65.000 klima-bekymrede borger får fingeren af DF og Venstre

Det kommende valg bliver det mest afgørende valg for de, der kommer efter os, og hvis natur vi kun har tillåns..!

.

Regeringen stemmer ikke for borgerforslag om ny klimalov, selv om de borgerlige politiker i princippet og helt overordnet ser positivt på det.

På ganske kort tid og med over 65.000 underskrifter er et borgerforslag om en ny klimalov det hidtil mest støttede borgerforslag i Folketinget.

Men det står nu fast, at borgerforslaget efter førstebehandlingen ikke kan samle et politisk flertal.

.

.

Hverken regeringen eller Dansk Folkeparti, der i lighed med den amerikanske præsident Donald Trump, heller ikke tror på der er menneskeskabte klimaændringer, stemmet for.

Det overordnede formål med et borgerforslag, som hedder “Dansk klimalov nu”, er at sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringer.

Peter Skaarup (DF)
Helt ærligt… Vi har reelt hverken en miljø- eller klimapolitik.

Og det er den behov for. Til dato har politikerne kun snakket og snakket og gjort alt de siger til noget, der er hensyntagende til klimaet.

Det hedder i daglig tale for “Valgflæsk”.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) gentog flere gange under debatten i salen, at regeringen ser positive elementer og i princippet er enig i mange af de betragtninger, der er i borgerforslaget.

– Vi forholder os åbne til alle elementerne i borgerforslaget, siger Lilleholt imødekommende, som når man rækker tungen ud af vinduet.

Regeringens spin er nu, at inden klimalov skal laves, så skal der foretages en høring, så alle danskere kan få et input til regeringens klima-udspil.

Det kan undre at de over 65.000 mennesker, der har skrevet under på borgerforslaget, hvilket er over de 50.000 stemmer et borgerforslag kræver, ikke er nok.

.

Politikerne alene vide, hvorfor Borgerforslagene vægtes så lidt, som det papir man skal bruge, når man skal skide.

.

På Energi-,Forsynings-og klimaministeriets hjemmeside udtaler Lars Chr. Lilleholt: “Regeringen vil nu igangsætte en stor høring af danskerne, hvor alle kan komme til orde med indspark til klimapolitikken – og til den nye klimalov. Jeg vil allerede i de kommende uger og måneder starte dialogen med danskerne,”.

Det betyder i al sin enkelthed, at der i den her omgang ikke kommer til at være en ny klimalov, som der blev lagt op til i borgerforslaget.

I stedet går tiden med en høring af danskerne og en ny klimalov fra regeringen, der så skulle være “stærkt inspireret” af borgerforslaget. Arbejdet med regeringens klima-lov vil først gå i gang efter Folketingets sommerferie.

Dette forudsætter selvfølgelig at regeringen, er den samme, som nu, efter det kommende valg her i 2019.

Efter næste folketingsvalg vil regeringen, i fald så frem den vinder valget, fremsætte forslag til en ny klimalov. Her vil regeringen ifølge ministeren lade sig inspirere af “nogle af elementerne” fra borgerforslaget.

DF er naturligvis med på regeringens spin på klimaområdet.

Det altafgørende spørgsmål i den forbindelse er selvsagt, om det er den samme regering, som eksisterer til den tid.

.

Politikerne fatter ganske enkelt ikke, hvor umådeligt meget det haster.

.

Det satser oppositionen ikke på. Herfra mener man, at det er en billig omgang fra regeringen at sige, at den vil komme med en ny klimalov senere, når nu man ikke stemmer for borgerforslaget.

Alternativets miljøordfører, Christian Poll, mener ikke, at regeringens linje flugter med borgerslagets ambition.

– Vi skal hæve tempoet for omstillingen, siger han, mens Alternativets leder, Uffe Elbæk, tilføjer, at han har “ondt af ministeren”.

– Det går ikke godt nok. Det er ikke os, der siger det. Nej, det er FN’s klimapanel, der siger det, siger Elbæk.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, mener, at ministeren fylder befolkningen med “varmt luft”, når han roser borgerslaget, men ikke stemmer for. Det afviser Lilleholt naturligvis.

– Der er ikke mange ting i borgerforslaget, som vi ikke kan bakke 100 procent op om, siger Lilleholt, efter at også De Radikales klimaordfører, Ida Auken, har forsøgt at få ministeren til at stemme for.

.

.

Bag borgerforslaget stå11 miljø- og udviklingsorganisationer.

Det lægger blandt andet op til, at Danmark skal forpligte sig til at sætte nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen. Der har en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

Derudover skal der ifølge borgerforslaget fastsættes femårige delmål mindst 15 år frem.

Den nuværende klimalov blev vedtaget i 2014 af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og De Konservative.

Kilde: dr.dk – klimaformidling.dk