24/7-Interview: Fire ulve har i længere tid været forsvundet i Danmark.

Kjeld Nyhus Andersen – Mand med adgang til våben.

.

Interviewer: Har du skudt nogle ulve?

.

Kjeld Nyhus Andersen: Nej, det har jeg ikke. Og det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at gøre.

.

Fire ulve har i længere tid været forsvundet i Danmark.

Nu spekuleres der, særligt blandt ulve-entusiaster på nettet, i om jægere og ulvemodstandere har dræbt de fredede ulve og gemt ligene.

Biolog i Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson, og Kjeld Nyhus Andersen, tidligere administrator på en ulvekritisk Facebook-gruppe og jæger, giver deres bud på hvad der er blevet af ulvene. 

Der har været masser af eksempler bragt på de sociale medier, blandt andet på Facebook, hvor folk har skrevet ind, især på Ulve-gruppen inde på Facebook, og der har de skrevet blandt andet, at det nok er nogle fucking fåreavlere, der har skudt og lavet et hul et sted i skoven.

”Ja, selvfølgelig har de skudt dem.”

Et andet eksempel lyder, ingen kan vel længere være i tvivl om, hvad der er sket. Mange af os høre i vores lokalområde, også fra jægere, at ulven bare skal skydes.

Bo Håkansson. God ‘morgen.

Du er biolog i Danmarks Naturfredningsforening og en del af Miljøministeriets Ulvegruppe.

Nu hører vi her sådan noget ”bragesnak”. Det på nettet om folk der siger de ved, der er ulve der er blevet skudt. Hvad tror du?

Bo Håkansson, Biolog i Danmarks Naturfredningsforening

Bo Håkansson: Ja, vi tror jo ikke noget. Men vi holder fast i, hvad forskerne fortæller os.

Forskerne siger jo for det første, når man kigger på rapporterne, at vi ved med sikkerhed, at 8 ulve over tid er kommet til Danmark fra Tyskland. Og vi ved så også, at 4 af dem er forsvundet. Så vi må forvente de er døde. Det vil sige, at de ulve der er vandret til Danmark fra Tyskland er forsvundet og forventes at være døde. Og det er en meget, meget stor andel af ulvene, der er forsvundet og forventes døde.

Interviewer: Kan de ikke bare gå rundt ude i skoven og passe sig selv?

Bo Håkansson: Det kunne man i teorien godt forestille sig.  Men to af ulvene var jo stedfaste, og det vil sige, at så ved man statistisk, at så vil man finde spor fra dem, altså typisk ekskrementer, med nogle måneders mellemrum, og nu er der altså gået over halvandet år, uden vi har modtaget signaler fra dem. Og derfor er de efter alt at dømme døde. Man skal huske på, at de her hvalpe fra sidste år, der har man jo allerede fundet de tre af dem i Tyskland.

Så typisk vil man have forventet, at de fire ulve ville man have hørt om inden for de halvandet år, der er gået. Hvor der har været ”radiotavshed”, så at sige.

Interviewer: Så du laver ligesom en kobling, radiotavshed er lig med ”her med død”?

Bo Håkansson: Ja, men det er ikke os, der laver den kobling. Det er forskerne, der laver den.

Det man så kan spekulere i, hvis man vil det, det er om de er døde af sygdom, kørt ned eller om de er blevet skudt. Og der er altså nogle ting der gør, at vi i altfald synes, at der er grund til at være dybt bekymrede, fordi i alt fald to af de her ulve er blevet fotograferet kort før de forsvandt på vildt-kameraer.  Og der så de ud til at være rigtig sunde ulve. Og det vil sige, at man i alt fald ikke kunne forvente, at de sådan var ved at død af sygdom eller andet.

Interviewer: Og hvornår var det, man så dem sidste, siger du?

Bo Håkansson: Det var i sensommeren i august, hvor man fik billeder af de to på vildt-kameraer. Der forsvandt de så i slutningen af august, eller noget i den retning, og hvor man så ikke har hørt fra dem siden.

Interviewer: Håkansson. Du er jo så biolog i Danmarks Naturfredningsforening. Der er en lytter, der har skrevet til os: ”Hvorfor har man ikke bare givet dem GPS på, ligesom man gør i Afrika, med dyr man gerne vil følge og beskytte?”

Det er jo sådan set et meget godt spørgsmål.

