Aldrig før er så mange mænd erklæret uegnet til værnepligt

Børnenes psykiske robusthed står og falder med den naturlighed de fødes ind i.

.

De seneste 20 år er antallet af unge mænd, der bliver erklæret uegnet til at komme i værnepligt, steget fra under 30 procent til knap 50 procent.

Stigningen skyldes især, at flere unge mænd har psykiske diagnoser, og kan ifølge formanden for Forum for Mænds Sundhed ses som et billede på, hvordan en stor gruppe af unge mænd har fået en vanskeligere tilværelse over de seneste årtier.

Knap hver anden unge danske mand bliver erklæret uegnet til militærtjeneste.

Færre unge danske mænd når frem til tombolaen, når der skal trækkes sedler, og det skal afgøres, hvem der skal indkaldes til værnepligt.

Turen stopper i stedet for mange ved sessionslægen, hvor mange af dem kasseres. Det skriver Berlingske.

I 2017 var det knap 46 procent af de unge, der fik mulighed for at trække et nummer. Det er ifølge avisen den laveste andel nogensinde.

48 procent blev kasseret, hvilket er en stigning på omkring 20 procentpoint siden 1995, hvor mindre end 30 procent blev erklæret uegnet.


Eva Secher Mathiasen Formand for Dansk Psykologforening

Dansk Psykolog Forening røber dens manglende indsigt i psykologien


Psykiske diagnoser

Af dem, der sidste år blev erklæret uegnet til værnepligt, blev 22 procent kasseret på grund af psykiske lidelser. Det kan være angst, depression eller adhd.

Det betyder, at psykiske lidelser udgør den hyppigste årsag til, at unge bliver kasseret i forløbet.

Ifølge Forsvarsministeriets Personalestyrelse blev kun hver ottende kasseret på baggrund af bevægelsesmuligheder som knæproblemer.

– Over de sidste ti år er der særligt sket en stigning i antallet af unge mænd, der er diagnosticeret med en psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse. Det betyder, at flere unge i dag vurderes uegnede, skriver styrelsen.


Det empatiske og det uempatiske menneske


Flere diagnoser generelt

Det er et kendt fænomen, at flere unge mænd får stillet en psykiatrisk diagnose, forklarer Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

– Man diagnosticerer mere, end man nogensinde har gjort, også op gennem de unges skoletid.

Ifølge ham kan der også ligge økonomiske forklaringer bag stigningen.

Til kommuner kan diagnoser udløse ekstra midler fra staten, og for forældre kan det sikre børn ekstra støtte i skolen.


Narcissismens børn er et stærkt undervurderet samfundsproblem


Soldaterformand: Antal uegnede til værnepligt er bekymrende

Det er den generelle sundhedstilstand blandt unge mænd, der bekymrer, mere end fremtidig rekruttering til forsvaret.

For der er masser af unge mennesker, der gerne vil ind i forsvaret, lyder det fra Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

.

.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske har bragt en artikel om, at knap hver anden unge danske mand bliver erklæret uegnet til at aftjene værnepligt.

– Det siger mig først og fremmest, at vi som samfund skal være bekymrede over sundhedstilstanden blandt vores unge mennesker.

– Jeg synes faktisk ikke, at de grundlæggende adgangskrav, der er for at komme ind i forsvaret, er hverken urimelige eller ekstremt høje, siger formanden til Ritzau.

Styrelsen skriver, at det kan konstateres, at sessionslægerne kan konstatere, at “der generelt stilles flere diagnoser i dag end tidligere”.


Narcissisme er blevet en folkesygdom


– Forsvaret skal nok klare sig, men jeg synes, at det her er bekymrende tal i forhold til, at vi har nogle ungdomsårgange, hvor der tilsyneladende er så mange unge mennesker, der ikke kan klare cuttet til at komme ind som soldater, siger Flemming Vinther.

– Det bør tænde nogle advarselslamper hos de mennesker, der sidder med ansvaret for sundheden blandt unge mennesker i det hele taget, siger han.

Hærens Konstabel- og Korporalforening rummer alle hærens konstabler og korporaler samt værnepligtige.

Kilde: b.dkKilde: dr.dkKilde: sn.dk

.

Teknologien afvikler naturligheden

.