Alternativet: Ulveforslag vil udrydde ulven – Ulve-gruppe: Ulveforslag er ukonstruktivt

.

»Man tror hele tiden, at løsninger er noget, der er for enden af et geværløb«

Den ulvevenlig gruppe mener, at ulveforslag er ukonstruktivt.

.

Venstre har kun Landbrugs- og Erhvervsministre

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen vil åbne op for, at man skal kunne skyde ulve, der gentagne gange kommer for tæt på mennesker. Reglerne skal også gælde for ulve, der forcerer sikrede hegn og angriber kreaturer.

Men det er ikke alle, der er positivt stemte omkring muligheden for at kunne skyde ulve i Danmark.

Hos Ulvens Venner mener man, at det er en alt for simpel lappeløsning, der ikke vil føre til noget godt i længden. Det siger formand Thomas Niels Thomsen.

»Jeg troede lige, at vi kunne komme videre og være konstruktive og saglige, og så kommer der et forslag fra vores miljøminister, der handler om, hvor mange ulve man kan skyde. Man tror hele tiden, at løsninger er noget, der er for enden af et geværløb,« siger han.

Og Thomas Niels Thomsen mener heller ikke, at forslaget kommer til at gavne ulvedebatten. Ifølge ham, er det ikke et konstruktivt forslag, der bygger på den viden, vi har fra eksperter på området.

»Det kommer ikke til at gavne ulvedebatten, for man taler bare dem op, som ikke kan forestille sig andet, end at man skal rende og skyde ulve hele tiden.

Mange eksperter og biologer har forklaret de her ting så utroligt mange gange, og alligevel bliver vores politikere ved med at komme med de her hovsa-løsninger og forslag.«

.

.

Tilladelse til at skyde en ulv vil ifølge det nye forslag kræve, at borgeren har konkret dokumentation og en endelig godkendelse fra myndighederne. Regler lyder, at hvis en ulve gentagne gange kommer inden for en radius på 50 meter af menneskelig beboelse, skal den kunne skydes. Det gælder ligeledes, hvis ulven gentagne gange forcerer et »ellers velholdt hegn« for at dræbe husdyr.

Og en stor del af ulvedebatten tager udgangspunkt i den frygt, de folk, der bor tæt på ulven, oplever. Hos Ulvens Venner mener man ikke, at man skal ignorere folks frygt, men at man i stedet bør sætte den i perspektiv til andre rovdyr, der allerede lever i landet.

»Vi snakker så meget om folks frygt, og at vi skal forstå den. Og det skal vi også. Men nu synes jeg, at vi skal lidt videre. Vi har jo bekræftet hinanden i, at folk er bange. Og der må folk også lære, at der ikke er nogen væsentlig stor risiko ved de her ulve,« siger Thomas Niels Thomsen.

»At der i hvert fald ikke er nogen specielt stor risiko, bare fordi en ulv kommer forbi et hus med 50 meter. Det gør alle dyr. Det gør ræve, det gør grævlinge, det gør alt muligt andet.«

Kilde: jyllands-posten.dk


Fakta: Sådan er reglerne for at skyde ulve

Ulven er fredet, og de, der har følt sig truede, kan ikke bare skyde den uden grønt lys fra myndighederne.

Ulven er omfattet af EU’s habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod at skyde den forsætligt, da den er fredet.

Det betyder, at ulve kun kan reguleres/skydes under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.

Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse.

Begrundelsen for dispensation kan være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.

Ulve skal være såkaldte problemulve, for at Miljøstyrelsen kan give dispensation til at regulere dem. Det kan foregå på følgende måde

  • Du oplever problemer med en mulig problemulv.
  • Du anmelder hændelserne til den lokale ulvekonsulent hos Naturstyrelsen.
  • Ulvekonsulenten vurderer i samråd med Miljøstyrelsen, om der er tale om en problemulv.

Er der tale om problemulv, kan Miljøstyrelsen i mangel af andre løsninger give tilladelse til at regulere ulven.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet


Christian Poll, Alternativet

Alternativet skyder ulveforslag ned: »Det er helt i skoven«

En regel om at ulve ikke må nærme sig beboelse vil udrydde ulven i Danmark i løbet af få uger, mener Alternativet.

 

Hvis miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) får gennemført nye regler for at nedlægge såkaldte problemulve, vil alle landets ulve være udryddet i løbet af få uger.

Det mener Alternativets miljø-, natur- og ulveordfører, Christian Poll. Men først, mener han, vil Danmark få en sag på halsen fra EU, hvis habitatdirektiv indeholder et forbud mod at skyde ulven forsætligt, eftersom den er fredet.

»Det er helt i skoven. Det er helt uforeneligt med habitatdirektivet i EU, er jeg overbevist om,« siger han.

Det er ikke det eneste problem, han kan se med de nye regler, der indebærer ændringer af reguleringen på to områder. Det gælder for det første nysgerrige problemulve, der mister deres naturlige skyhed over for mennesker og mindst to gange kommer inden for 50 meters afstand af eksempelvis beboelse.

Ellemann klar med nye regler i ophedet ulvedebat: Tredje gang må man skyde

For det andet gælder det ulve, der forcerer »velholdte« ulvehegn og angriber husdyr. I begge tilfælde skal det dokumenteres af borgerne, at den samme ulv har været på spil, før ulven kan skydes. Dokumentationen kan f.eks. ske ved dna-spor eller fotodokumentation, foreslår ministeren.

»De to krav i sig selv er håbløse. Hvordan vil man tage dna fra en ulv, der kommer tæt på huset? Skal man samle hår, den har tabt? Kravet om, at ulven ikke må angribe gentagne gange ved et velfungerende ulvehegn er sådan set fint. Jeg tror bare ikke på, at en fåreavler har mulighed for at kunne dokumentere, at hegnet har været velfungerende på det tidspunkt, ulven angreb. Jeg kan forstå, at hegnene er svære at vedligeholde,« siger Christian Poll.

Han stiller sig særligt skeptisk over for tanken om, at en ulv ikke må nærme sig beboelse flere gange. En variation af et forslag som bl.a. Liberal Alliance har fremsat ved tidligere lejligheder.

»Det er ikke unaturligt for en ulv at luske rundt langs huse og lader for at kigge efter føde. Det unaturlige ville bestå i, at et menneske kommer ud på gårdspladsen, og ulven så ikke flygter. Ulven er nysgerrig og søger at udvide sit territorium, derfor kommer den også tæt på der, hvor mennesker bor. Men den flygter, når den ser mennesker.

50 meter-kravet vil straks udrydde alle ulve,« siger han.

Ulven repræsenterer naturforståelsen i Danmark – eller mangel på samme…!

Christian Poll opfordrer i stedet ministeren til at sætte penge af til systematiske dialogmøder med gode oplægsholdere om ulven over hele landet. Vi skal lære at forstå det dyr, vi nu har med at gøre i den danske natur, mener ordføreren.

»Vi skal ikke lave regulering baseret på angst. Vi skal gøre det baseret på reel fare. Der er ingen fare for mennesker ved ulven. Den har byttedyr, den tager, hvis landmanden ikke passer på dem, ligesom ræven tager høns,« siger han.

Mener du, at de gældende regler er optimale?

»Jeg ved ikke, om de er optimale. Man skal teste og justere dem. Men rammen er velfungerende.«

Kilde: jyllands-posten.dk

.

DN frygter ulve forsvinder når jagtsæsonen går ind – Det gør Venstre ikke….!

.