Bo Håkansson: Ja, det er det bestemt. Men det er der flere grunde til. For det første vil jeg sige, at forskerne er lige nu i gang med at planlægge et projekt, hvor man faktisk har tænkt sig at sætte GPS på nogle af ulvene.

Men det er jo helt utroligt krævende at fange vilde ulve, og sætte sendere på, og så slippe dem fri igen. Men det er noget jeg ved, som forskerne faktisk arbejde på, og har fået tilladelse til af ministeriet også, så det noget der vil ske inden for et stykke tid.

Interviewer: Hvis de er kommet fra Tyskland, kan de så ikke bare være taget til Sverige eller andre steder?

Bo Håkansson: Sverige kommer de i hvert fald ikke til. Men ulvene er jo ligeglade med vi har lavet en streg på et landkort, og siger det er en grænse. De går jo frem og tilbage. Som hvalpene, der er gået til Tyskland, og de 8 ulve, som man ved med sikkerhed er kommet fra Tyskland til Danmark.

Interviewer: De kunne måske også bare være vandret tilbage?

Bo Håkansson: Ja, i teorien. Men så ville man jo have fundet spor af dem i Tyskland. Der er et rigtigt godt samarbejde mellem de danske forskere og de tyske, der så at sige holder øje med ulvene, og hvor har en DNA database. Så var de gået tilbage til Tyskland, så ville man have opdaget dem der.

Interviewer: Seniorforsker Peter Sunde fra Institut for Bio Science ved Århus Universitet, der er en del af den Nationale Ulveovervågning i Danmark, han formoder at de her ulve er døde.

Peter Sunde på lydoptagelse: Fra dagsdato har vi viden om 8 ulve, og hvor den første er død, og de tre sidste lever stadig. Så har vi 4, der mangler. De har været væk siden sommeren 2016 senest. Og vi må formode, de er døde.

Interviewer: Ja, vi må formode de er døde, siger han.

Når man nu må formode de er døde. Det er stadig kun gisninger. Og det ikke lige kan dokumenteres, at de er gået tilbage til Tyskland, eller noget andet. Man har heller ikke fundet deres lig. Hvad er det så lige, der får dig til at tro, at det kunne være jæger, der har taget loven i egen hånd?

Bo Håkansson: Der er god grund til at slå en streg under, at vi ved det ikke. Som jeg siger, vi ved ikke om de er slået ihjel, eller om de er døde af naturlige årsager.

Interviewer: Men hvad peger på det?

Bo Håkansson: Det gør, at det er en meget høj andel af ulve, der er forsvundet. Som jeg startede med at sige, så er det 8 ulve der er forsvundet, som ved er kommet til Danmark. Og nu er 4 af dem efter alt at dømme døde. Det er en stor andel, der er døde uden man har fundet dem, og er det rigtig mange, jeg vil ikke kalde med for jæger, men folk med adgang til våben, fordi de rigtige jægere tager jo afstand fra at bryde loven og skyde ulve. Men der er rigtig mange med adgang til våben, som på nettet skriver, hvad de ville foretage sig i forhold til at skyde ulve, og hvad de mener nogen har gjort allerede. Og lægger man det til, at de forsvundet faktisk. Så er der i altfald grund til at være dybt bekymret for, at nogen har gjort alvor af det.

 

Kjeld Nyhus Andersen – Mand med adgang til våben.

Interviewer: Okay. Vi kan lige sige god’morgen til Kjeld Nyhus Andersen.

Du har været jæger i mere end 30 år, og var indtil fornyelig administrator i en ulv-kritisk Facebook-gruppe. Du var selv én af de jæger, der har skrevet, ”skyd, grav og hold kæft” forskellige steder på Facebook.  

Har du skudt nogle ulve?

Kjeld Nyhus Andersen: Nej, det har jeg ikke. Og det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at gøre.

Interviewer: Ved du, om nogen har skudt ulvene?

Kjeld Nyhus Andersen: Det tror jeg ikke på der er. For jeg tror ikke på, at der findes en eneste jæger i Danmark, … Jo, der fandtes jo så en, der turde gør’et. Men ellers tror jeg ikke på, der findes en jæger, der kunne finde på at løfte en riffel efter en ulv.

Og det er stort set umuligt at skyde en ulv i Danmark, uden det bliver opdaget. Du kan se den, der blev skud, det blev filmet. Fordi de steder ulven de kommer…, og jeg har selv været ude og kig på dem, og det uanset, om det er nat eller dag, så har du jo en dynge mennesker, der følger de ulve. Så jeg tror ikke på at det kan lade sig gøre.

