at drive borgerne i hænderne på ekstremister, hvor de mest almindelige stemninger blandt mange, der tilslutte sig eller på anden måde støtter ISIL, er et ønske om at omdanne deres liv af sårbarhed, ydmygelse, svaghed og lidelse til et nyt liv defineret af styrke, formål, retning og stolthed.

Et vigtigt resultat i den 2014 Doha-baserede arabiske meningsmåling på tværs af 12 arabiske lande var manglen på en sammenhæng mellem religiøsitet og ISIL støtte; Med andre ord, var de fleste Isil tilhængere ikke motiveret af religiøse følelser, men snarere af politiske, sociale, økonomiske og andre problemstillinger (PDF).

.

.

To relaterede punkter bør fremhæves: For det første vil alvorlige forsøg på at ødelægge ISIL eller minimere dens tilhængere til en ubetydelighed kræver en fuldstændig forståelse af de faktorer, der gav anledning til ISILs opståen i første omgang; og for det andet, de faktorer omfatter dusinvis problemstillinger, som berører næsten alle dimensioner af livet, hvilket betyder, at kun omfattende reformer i den arabiske verden, sammen med en militær aktion, kan vinde denne krig.

Dette punkt bør være endnu tydeligere i lyset af den globale “krig mod terror”, fordi de militære angreb ikke omfatter forbedring af de underliggende forhold, hvilket forvandlede almindelige borgere til desperate terrorister.

Disse realiteter er chokerende og omfattende, men mest af alt, skal de tvinge arabiske og udenlandske politiske ledere – som nu bekæmper ISIL militært – til også indlede seriøse reformer af de underliggende sociale, politiske, økonomiske og andre dybt rodfæstede problemer i de arabiske samfund, der drive almindelige mænd og kvinder til at kæmpe sammen med ISIL.

Kilde: aljazeera.com

.

Dømt Islamisk kriger beskriver virkeligheden: I angriber os – Vi angriber jer…

.