Afrikas vilde dyr: »Vi er bange for, at vi er for sent ude«

Greater Mara er et naturområde på størrelse med Sjælland, og kendt for sine gigantiske dyrevandringer hvert år; kåret som et af verdens største naturvidundere.

.

.

»Vi er bange for, at vi er for sent ude«

.

Satellitbillederne viste med al tydelighed, at hvor der stort set ingen hegn var i området frem til 2010, begyndte det langsomt at eskalere frem til 2014.

Derefter stak udviklingen helt af.

»Da resultaterne lå klar, fik vi et chok over, hvor udbredt det er; særligt over, at det meste af parcel-indhegningen er foregået inden for de seneste to år. Når det går så hurtigt, er der noget, der tyder på, at der er tale om relativt kort tid, før det går helt galt,« siger Mette Løvschal.

Det her er simpelthen Løvernes Konge-land.

Det er alle de kendte afrikanske dyr, der lever i området – løver, elefanter, giraffer, bøfler, næsehorn og et væld af antiloper.

.

.

Hegn er gift for økosystemet

Satellitbillederne viste, at hvad der engang var kæmpe fællesarealer, hvor dyrene frit kunne bevæge sig rundt, i dag i hastigt stigende grad er dækket af små ‘parceller’ – indhegnede områder, etableret af de lokale masaier.

Det er blandt andet et stort problem for de omkring 1,2 millioner gnuer og omkring 200.000 zebraer, som hvert år migrerer fra ‘Serengeti National Park’ i Tanzania til Greater Mara-økosystemet i Kenya i deres søgen efter vand.

Dyrene migrerer i løbet af året mellem områder inden for Serengeti i Tanzania og Mara-regionen i Kenya i takt med regntidernes forløb hen over området, konstant på jagt efter friske græsgange i en cirkulær migration, en af verdens største vandringer af store dyr.

De mere stedfaste dyr som for eksempel elefanter er også afhængige af at kunne bevæge sig rundt i ganske store dele af området for at finde føde og vand.

.

Den samme udvikling sker alle steder i verden.

.

Greater Mara er et naturområde på størrelse med Sjælland, er kendt for sine gigantiske dyrevandringer hvert år; kåret som et af verdens største naturvidundere. Mara-økosystemet huser det største antal savannearter i verden, heriblandt gnuer, zebraer, elefanter, løver og giraffer, som alle er fuldstændig afhængige af at kunne bevæge sig frit rundt i deres søgen efter livsvigtige ressourcer.

Men inden for de senere år er der blevet sat en effektiv stopper for vandringerne: hegn.

»Fra et økologisk perspektiv er det en gigantisk tragedie. Det åbne græslandskab bliver mindre og mindre, og en af verdens største dyremigrationer er ved at blive blokeret lige nu.

Dyrene er helt afhængige af den frie bevægelighed for at kunne følge føden og vandet i regionen,« fortæller ph.d. og adjunkt ved Aarhus Universitet Mette Løvschal, som netop har udgivet et nyt studie om problemet i Scientific Reports, som er et open access-tidsskrift under Nature.

.

.

I mange områder af Afrika, forårsager de menneskeskabte påvirkninger og ændringer i arealanvendelsen en alvorlig fragmentering af økosystemer og dermed dyrenes levesteder, og afspejles direkte i udbredte fald i bestandene af store pattedyr i takt med tabet af de lange og nødvendige sæsonmæssige vandringer.

Et centralt årsag til disse tendenser er ikke overraskende den accelererende befolkningstilvækst i Afrika, stigende fra 1.1 mia. til 4.2 mia. individer de næste 85 år, den faldende nedbør på grund af klimaændringerne, og de hastigt stigende antal husdyr samt øget landbrug, infrastruktur, udvikling i byerne og turisme.

En endnu mere kritisk trussel er den voksende brug af hegn. Arealindhegningerne har både omkostninger og fordele for mennesker og dyreliv. Mange hegn er bygget til at forhindre krybskytteri og ulovlig udvinding af ressourcer samt at forudse konflikter mellem menneskets stigende arealforbrug kontra naturens vilde dyreliv, og for at holde sygdomme fra at blive overført mellem dyreliv og husdyr.

Der er også hegn der er indlejret i sociale og juridiske erklæringer om ejerskab og afspejler et ønske at skabe græsområder til brug for husdyr.

.

Hegn bruges også til af holde den accelererende overbefolkningen i Afrika ude fra den hvide mands verden.

.

Der er mange private hegn i Østafrika og veterinære hegn i det sydlige Afrika forårsager en stigende trussel mod mange arters overlevelse. Sådanne barrierer hindrer adgang til vitale ressourcer, herunder vandforsyning og salt sten, hvilket fører til forviklinger ved at kanalisere dyrelivet ind i blinde hjørner samt ændringer af avls adfærd og en nedbrydning af systemerne modstandskraft. For eksempel i det sydlige Kalahari, Botswana, hvor en af de største gnuer vandringer i Afrika blev ødelagt af veterinære hegn, og hundredtusinder gnuer døde under de alvorlige tørker i 1979-1985, hvor de forsøger at nå Boteti floden.

.

.

Mange nationalparker i det østlige og sydlige Afrika har desuden opsat el-hegn for at reducere konflikten mellem mennesket og naturens vildtlevende dyreliv, ofte ved at spænder hundredvis af kilometer hegn ud, og uden nogen mulighed for dyrelivet til passager på dets vandringer.

For eksempel blev den vestlige grænse af Kruger National Park indhegnet 1959-1961 og i realiteten tilskynde til et nyt hegn blev bygget i 1966, for at afskære og omdirigere en GNU migration med direkte observerbare negative følger for bestandenes størrelse.

.

Turisterne kalder dette for en naturoplevelse..!!

.

Kilde: videnskab.dk

.

Klimatologer: Vi har tabt kampen, hvis der ikke sker noget helt ekstraordinært voldsomt

.