2021: Klimaændringerne er accelererende med stadig mere ekstremt vejr

Mens brandfolkene kæmper med brandene, hælder befolkningen med deres forbrug mere benzin på bålet.

 

De nuværende ændringer i jordens klima forandrer verden. De sidste to årtier har vi haft de 18 varmeste år, der nogensinde er målt, og ekstreme vejrhændelser som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser bliver stadig hyppigere både i Europa og andre steder.

Videnskabsfolk advarer om, at den globale opvarmning uden en hurtig indsats risikerer at stige til mere end 2 °C over de præindustrielle niveauer inden 2060 og måske kan stige med hele 5 °C inden udgangen af dette århundrede.

.

.

En sådan stigning i den globale temperatur vil være ødelæggende for naturen og føre til uoprettelige forandringer i mange økosystemer og dermed tab af biodiversitet. Højere temperaturer og mere intense vejrhændelser vil også have enorme omkostninger for EU’s økonomi og svække landenes evne til at producere fødevarer.

Samtidig har vi denne sommer 2021 set rekordvarme i Canada med 50 graders varme, og Finland har haft den længste hedebølge med 27 dage i træk med omkring 30 grader. Flere eksempler af usædvanlige hændelser i år kan let findes, og så skal man huske, at det der sker i år, er på baggrund af en samlet temperaturstigning siden midten af 1800-tallet på 1,2 grader. Man har i Parisaftalen tilladt en yderligere temperaturstigning på 0,8 grader. Det er svært ikke at forvente yderligere voldsomme vejrbegivenheder i de kommende år.

Politikerne forstår slet ikke situationens alvor, og i endnu mindre grad befolkningen.

.

.

En konsekvens af klimaændringerne er udryddelsen af naturens arter, der i sig selv rummer en selv-forstærkende konsekvens af den menneskelige tankeløshed.

.

.

Har klimaet krydset det frygtede: Tipping Points?

.