Afrikansk svinepest rammer Belgien: “Ekstremt alvorligt”

Den menneskelige faktor er den største i spredningen af afrikansk svinepest.

.

Ikke kun i Danmark, men også i Sverige, hvor frygten er rettet mod mennesket, som de egentlige “smittebærer”.

Hos Landbrug & Fødevarer er man bekymrede og understreger, hvor afgørende de danske særtiltag er for samfundet som helhed og erhvervet i særdeleshed:

“Det er dårligt nyt og situationen er ekstremt alvorlig. Det her viser først og fremmest, hvor vigtigt det er, at Danmark netop tager drastiske skridt for at minimere risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord. Det er afgørende, at vi fortsætter arbejdet med at få fjernet vildsvinene fra den danske natur, og det kan kun gå for langsomt. Og så skal det vildsvinehegn op, så der kommer så få vildsvin som muligt ind i landet”, siger Jens Munk Ebbesen, veterinærdirektør hos Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

“Et udbrud i Danmark vil alene i de første tre måneder betyde flere milliarder i tabt eksport, og det stopper ikke der; Der kan gå lang tid, før alle lande igen åbner op for dansk grisekød, og i mellemtiden risikerer vi at miste betydelige markedsandele, ligesom flere svineproducenter formentlig må dreje nøglen om. Vi taler om store tab for erhvervet og lokalsamfundene med mærkbare konsekvenser for landets samlede økonomi”, siger Jens Munk Ebbesen.

Han opfordrer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen til at sikre, at opførelsen af vildsvinehegnet går i gang så hurtigt som muligt.

.

Dansk kæmpelandbrug begæret konkurs

AC Farming driver omkring 2.000 hektar landbrug, og høsten er i år slået fuldstændig fejl på grund af tørken.

Selskabet er derfor nødt til at indkøbe meget store mængder foder, som skal ædes af grise, der er styrtdykket i pris.

Kilde: finans.dk

.

Vildsvinet har en lang historie i Sverige, hvor de første er konstateret for omkring 11 000 år siden.

.

Nyt tilfælde af afrikansk svinepest – nu i Belgien og sniger sig stadig tættere på Sveriges grænser.

Det er de belgiske medier, der rapporterer, at der er fundet et tilfælde af afrikansk svinepest ikke langt fra landsbyen Étalle, langs den europæiske rute 25, og knap to kilometer fra den franske grænse.

Infektionen er tidligere kun fundet i de østlige dele af Europa, så det nyligt opdagede tilfælde indikerer, at menneskelig aktivitet er afgørende for spredningen.

Karl Ståhl, der er vice Stats-zoolog i det nationale veterinær Institut, er bekymret over udviklingen.

“Det er bekymrende, at infektionen igen gør et langt spring, og denne gang meget længere mod vest end før. Den kendsgerning, at sygdommen nu eksisterer i et grænseområde med en relativ tæt bestand af vildsvin, og truer derved flere lande med store og økonomisk vigtige svineproduktioner, gør tingene endnu mere usikre.

“Ud fra et svensk synspunkt er risikoen for, at svenske dyr også vil blive påvirket, tidligere blevet vurderet som forhøjede, men på et relativt lavt niveau, og det er for tidligt at sige, om eller hvordan sagerne i Belgien vil påvirke den vurdering.

Det kan dog generelt siges, at jo længere sygdommens problemerne fortsætter i Europa, og jo større de berørte områder er, desto større er sandsynligheden for, at ulykken en dag vil komme, så vi også får infektionen i Sverige.

Som ved tidligere lejligheder, hvor sygdommen har gjort fremskridt over lange afstande, blev sagerne i Belgien opdaget i nærheden af en stor transport. Hvorfor en masse beviser tyder på, at infektionen har spredt sig med en persons hjælp, eller at nogen har holdt langs motorvejen og smidt madrester, der indeholder fra svin eller vildsvinekød med oprindelse i et af de lande, der tidligere er blevet smittet med virus.

Ifølge Karl Ståhl er den vigtigste indsats for at forhindre yderligere spredning lige nu at højne vidensniveauet i offentligheden og navnlig målrette personer, der rejser til og fra inficerede områder. Infektionen kan overlever i lang tid i ikke-varmebehandlede kødprodukter fra inficerede dyr, og sådanne produkter udgør derfor den største risiko for spredning.

Det er derfor forbudt at bringe kød og kødprodukter fra svin og vildsvin fra smittede områder. Det er også generelt uhensigtsmæssigt at smide madspild i miljøet, så vilde dyr som i dette tilfælde især vildsvin kan få adgang til det.

Sverige vil sælge kød fra vildsvin som “øko-gris” i butikker

Skal vi svenskere være bekymrede over foderimport, for eksempel til grisene?

“Generelt har vi vurderet, at importeret foder og halm udgør en lav risiko, så længe den hygiejniske kvalitet er god, fordi virussens overlevelsesevne er begrænset i et sådant miljø. Hvis en balle hø, halm eller ensilage på den anden side har sin oprindelse i et inficerede område vil det kunne indeholde kadaverrester fra vildsvin, og situationen er en anden, fordi infektionen i kødet kan overleve. Sådanne foderstoffer skal destrueres og tilintetgøres efter kontakt med Landbrugsudvalget.

-Det vigtigste, når man overvejer at importere fødevarer, er at man handler med seriøse operatører og sikre, at de hygiejnisk forhold er gode. Import fra inficerede områder bør også undgås, siger Karl Ståhl.

Kilde: jaktjournalen.Se – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Vildsvin Lille Vildmose

Spredning af svinepest i Europa vækker bekymring i EU

.