Advarsel: Skadedyr vil skabe sult i verden i takt med klimaet bliver varmere

.

Stigende temperaturer gør insekter spiser og yngler mere, hvilket fører til fødevaretab, som den voksende verdens befolkning ikke har råd til, siger forskere.

Stigende globale temperaturer betyder, at skadedyr vil fortære langt flere af verdens afgrøder, i henhold til den første globale analyse af emnet, selv om klimaændringerne er begrænset til det internationale mål på max. 2 grader.

Stigende varme øger både antallet og appetitten hos insekterne, og forskningsprojekt viser, de vil ødelægge næsten 50% mere hvede, end de gør i dag ved en 2c temperaturstigning, og 30% mere majs. Ris, den tredje centrale kornsort, er mindre påvirket, da det dyrkes i troperne, som allerede er nær den optimale temperatur for insekter – selv om insekterne stadig vil spise 20% mere.

Stigende varmestressede afgrøder forventes allerede at reducere kornudbyttet med omkring 10% med en 2c opvarmning, men den nye forskning indikerer stigende skadedyrsskader vil medføre, at mindst 4-8% yderligere går tabt.

Med 800.000.000 mennesker kronisk sultne i dag, og den globale befolkningsstigning mod de 10 mia., vil de øgede skadedyrs skader forværre fødevaresikkerheden.

.

.

“For mange, mange mennesker i verden er der allerede en mangel på mad, så de har hverken råd eller mulighed for at spare mere,” sagde Prof Curtis Deutsch på University of Washington, USA, der har deltaget i arbejdet. “En masse mennesker i verden, de mest sårbare, har ikke råd til at miste noget.”

Hvis du tror, at det blot er almindelige mariehøns – så kig nærmere og opdag den farlige sandhed

Det Forenede Kongerige er de, der vil blive værst ramte med betydelige nedgang i hvedeproduktionen, som konsekvent af skadedyr. Der forventes at blive mere end fordoblet fra 5% til 11%, og Canada vil lide det største fald i majsproduktionen, fra 6% til 10%. Verdens største planteavlere vil også se en stor effekt, Kinas tab af hvede stiger 50% og USA’s tab går op med en tredjedel.

Tabene er sandsynligvis blevet undervurderet, da forskerne ikke medregner faktorer som stigende risiko for plantesygdomme, der bliver båret af insekter, eller tab efter høst, når kornet lagres. Forskningen har heller ikke vurderet risikoen for bestands-eksplosioner af insekter, der kan udslette afgrøder, på grund af kompleksiteten af sådanne begivenheder.

.

.

Indsatsen fra landmændenes forsøg på at undgå tab grundet skadedyr vurderes usandsynligt, at det bliver en succes, sagde Prof Rosamond Naylor på Stanford University, USA, der også er tilknyttet forskerholdet. “Øget pesticidanvendelse, anvendelse af resistente genetisk modificerede afgrøder og praksis, såsom sædskifte, vil hjælpe med at kontrollere tab til insekter. Men det viser sig stadig, at under stort set alle klima-scenarier, vil skadedyrene i den sidste ende være vinderne.”

Den forskning, der blev offentliggjort i tidsskriftet Science, startede med veletableret viden om, hvordan stigende temperatur påvirker insekter.

“Varmere temperaturer øger insekternes metaboliske stofskifte eksponentielt og øger de reproduktive niveauer,” sagde Deutsch. “du har flere insekter, og de spiser mere.” Holdet brugte data om dagens skadedyrsbekæmpelse og brugte herefter en række af klimaændrings-modeller til at vurdere fremtidige tab – og alle viste betydelig skader.

Samlet set blev der konstateret tab på 20-50% ved en 2c opvarmning over det førindustrielle niveau og 40%-100% tab ved 4c.

Sidstnævnte vil blive nået i dette århundrede, hvis CO2-udledningerne ikke skæres ned snart. “Det samlede billede er, hvis der dyrkes en masse føde i en tempereret region, vil den blive ramt hårdest,” sagde Scott Merrill på University of Vermont, et andet medlem af holdet.

.

.

Europas “brødkurv” bliver blandt de hårdest ramte.

For 11 nationer forudses en stigning i skadedyrenes tab på 75% eller mere. “Frankrig vil få en dobbelt “whammy,”” sagde Merrill, da det er en top-fem producent af både hvede og majs.

En anden stor hvede producent, Rusland, vil se tab stige fra 10% til 16% ved en 2c opvarmning. Over hele kloden vil ekstra 200 mio. tons korn forventes at blive spist af insekter i en 2c varmere verden.

Forskningen var bevidst beregnet konservativ og tillod derfor ikke bestands-eksplosioner af skadedyr til at finde sted i computer-simulationerne, da det er svært at modellere, hvordan disse udvikler sig.

Men sådanne bestands-eksplosioner af skadedyr kan ikke udelukkes.

.

.

“Det er et eksempel på, hvad der kan ske, når man har store arealer, hvor der hovedsageligt er enkeltafgrøder, kombineret med arter af skadedyr,” sagde han. “Det svarer i mange henseender til, hvad landbruget har produceret – miles og miles af en enkelt plante.”

Han fortalte videre, at man også har konstateret insekt-eksplosioner i fossiler fra opvarmning-perioder i jordens fortid.

Markus Riegler, ved Western Sydney University i Australien, der ikke er en del af forskerholdet, sagde det nye arbejde var den første globale analyse.

“Resultaterne viser, at insekter vil medføre væsentligt forøget korntab i mange områder i en varmere verden,” sagde han. Arbejdet anvendte data om 38 insektarter.

Riegler sagde videre, at resultaterne skal kontrolleres med flere skadedyr i fremtiden.

“De betydelige stigninger i skadedyrens afgrødetab forventes at opfordre til handling mod klimaændringer og tilpasning,” sagde han.

“Alle skal være involveret i disse forandringer: landmænd, industrier, politikere og det bredere samfund.”

Kilde: theguardian.com

.

Boston heat wave

Klimatologerne: – Vi er nu konkret i livsfare…!

.