Interviewer: Hvorfor har du skrevet skyd, grav og hold kæft”?

Kjeld Nyhus Andersen: Det er klart. Fordi når man sådan sidder i en Facebook gruppe, så sidder man jo… For mit vedkommende kan jeg også godt sige det til folk lige over for dem. Men der er så langt vej fra, hvad folk siger, og til hvad der bliver gjort.

Og når man sidder og skriver med nogle mennesker, det helt kult dyr de der ulve, og der er nogen, der har videt deres liv til de skal være her. Så kan man ikke lade være med at sidde og dril, fordi, for mit vedkommende er det for at drille og provokere. Så skriver man det der med, skyd, grav og hold kæft.

Men det har ingenting på sig. Der er ingen jæger i Danmark, der overhovedet kunne finde på at drømme om at gø’ret.

Interviewer: Der var jo også en enkelt der gjorde, ikke?

Kjeld Nyhus Andersen: Jo!

Interviewer: I 2015 modtog Naturhistorisk Museum ved Århus et anonymt brev, hvor der stod, jeg læser højt: ”Bare her i det Midtjyske er der blevet skudt 3 han-ulve. Ulven hører ikke hjemme i det danske… Men venlig hilsen en af de gæve jyske jægere.

Kjeld Nyhus Andersen: Ja. Og det er jo egentligt fuldstændigt logik, for jo mere du skriver om sådan noget, jo mere ballade bliver der ommet. Det jo folk der sidder og skriver på Facebook, det jo folk, der gerne vil lave noget ballade, der sidder og skriver om sådan noget, som det der. Og sådant et brev om det der, det er jeg, kan ikke sige noget sikkert, men rimelig sikker på, er én af dem, vi kalder ”ulvekrammer”, som skriver så´en noget. For at sætte jægerne i et dårligt lys.

For du har jo utrolig mange mennesker, som ikke er jæger, der sidder og skriver om de ulve der. Der er utrolig mange modstander mod jagt.

Interviewer: Hvem siger du, der skulle have noget imod jæger, der skriver dette brev, for at sætter jer i et dårligt lys.

Hvem kunne det være?

Kjeld Nyhus Andersen: Det er der en masse mennesker, der har. Der sidder en masse mennesker… vegetarer, veganer og sådan noget. De kan jo ikke lide jæger, og kan de få sat jægere i et dårligt lys, så vil det jo være alletiders.

Og det er jo lykkes, kan man se.

Interviewer: Ved du hvad, der sidder faktisk en vegetar og en jæger i studiet her. Jeg er vegetar og Knud han er jæger.

Studievært Knud Brix: Kjeld, lad mig lige prøve at spørge dig. Altså, når du skriver det her ”skyd, grav og hold kæft”…

Hvorfor skulle vi tro på, du ikke mener det?

Kjeld Nyhus Andersen: Ja, det ved jeg jo så heller ikke (grinende), hvorfor man ikke skulle tro på det.

Men der er jo så langt, så langt fra det skrevne, og så til det man gør.

.

.

Hvis det var sådan, jeg ville skyde en ulv… Så kan jeg fortælle dig én ting, så ville jeg ikke sidde og skilt med jeg ville skyde, og jeg vil heller ikke skilt med, og ringe til politiet og sige, nu køre jeg med 200 kilometer i timen. Så ville jeg jo bare gø‘et jo.

Studievært Knud Brix: Hvordan?

Kjeld Nyhus Andersen: Ja, men. Så vil man jo bare skyde den. Eller så vil man jo bare køre 200 kilometer i timen. Uden at fortælle nogen det.

Studievært Knud Brix: Men lige før sagde du, man ikke kunne skyde den, uden der var nogen der opdagede det. Nu siger du, det kan man godt.

Kjeld Nyhus Andersen: Nej, du kan ikke skyde dem, uden du bliver opdaget. Det kan du jo godt se. Det bliver jo filmet med det samme der bliver skudt en.

Interviewer: Vores nabolande Norge og Sverige har flere sager om ulvedrab. Med fængselsstraffe til følge.

Hånden på hjertet. Tror du der er nogen der har skudt de her 4 ulve?

Kjeld Nyhus Andersen: Nej! Det tror jeg ikke på det er.

Interviewer: Så det folk skriver i de der Facebook-grupper… det bare for sjov?

Kjeld Nyhus Andersen: Ja, det er… det tror..

