Alle snakker klimaændringer, mens de venter på et tog, der er kørt!

jorden kloden

Mennesket tror sig selv tænkende og ophøjet.

.

Men er blevet til det mest abnorme væsen, der nogensinde har betrådt jorden.

.

Konsekvenserne ved vi ikke allerede for længst har grebet hurtigt ind over for den globale opvarmning, der blev beskrevet for i alt fald 35-40 år side, forudseende de konsekvenser, vi ser nu, bliver ufattelige voldsomme. Selv om de første virkninger allerede er tydelige, og flere vil komme til, snakkes der stadig om arbejdspladser, økonomi og mere vækst.

.

natur orangutans Borneo

.

Ved vi har ladet stå til i disse 35-40 år står vi nu overfor konsekvenser, der i den grad bliver omfattende for naturen og for både verdens rige og fattige samfund. Ingen vil gå fri. Vi vil se tørke og oversvømmelser i et omfang, der langt overstiger det, vi ser i dag. Det vil betyde global hungersnød for mange gange flere hundrede millioner, end vi i dag kan forestille os. Vi vil se omfattende mangel på ferskvand og i hundredevis af millioner af klimaflygtning fra lavtliggende kystområder, øsamfund, fra mellemøsten, Indien, Mellemamerika efterhånden som havet stiger og landområderne bliver golde ørkner.

.

natur rovfugl

.

Klimaændringerne vil på den måde gå hårdt ud over naturen. Et ufatteligt stort antal arter vil uddø. Økosystemerne vil ændre sig, og mange arter vil ikke kunne nå at tilpasse sig. Mange levesteder for dyrene, som allerede i dag er tørre, vil blive forvandlet til ørken.

Fremtidens klima vil blive præget af slemme overraskelser og uventede, hurtige skift. Vi vil se større vejrmæssige svingninger med både tørke, voldsom nedbør med oversvømmelser, kraftigere orkaner og flodbølger. Det er muligt at forudse en lille del om konsekvenserne på kort sigt – og det kan blive slemt nok. Men på lidt længere sigt vil klimaændringerne i logisk konsekvens, som forudset af stadig flere og flere forsker, true selve den menneskelige civilisations overlevelse.

Vi er helt reelt i akut livsfare som art!

.

natur

.

Når eksempelvis den amerikanske præsident, Barack Obama, føler sig sikker på, at verden er i stand til at løse det store problem med global opvarmning, og folk derfor ikke bør fortvivle trods de dystre udsigter for Jorden. Så er det at signalere et budskab uden hold i virkeligheden.

Det dækker over det faktum, at USA i den grad har gjort alt det kunne for at drage klimaforskerne resultatet i tvivl. Herunder ved at bruger personer som Bjørn Lomborg, hvis narcissistiske storhedsvanvid burde være i øjnefaldende for ethvert normaltbegavet menneske.

.

indianer naturfolk

.

Obama deltager på linje med knap 150 andre verdensledere i klimatopmødet COP21 i Paris, hvor målet er at begrænse klimaændringernes betydning så meget som muligt. Så de ikke får en negativ indvirkning på den aktuelle økonomiske situation.

.

natur

.

Så når lederne gøre gældende, at – Klimaændringerne er et massivt problem, det er et generationsproblem – så ligger der ikke anden vilje bag, end problemerne udskydes, så det bliver de kommende generationers problem

Obama: – Og alligevel – på trods af alt dette, er det vigtigste budskab, jeg har, at jeg faktisk tror, at vi kan løse det her, siger præsidenten videre ifølge AFP.

.

natur

.

Forskere og klimapolitikere der har set skriften på væggen er derfor påtvunget af de politiske omstændigheder enige om, at målet for en klimaaftale i det mindste bliver, at verdens lande lover at skære så meget af CO2-udledningen, at gennemsnitstemperaturen på Jorden ikke stiger over to grader celsius fra førindustrielt niveau.

.

naturen Keystone XL pipeline

.

Men de løfter, der hidtil er kommet fra 183 lande, er langt fra nok til at nå det mål. De aktuelle bidrag vil føre til en stigning på mellem tre og 3,5 grader celsius.

Det vil være ensbetydende med et globalt selvmord.

Der skal meget mere til.

,

natur Klimaændringer KENYA

,

Alligevel er optimismen hos den enfoldige amerikanske præsident tilsyneladende stor.

Mødet er ifølge FN historisk, da så mange stats- og regeringschefer aldrig tidligere har været samlet til et klimatopmøde.

.

opdragelse børn abe

.

ISLAMISMEN BLIVER OM NOGEN VERDENS REDNING

 Udlagt på Flix.dk 2008

Lad vestens regeringer og fagkundskab i sammenhæng med de ufravigelige biologiske og psykologiske lovmæssigheder forklare den vestlige tænkning og forståelse omkring det de gør, og man vil meget hurtigt opdage, at der slet ingen tænkning og forståelse er. Ingen sammenhængende logik eller mening. Men at det hele bunder i en primitiv reptil-hjernes ubevidste, behovstyrede refleksioner. Som intet har med tænkning og forståelse at gøre.

ISLAMISMEN ER VERDENS REDNING