80 mio. kroner dyrt svinehegn øger faren for vildtulykker

Kronhjort (Cervus elaphus)

.

Det er på mange måder et meget omstridt hegn

Hegnet har mødt solid modstand fra flere sider, da flere frygter, at det vil gå ud over dyrelivet, det dansk-tyske samarbejde, og usikkerhed omkring 100 grundejeres kompensation, der får eksproprieret en del af deres grund for at gøre plads til hegnet.

Tønder Kommunen påpeger ikke kun problemer omkring vedligeholdelse men også, at vildsvinehegnet på ingen måde harmonerer med bestemmelserne i Tøndermarskloven.

Dertil kommer, at svinehegnet vil øge faren for vildtulykker.

Jægerne syd for grænsen frygter, at det planlagte vildsvinehegn kommer til at true trafiksikkerheden.

Med stort artskendskab vurderer jægerne, at når vildt ikke længere på naturlig vis kan passere hen over de åbne arealer, vil dyrene naturligt gå langs hegnet på jagt efter en åbning.

Og i den forbindelse vil de i højere grad også krydse vejene, hvorved risikoen for farlige sammenstød mellem vildt og trafikanter i sagens natur vil øges.

.

.

– Risikoen for at påkøre vildt bliver større ved grænseovergangene. Specielt kronhjorte tilbagelægger ret lange strækninger. I grænselandet er der relativt mange dyr undervejs især fra nord mod syd, fordi bestanden af kronvildt er vokset i Danmark, forklarer det slesvig-holstenske jægerforbunds direktør Marcus Börner til mediehuset, SHZ.

Han forventer, at der også vil være mange rådyr undervejs langs hegnet. For dem er hegnet med en højde på halvanden meter nemlig en ægte udfordring.

.

.

Marcus Börner bakkes op af biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.

– Alle større og mellemstore pattedyr vil bevæge sig langs med hegnet, indtil de finder en åbning. Konsekvensen bliver, at mere vildt krydser vejene ved grænseovergangene, siger han til det tyske mediehus.

.

Vildsvinehegn med åbninger til vildtet

.

Helt meningsløst

Dog kan dyr ikke kun krydse grænsen direkte ved de overgange, der også er beregnet til mennesker.

På den knap 70 kilometer lange strækning er der nemlig planlagt 20 åbninger, hvor dyr kan passere.

Men hermed er der ikke kun etableret en smutvej for kronvildt eller rådyr. Vildsvin kan lige såvel finde vej over grænsen via hegnets huller, mener Michael Carlsen.

– Vildsvinehegnets effekt svarer til, at man borer hul i en båd, fordi der løber vand ind over rælingen, siger han.

.

.

Huller ved vandløb

Afstanden mellem hegn og veje bliver ganske stor.

For eksempel stopper hegnet på begge sider mindst 20 meter fra motorvejen ved overgangen i Frøslev. Tilsvarende planer er der med hensyn til de øvrige, store overgange i Kruså og Padborg samt ved Sæd.

Desuden må vildsvinehegnet ikke blokere for dyrenes færden ved vandløbene. Her bliver der derfor en afstand mellem hegn og bredder på to meter.

Kilde: jv.dk – Kilde: shz.de

.

Der kan snart bydes på at bygge et gennemhullet vildsvinehegn

.