Interviewer: Så det brev, der er skrevet til Naturhistorisk Museum, hvor der står 3 er blevet skudt, det er bare nogle vegetarer, der vil sæt jer i et dårligt lys?

Kjeld Nyhus Andersen: Det er jo forkert at sige (grinende) at det er vegetarer…

Interviewer: Nååår! Det var dig der sagde det.

Kjeld Nyhus Andersen: Men.. Ja, det er rigtigt. Men det er jo.. du kan jo se, ikke osse, at det har vækket så mange følelser, når du skriver med folk om de ulve der.

Ja, men… Det er helt utroligt.

Folk går fuldstændigt i selvsving, når man skriver om de ulve. Der er nogle, der har videt deres liv til de ulve.

Du kan bare køre ud en nat, hvis ulven de er der, hvis du har noget nat-udstyr at kig med, så kan du se hvor mange mennesker, der følger dem.

.

.

Studievært Knud Brix: Ja. Men vi skal lige høre Bo Håkansson.

Bo Håkansson, du er stadig med på linjen. Hvad siger du til det her?

Altså de folk der skriver det med skyd, grav og hold kæft. Det er jo bare noget ”bragesnak” på nettet, det er ikke noget de kan finde på at gør i virkeligheden?

Bo Håkansson: Jeg synes, det sådan set ligegyldigt, om man høre til den ene yderlighed eller den anden yderlighed, så synes jeg der er en rigtig kedelig tone. På nettet, specielt. Også på de mails, som nogle af os får ind i mellem.

Så jeg synes der er lidt grund til at få hele ulve-diskussionen lidt ned på jorden.

Men jeg synes det jeg hører Kjeld sige, det er spekulation.

For vi ved jo, det her med han siger, han ikke kan tro nogen har skudt ulve. For vi kan jo se, at der var en, som rent faktisk skød en ulv ud af en bil. Og vi ved, at i både Tyskland og i Sverige, der er der jo folk med adgang til våben, der skyder ulve. Også uden at blive opdaget, fordi man har fundet kadaver både i Tyskland og Sverige fra ulve, der er skudt ulovligt, så at tro, det ikke kunne ske i Danmark, selvom det bliver skrevet på Facebook, det kan vi jo ikke bruge til så meget.

Jeg synes, at tallene taler for sig selv. I forhold til man skal være dybt bekymrede. Halvdelen af ulvene, der er kommet herop på en ”enkeltbillet”, det er virkeligt voldsomt. Og når folk skriver som de gør på nettet i forskellige lukkede fora, så er det en rigtig beklagelig situation vi står i.

Studievært Knud Brix: Hvad siger du til det, Kjeld?

Kjeld Nyhus Andersen: Det han siger med ulvedebatten, det Bo Håkåt siger med ulvedebatten er rendt helt af sporet… Det har han fuldstændigt ret i. Og det vil den automatisk gøre, når der sidder en yderlighed på den ene side og en yderlighed på den anden side. Og der så sidder én og provokerer, som jeg vil jo.

For jeg gør det ikke for andet, end provokere. Og så for at få en debat i gang. Og der findes nogle mennesker, som du kan have en debat med. Men der findes ekstremt mange mennesker, du ikke kan have en debat med, fordi de så yderliggående på den anden side, som vi er på vores side, som man siger, ikgos.

For ingen tvivl om, jeg er modstander af ulven de er i Danmark. Men derfra og til at skyde dem, der er eddermame langt.

Fra det man skriver, til det der bliver gjort, der er også rigtig langt.

Og I kan da ikke komme som forskere og folk, der følger ulvene, og fortælle, hvor ulvene er henne, fordi ulvene kunne komme fuldstændige uset her op. Så i teorien kunne de ulve være gået både til Tyskland, Polen og alle andre steder…

Interviewer: Kjeld Nyhus… Tak fordi du var med.

Jeg skal så bare lige høre… Vil du så fremover lade være med at skrive, at du vil skyde ulvene?

Det vil du stoppe med…

Kjeld Nyhus Andersen: Ja, det vil jeg faktisk fordi…

Interviewer: Men tak for det, Kjeld.

Jæger i mere end 30 år, og indtil fornyelig administrator i den ulve-kritiske Facebook-gruppe.

Og tak til dig, Bo Håkansson. Biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Kilde: radio24syv.dk

.

Ulvemødet i Ulfborg blev omhandlede “problemulv” og beskydningen af dem

.